Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Odluka o PONIŠTAVANJU svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini (koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije)

Izmene poreskih zakona 2016.

Vlada Republike Srbije je 17. marta 2017. godine, donela Odluku - 05 broj 021-2512/2017, koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 26/2017 od 20. marta 2017. godine.

 • Polazeći od činjenice da je Republika Srbija međunarodno priznata država, jedan od osnivača i član Ujedinjenih nacija, kao i da je član mnogih drugih međunarodnih organizacija;

  Da se na Republiku Srbiju, kao i na sve ostale države članice Ujedinjenih nacija, primenjuju osnovna načela i norme Povelje Ujedinjenih nacija kojima se garantuje i jemči suverenitet i teritorijalni integritet nezavisnih država u njihovim međunarodno priznatim granicama;

 • Da Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija izričito potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije kao države koja je međunarodnopravni sledbenik Savezne Republike Jugoslavije, suštinsku autonomiju Kosova i Metohije unutar nje, kao i privrženost ekonomskom razvoju i stabilizaciji regiona;

  Da Protokol 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda garantuje pravo svakog fizičkog i pravnog lica na neometano uživanje svoje imovine, koje se može ograničiti samo pod uslovima predviđenim načelima međunarodnog prava;

  Da Ustav Republike Srbije jemči suverenitet i teritorijalnu celokupnost Republike Srbije, kao i da Ustav Republike Srbije izričito određuje da je Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Republike Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja Kosova i Metohije svi državni organi, pa i Vlada Republike Srbije, imaju ustavnu obavezu da zastupaju i štite državne interese Republike Srbije na Kosovu i Metohiji;

   Polazeći od Rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji ("Službeni glasnik RS", broj 4/13), kojom su utvrđeni pravac, smernice i ciljevi državne politike, određena uloga Vlade u tom procesu, kojoj je naloženo da, između ostalog, zahteva zaštitu imovinskih prava na teritoriji Kosova i Metohije, i proklamovano da Republika Srbija nije spremna da čini dodatne ustupke koji bi mogli da dovedu do ugrožavanja njenih državnih i nacionalnih interesa,

 • Na osnovu člana 123. st. 1. i 3. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14),

   

  Vlada donosi -

   

  ODLUKU

  o poništavanju svih pravnih posledica

  akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini

  koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije

   

  1. Poništavaju se sve pravne posledice akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije, odnosno imovine registrovane na ime Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, Socijalističke Republike Srbije, Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući, ali ne ograničavajući se na njihove državne, administrativne i vojne organe i bivše društveno-političke organizacije.

  2. Konstatuje se i potvrđuje da registracija promene vlasništva nad imovinom iz tačke 1. ove odluke izvršena suprotno ovoj odluci ne proizvodi pravno dejstvo.

  3. Konstatuje se da se sva pravna i fizička lica koja prilikom zaključivanja poslovnih aranžmana sa privremenim institucijama samouprave u Prištini ne uzmu u obzir ovu odluku, niti pribave prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije kao zastupnika Republike Srbije, ne mogu smatrati savesnim sticaocima bilo kog prava u vezi sa imovinom iz tačke 1. ove odluke.

  4. Nalaže se svim nadležnim organima Republike Srbije da iskoriste sve raspoložive mehanizme da ukažu na kršenje Protokola 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, načela sadržanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne, i Republike Srbije, sa druge strane i drugih međunarodnih instrumenata koji su grubo narušeni jednostranim aktima i radnjama privremenih institucija samouprave u Prištini iz tačke 1. ove odluke, kao i na pravne posledice iz tač. 2. i 3. ove odluke.

  5. Nalaže se nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima državne uprave da preduzmu sve potrebne mere radi očuvanja kontinuiteta rada javnih službi čiji je osnivač Republika Srbija, a koje svoju delatnost obavljaju na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

  6. Nalaže se Kancelariji za Kosovo i Metohiju i Državnom pravobranilaštvu da preduzmu sve raspoložive pravne i faktičke mere radi očuvanja imovinskih interesa Republike Srbije, grubo povređenih jednostranim aktima privremenih institucija samouprave u Prištini, kao i da o preduzetim merama redovno izveštavaju Vladu.

   

  Videti i - Povelju Ujedinjenih nacija

  - REZOLUCIJU SAVETA BEZBEDNOSTI UN 1244

  - Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

  - Ustav Republike Srbije

  - Rezoluciju Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji

  - Odluku o poništavanju svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije

LJ.M.V.

Objavljeno: 21.03.2017.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 60/17, strana: 7 od 20.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>