Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Vesti

Pravilnik o metrološkim uslovima za opacimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 20/03, strana: 1 od 09.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Zakon o prigodnom kovanom novcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
"Službeni list SRJ", broj 46/96, strana: 17 od 04.10.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.


Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 17 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 18 od 24.02.2015.


Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 19 od 06.02.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 2 od 06.02.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 2 od 20.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 67 od 06.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 29 od 13.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 175 od 04.02.2015.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 178 od 04.02.2015.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 40 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 178 od 04.02.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 125 od 06.02.2015.Pogledajte kompletan spisak >>