Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 30/91, strana: 550 od 26.04.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 3/18, strana: 60 od 12.01.2018.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/18, strana: 81 od 12.01.2018.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 2/18, strana: 5 od 05.01.2018.


Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 2/18, strana: 5 od 05.01.2018.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova saveta i komisija

"Službeni glasnik RS", broj 3/18, strana: 21 od 12.01.2018.


Kadrovska rešenja - rešenje o razrešenju člana Privremenog organa opštine Gora

"Službeni glasnik RS", broj 3/18, strana: 21 od 12.01.2018.


Memorandum o sprovođenju INTERREG - IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija CCI 2014TC1615CB007

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/18, strana: 6 od 10.01.2018.


Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongiformnih encefalopatija u Republiku Srbiju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 20 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 268 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/18, strana: 66 od 12.01.2018.


Obaveštenja o datumu stupanja sporazuma i konvencija na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/18, strana: 16 od 10.01.2018.



Pogledajte kompletan spisak >>