Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

USVOJENI VAŽNI ZAKONI

Usvojeni važni zakoni maj 2014,

Produžen rok važenja postojećih vozačkih dozvola, važne izmene procesnih zakona - krivičnog, parničnog i vanparničnog, izvršenja odluka (i u krivičnoj i u građanskoj materiji) su takođe pretrpela izmene.

U "Sl. glasniku RS", br. 55/2014 od 23. maja 2014. godine, objavljeni su sledeći zakoni:

 • Zakon o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o izmeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
  čijim je čl. 59. i 60. - „vezan” za Zakon o javnom beležništvu (konkretnije - propisan je POČETAK PRIMENE nekih odredbi samog Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku - za početak primene Zakona o javnom beležništvu, a takođe je propisan i PRESTANAK VAŽENJA nekih odredbi Zakona o javnom beležništvu - za stupanje na snagu izmena i dopuna vanparničnog zakona).
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
 • NOVI - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija -POČINJE PRIMENA - 1. septembra 2014. g (kada - prestaje da važi sada važeći Zakon o izvršenju krivičnih sankcija)
 • NOVI - Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera - POČINJE PRIMENA - 1. septembra 2014. g
 • NOVI - Zakon o posredovanju u rešavanju sporova - POČINJE PRIMENA - 1. januara 2015. g (kada - prestaje da važi sada važeći Zakon o posredovanju - medijaciji)
 • NOVI - Zakon o pravobranilaštvu (kojim - prestaje da važi sada važeći Zakon o javnom pravobranilaštvu)
 • Zakon o izmeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
 • Zakon o izmeni Zakona o o izvršenju i obezbeđenju

Već je bilo reči o ovim zakonima i razlozima njihovih izmena (Videti članak - ZAKONI U PROCEDURI) dok su bili u skupštinskoj proceduri. Ovde (sada) na njih ukazujemo - kao na usvojene i objavljene propise.Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 28.05.2014.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>