Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Pravilnik o liniji za proizvodnju đubriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/19 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 7 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 6 od 14.03.2019.


Sporazum i Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak i imovinu između SFRJ i Malezije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/19 - Zakonom o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 15/90, strana: 23 od 21.12.1990.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/19, strana: 7 od 18.03.2019.


Zakon o jedinstvenom registru stanovništva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/19 - 1. septembra 2020. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 24/86, strana: 758 od 02.05.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 3 od 14.03.2019.


Zakon o zaštiti bilja

"Službeni list SRJ", broj 24/98, strana: 35 od 15.05.1998.
"Službeni list SRJ", broj 26/98, strana: 27 od 29.05.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 99 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 18 od 14.03.2019.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 105 od 13.03.2019.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 67/17, strana: 37 od 07.07.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 98/17, strana: 43 od 03.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 228 od 06.03.2019.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 45 od 08.03.2019.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 194 od 15.03.2019.


Katalog udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 2/19, strana: 1 od 12.03.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 107 od 13.03.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 248 od 15.03.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 244 od 06.03.2019.Pogledajte kompletan spisak >>