Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Naredba o obaveznom atestiranju betonskih cevi za kanalizaciju dužine iznad jednog metra

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list SFRJ", broj 34/85, strana: 1068 od 12.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Naredba o obaveznom atestiranju prefabrikovanih elemenata od ćelijastog betona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list SFRJ", broj 34/85, strana: 1076 od 12.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, navrtki i podloški za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list SFRJ", broj 61/85, strana: 1599 od 15.11.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hidroizolacione materijale

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 1/06, strana: 3 od 06.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičku sanitarnu opremu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 62/04, strana: 13 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 54/05, strana: 10 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Pravilnik o tehničkim normativima za čelične žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list SFRJ", broj 41/85, strana: 1246 od 09.08.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 21/88, strana: 613 od 01.04.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Cenovnik usluga JKP "Beogradske pijace" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 61/23, strana: 1 od 28.08.2023.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 139/22, strana: 154 od 16.12.2022.
"Službeni glasnik RS", broj 79/23, strana: 36 od 15.09.2023.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 139/22, strana: 157 od 16.12.2022.
"Službeni glasnik RS", broj 77/23, strana: 39 od 08.09.2023.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 139/22, strana: 147 od 16.12.2022.
"Službeni glasnik RS", broj 77/23, strana: 31 od 08.09.2023.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 139/22, strana: 150 od 16.12.2022.
"Službeni glasnik RS", broj 77/23, strana: 34 od 08.09.2023.


Indeksi potrošačkih cena za avgust 2023. godine

"Službeni glasnik RS", broj 79/23, strana: 40 od 15.09.2023.


Javni poziv za upis udela bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 79/23, strana: 42 od 15.09.2023.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 77/23, strana: 6 od 08.09.2023.Pogledajte kompletan spisak >>