Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Vesti

Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, sa Protokolom o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SFRJ", broj 66/74, strana: 1929
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.


Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 79/91, strana: 1286 od 01.11.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 96/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Bezbednosni sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 4 od 09.09.2014.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 91 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 34 od 15.09.2014.


Indeks potrošačkih cena za avgust 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 26 od 15.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 2 od 15.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 2 od 05.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 2 od 11.09.2014.


Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1428 od 01.09.2014.


Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, sa Protokolom o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SFRJ", broj 66/74, strana: 1929
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 5 od 05.09.2014.


Obaveštenje o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 149 od 09.09.2014.Pogledajte kompletan spisak >>