Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

2013. godinaIZMENJENO USKLAĐIVANJE PENZIJA

20.12.2013. u 16:19. Komentara: (3)

Usklađivanje penzija

U aprilu 2014. godine - penzije će se usklađivati tako što će se povećati za - 0,5%.


PRIVATNO OBEZBEĐENJE I DETEKTIVSKE DELATNOSTI - ZAKONSKI REGULISANO

29.11.2013. u 15:09. Komentara: (1)

Privatno obezbeđenje i detektivi

Zaštita lica i imovine (putem angažovanja posebnih lica koja obavljaju ove poslove), kao i angažovanje pojedinih lica da obave određene “istražne” (detektivske) radnje - nije više novost ni kod nas, odnosno, faktički (već određeno vreme) “zaživeo je” i u našoj sredini.


NOVI ZAKONI

06.11.2013. u 14:51. Komentara: (0)

Doneti novi zakoni

Doneti su

- Zakon o legalizaciji objekata,
- Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti,
- Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije i
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovin
i.


REORGANIZOVANJE MINISTARSTVA I DELOKRUGA RADA

30.09.2013. u 10:47. Komentara: (0)

Ministarstvo finansija prestaje sa radom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013 - stupio na snagu 29.08.2013. godine), propisao je određene izmene u organizaciji ministarstava. Konkretnije, PRESTAJE da radi - MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE, POČINJU sa radom 2 ministarstva - MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE, a za dva ministarstva propisana je i izmena u okviru njihovog delokruga rada, s tim da je ostavljeno 30 dana - da se usklade, odnosno donesu nove pravilnike o unutrašnjem uređenju.


DONETI, OBJAVLJENI I STUPILI NA SNAGU PORESKI ZAKONI

03.06.2013. u 11:49. Komentara: (0)

Stupili na snagu poreski zakoni

29. maj 2013. godine – nosi datum “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 47, u kome su objavljene izmene veoma važnih poreskih zakona.


DONET NOVI ZAKON O OBJAVLJIVANJU PROPISA

27.05.2013. u 15:22. Komentara: (3)

Donet novi zakon o objavljivanju propisa

Na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2013. godini, 22. maja 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije - DONELA JE Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 45/2013 od 22. maja 2013. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon).  Novi Zakon STUPA NA SNAGU 1. juna 2013. godine, osim odredaba koje se odnose na uspostavljanje, vođenje i pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije (čl. 28, 29, 30, 31. i 33.) - koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine.


POJEDNOSTAVLJENA PROCEDURA ZA UPIS VLASNIŠTVA NA IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

02.04.2013. u 15:41. Komentara: (15)

Jednostavna procedura za upis vlasništva na objektima

Upis prava svojine na objektima, odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole - regulisan je ovim (posebnim) zakonom, a vlasnici tih (bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekata) mogu upisati svoje pravo po POJEDNOSTAVLJENOJ PROCEDURI.


NACIONALNA STRATEGIJA ZA REFORMU PRAVOSUĐA

05.03.2013. u 12:18. Komentara: (1)

Strategija za reformu pravosuđa 2013

Na osnovu rezultata rada radne grupe za izradu Nacionalne strategije reforme pravosuđa, za period od 2013. do 2018. godine, i pratećeg Akcionog plana, dana 01.03.2013. godine -izrađena je prva radna verzija Strategije.


NOVI I IZMENJENI ZAKONI U JANUARU 2013. GODINE

05.02.2013. u 15:12. Komentara: (0)

Novi i izmenjeni zakoni - januar 2013.

U januaru 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je dva kompletno nova zakona, izmene i dopune nekoliko zakona kao i veliku broj zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma, konvencija, protokola i sl.


NOVI ZAKONI - O ZATEZNOJ KAMATI, POREZIMA, ROKOVIMA PLAĆANJA...

20.12.2012. u 16:42. Komentara: (0)

Novi zakoni - decembar 2012.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika, 15. decembra 2012. godine - usvojila četrnaest zakona, od kojih su pet kompletno novi zakoni, a devet su izmene i dopune postojećih zakona.


USTAVNI SUD PRESUDIO – PRAVO NA ŠTRAJK IMAJU SVI ZAPOSLENI

02.11.2012. u 14:28. Komentara: (0)

Pravo na štrajk

Državni službenici i nameštenici (shodno Zakonu o državnim službenicima - "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09) i pripadnici policije (shodno Zakonu o policiji - "Sl. glasnik RS", br. 101/05, 63/09 i 92/11) – MOGU ORGANIZOVATI ŠTRAJK, pod uslovima i na način utvrđen zakonom.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Ekvador u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu

"Službeni list SRJ", broj 2/00, strana: 1 od 14.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 51 od 02.06.2023.


Akcioni plan za sprovođenje Programa za suzbijanje sive ekonomije 2023-2024

"Službeni glasnik RS", broj 46/23, strana: 90 od 07.06.2023.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 39 od 02.06.2023.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 38 od 02.06.2023.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih

"Službeni glasnik RS", broj 39/23, strana: 44 od 12.05.2023.
"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 38 od 02.06.2023.


Odluka o prestanku funkcije javnom tužiocu

"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 83 od 02.06.2023.


Odluka o raspodeli sredstava (finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave)

"Službeni glasnik RS", broj 22/23, strana: 3 od 22.03.2023.
"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 78 od 02.06.2023.


Odluke o prestanku sudijske funkcije i funkcije sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 80 od 02.06.2023.


Pravilnik o kućnom redu Posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 122 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/17, strana: 25 od 09.08.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 8/20, strana: 30 od 31.01.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 78 od 02.06.2023.


Pravilnik o minimalnim kriterijumima sprovođenja energetskog pregleda

"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 55 od 02.06.2023.


Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć

"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 30 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 70 od 02.06.2023.


Pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze, hmelja i ruža

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 25/18, strana: 77 od 30.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 3/23, strana: 27 od 20.01.2023.
"Službeni glasnik RS", broj 45/23, strana: 54 od 02.06.2023.Pogledajte kompletan spisak >>