Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

IZABRANE ČETIRI SUDIJE USTAVNOG SUDA

Izmene poreskih zakona 2016.

Na šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, u danu za glasanje (16. decembra 2016. godine), sa liste koju je predložio predsednik Srbije - izabrani su: Snežana Marković, prof dr Milan Škulić, dr Jovan Ćirić i Miroslav Nikolić.

 • Podsetimo se na Ustavne odredbe o Izboru i imenovanju sudija Ustavnog suda (čl. 172. i 173. Ustava Republike Srbije).

  Ustavni sud čini 15 sudija, koji se biraju i imenuju na devet godina.

  Pet sudija Ustavnog suda bira Narodna skupština, pet imenuje predsednik Republike, a pet opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

  Narodna skupština bira pet sudija Ustavnog suda između 10 kandidata koje predloži predsednik Republike, predsednik Republike imenuje pet sudija Ustavnog suda između 10 kandidata koje predloži Narodna skupština, a opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda imenuje pet sudija između 10 kandidata koje na zajedničkoj sednici predlože Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

  Sa svake od predloženih lista kandidata jedan od izabranih kandidata mora biti sa teritorije autonomnih pokrajina.

  Sudija Ustavnog suda se bira i imenuje među istaknutim pravnicima sa najmanje 40 godina života i 15 godina iskustva u pravnoj struci.

   

  Jedno lice može biti birano ili imenovano za sudiju Ustavnog suda najviše dva puta.

  Sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsednika na period od tri godine, tajnim glasanjem.

  Sudija Ustavnog suda ne može vršiti drugu javnu ili profesionalnu funkciju niti posao, izuzev profesure na pravnom fakultetu u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

   

  Sudije Ustavnog suda - bira i razrešava Narodna skupština (u okviru svojih Ustavnih nadležnosti - član 99. Ustava Republike Srbije).

  Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i slobode (član 166. stav 1. Ustava Republike Srbije).

  Odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i opšteobavezujuće (član 166. stav 2. Ustava Republike Srbije).

   

  Nadležnost Ustavnog suda regulisana je odredbama člana 167. Ustava Republike Srbije i to:

  Ustavni sud odlučuje o:

  1. saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima,

  2. saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom,

  3. saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom,

  4. saglasnosti statuta i opštih akata autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave sa Ustavom i zakonom,

  5. saglasnosti opštih akata organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata, udruženja građana i kolektivnih ugovora sa Ustavom i zakonom.

   

  Ustavni sud:

  1. rešava sukob nadležnosti između sudova i drugih državnih organa,

  2. rešava sukob nadležnosti između republičkih organa i pokrajinskih organa ili organa jedinica lokalne samouprave,

  3. rešava sukob nadležnosti između pokrajinskih organa i organa jedinica lokalne samouprave,

  4. rešava sukob nadležnosti između organa različitih autonomnih pokrajina ili različitih jedinica lokalne samouprave,

  5. odlučuje o izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova,

  6. vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom.

   

  Ustavni sud odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije ili udruženja građana.

  Ustavni sud obavlja i druge poslove predviđene Ustavom.

  Uređenje Ustavnog suda, postupak pred Ustavnim sudom i pravno dejstvo odluka Ustavnog suda - detaljnije su uređeni Zakonom o Ustavnom sudu.

  U vezi izbora i imenovanja sudija Ustavnog suda - ukazali bi na član 11. Zakona o Ustavnom sudu, kojim je (između ostalog) propisano i da - prilikom stupanja na dužnost - sudije polažu zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine, a tekst zakletve glasi:

  "Zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona i da ću svoju dužnost obavljati časno, savesno i nepristrasno"

   

  Sedište Ustavnog suda je u Beogradu.

  Sednice, javne rasprave i drugi oblici rada Ustavnog suda mogu se, po odluci Ustavnog suda, održavati i izvan sedišta Ustavnog suda.

  Ustavni sud ima predsednika.

  Predsednika Ustavnog suda biraju sudije Ustavnog suda iz svog sastava, na predlog najmanje troje sudija, tajnim glasanjem, većinom glasova svih sudija, na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

   

  Detaljnije - Videti - Ustav Republike Srbije

  - Zakon o Ustavnom sudu

   

  Videti i - http://www.parlament.gov.rs/Шеста_седница_Другог_редовног.30548.43.html

  -  http://www.blic.rs/vesti/politika/skupstina-izabrala-cetvoro-sudija-ustavnog-suda-izglasan-zakon-o-poljoprivredi/hx5dqt5

LJ.M.V.

Objavljeno: 16.12.2016.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>