Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

ENERGIJA NAŠA NASUŠNA

Novi Zakon o energetici

Vodotokovi, vetar, sunce, gas, ugalj, nafta, derivati nafte, uljni škriljci i drugo – izvori su energije, a pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje energijom (toplotnom i električnom, danas i u budućnosti) jedan je od glavnih ciljeva energetske politike uređene Zakonom o energetici.

U „Sl. glasniku RS“, br. 57/2011 od 1. avgusta 2011. godine - objavljen je NOVI Zakon o energetici (u daljem tekstu: Zakon), koji „zamenjuje“ - Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 84/04) i - Zakon o elektroenergetskoj, građevinskoj i inspekciji parnih kotlova ("Sl. glasnik SRS", br. 5/83, 15/83, 24/85, 45/85; "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 44/95). Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (9. avgusta 2011.).

 

Dugoročni ciljevi energetske politike Republike Srbije, definisani Zakonom (član 3.), su: 

1) pouzdanog, sigurnog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima; 
2) stvaranja uslova za pouzdan i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema; 
3) konkurentnosti na tržištu energije na načelima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti; 
4) obezbeđivanja uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije; 
5) stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije; 
6) stvaranje uslova za korišćenje novih izvora energije; 
7) unapređenja zaštite životne sredine u svim oblastima energetskih delatnosti; 
8) stvaranja uslova za investiranje u energetiku; 
9) zaštite kupaca energije i energenata; 
10) povezivanja energetskog sistema Republike Srbije sa energetskim sistemima drugih država; 
11) razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovog povezivanja sa regionalnim i unutrašnjim tržištem EU. 

 

Energetska politika bliže se razrađuje i sprovodi Strategijom razvoja energetike Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija), Programom ostvarivanja Strategije (u daljem tekstu: Program) i Energetskim bilansom Republike Srbije (u daljem tekstu: Energetski bilans), a Vlada (u skladu sa Strategijom i Programom) donosi nacionalne akcione planove, kojima se bliže utvrđuju razvojni ciljevi i mere za njihovo ostvarivanje. 

 

Dakle, ovim zakonom uređuju se:

- ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja,
- uslovi za pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu isporuku energije i energenata,
- uslovi za sigurno snabdevanje kupaca
- uslovi za izgradnju novih energetskih objekata,
- uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti,
- način organizovanja i funkcionisanja tržišta električne energije i prirodnog gasa
- prava i obaveze učesnika na tržištu,
- zaštita kupaca energije i energenata,
- način, uslovi i podsticaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije
- prava i dužnosti državnih organa,
- položaj, način finansiranja, poslovi i druga pitanja od značaja za rad Agencije za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u izvršavanju ovog zakona, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. 

 

ENERGIJA – u smislu Zakona je - električna energija i toplotna energija.

ENERGENTI – u smislu Zakona su - ugalj, prirodni gas, nafta, derivati nafte, uljni škriljci, obnovljivi i drugi izvori energije (na pr. vodotokovi, biomasa, vetar, sunce, biogas, deponijski gas, gas iz pogona za preradu kanalizacionih voda i izvori geotermalne energije).

ENERGETSKI SISTEM – u smislu Zakona je - elektroenergetski sistem, sistem prirodnog gasa, nafte ili derivata nafte koji se sastoji od energetskih objekata međusobno povezanih tako da čine jedinstven tehničko-tehnološki sistem.

ENERGETSKI SUBJEKT – u smislu Zakona je - pravno lice (ili preduzetnik), koje je upisano u registar za obavljanje jedne ili više energetskih delatnost.

 

Energetske delatnosti– u smislu Zakona su: 

1) proizvodnja električne energije; 
2) kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije; 
3) prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom; 
4) distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom; 
5) snabdevanje električnom energijom; 
6) javno snabdevanje električnom energijom; 
7) organizovanje tržišta električne energije; 
8) proizvodnja derivata nafte; 
9) transport nafte naftovodima; 
10) transport derivata nafte produktovodima; 
11) transport nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta; 
12) skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva; 
13) trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom;  
14) trgovina motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila; 
15) transport i upravljanje transportnim sistemom za prirodni gas; 
16) skladištenje i upravljanje skladištem prirodnog gasa; 
17) distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas;
18) snabdevanje prirodnim gasom; 
19) javno snabdevanje prirodnim gasom; 
20) proizvodnja toplotne energije; 
21) distribucija i snabdevanje toplotnom energijom; 
22) proizvodnja biogoriva. 

 

Delatnosti iz tač. 3), 4), 6), 7), 9), 10), 15), 16), 17), 19), 20) i 21- su delatnosti od opšteg interesa. 

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.08.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>