Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Vesti

JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - C Market

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 110 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 109 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 109 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 108 od 03.04.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene nacionalnog parka Kopaonik na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 70 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 73 od 03.04.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 12 od 01.04.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu infrastrukture informacionih sistema državnih organa

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 32 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 154 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 207 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.Pogledajte kompletan spisak >>