Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

"Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
"Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
"Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
"Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 4/85, strana: 137 od 01.02.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 84/87, strana: 2284 od 18.12.1987.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Uredba o određivanju stvari koje se smatraju sredstvima za reprezentaciju i načinu njihovog korišćenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 58/96, strana: 1 od 06.12.1996.
"Službeni list SRJ", broj 45/98, strana: 1 od 11.09.1998.
"Službeni list SRJ", broj 37/01, strana: 1 od 12.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine (Narodna banka Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 177 od 11.07.2014.


Finansijski ugovor (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/12, strana: 109 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 1 od 03.07.2014.


Indeksi potrošačkih cena za jun 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 265 od 14.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Obaveštenja, Odluke

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 2 od 09.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 2 od 03.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 2 od 16.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 2 od 02.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 2 od 18.07.2014.


Lista aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.


Lista odobrenih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 421 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 63 od 14.07.2014.


Lista odobrenih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 63 od 14.07.2014.


Liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 87 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/11, strana: 109 od 26.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 28/12, strana: 19 od 07.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 64 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.


Metodologija za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 56 od 21.07.2014.


Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 101 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 55 od 21.07.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 113 od 03.07.2014.


Odluka Bošnjačkog nacionalnog veća

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 27 od 04.07.2014.


Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad

"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 3 od 11.07.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 215 od 11.07.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 55 od 21.07.2014.


Odluka o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 64 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.


Odluka o imenovanju vrhovnog državnog revizora

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 32 od 03.07.2014.


Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 11 od 03.07.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 157 od 11.07.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 48 od 11.07.2014.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 3 od 11.07.2014.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 173 od 11.07.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za Narodnu banku Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 135 od 11.07.2014.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 6 od 17.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 14 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 4 od 14.07.2014.


Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.


Odluka o prestanku funkcije vrhovnog državnog revizora

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 32 od 03.07.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 215 od 11.07.2014.


Odluka o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja Republike Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 18 od 02.07.2014.


Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 63 od 11.07.2014.


Odluka o proglašenju 2015. godinom humanosti i obnove

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 14 od 09.07.2014.


Odluka o raspuštanju skupština opština Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečani, Prizren, Uroševac i Klina

"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 4 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 11 od 04.07.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja (PRILOZI 1-5)

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 30 od 11.07.2014.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 431 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 36 od 29.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 177 od 11.07.2014.


Odluka o utvrđivanju logora "Svilara" u Pančevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 3 od 14.07.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 219 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 48 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 56 od 21.07.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.


Odluka o utvrđivanju vile "Ivanka" ("Partizanka") u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 3 od 14.07.2014.


Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 4 od 18.07.2014.


Odluka predsednika Vlade 01 broj 119-00-36/2014-01

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 5 od 16.07.2014.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 7 od 02.07.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 3 od 02.07.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 19 od 09.07.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 13 od 03.07.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 28 od 16.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-4394/2011

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 13 od 18.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1207/2011

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 202 od 11.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-5132/2013

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 11 od 02.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-421/2013 i izdvojeno mišljenje sudije, Už-5782/2011

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 21 od 16.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-6322/2011, Už-1167/2011

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 265 od 14.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 11 od 18.07.2014.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnoj školi za područje rada - mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 8/91, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 1/01
"Prosvetni glasnik", broj 8/02
"Prosvetni glasnik", broj 9/03, strana: 1 od 05.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 72 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 74 od 10.07.2014.


Pravilnik o evidenciji i posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 30 od 21.07.2014.


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 24 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 49/07, strana: 6 od 29.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 50/07, strana: 22 od 01.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/07, strana: 44 od 19.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 127/07, strana: 15 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 29 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 1/09, strana: 32 od 06.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 133 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 18 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 146 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/12, strana: 23 od 18.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 35 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 138 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 11 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 199 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN ODLUKOM
"Službeni glasnik RS", broj 98/07, strana: 85 od 30.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 57/08, strana: 77 od 03.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 24 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 157 od 11.07.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 117/07, strana: 4 od 12.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 57/08, strana: 77 od 03.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 78 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 57 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 48 od 11.07.2014.


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

"Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
"Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
"Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
"Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 4/85, strana: 137 od 01.02.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 84/87, strana: 2284 od 18.12.1987.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

PAŽNJA - primenjuje se od 15. oktobra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.


Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 7 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 84 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 23 od 04.07.2014.


Pravilnik o načinu i postupku registrovanja ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca i poslova kućnog pomoćnog osoblja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 -Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu
"Službeni glasnik RS", broj 1/02, strana: 12 od 14.01.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 3 od 21.07.2014.


Pravilnik o načinu upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 5 od 14.07.2014.


Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 8 od 14.07.2014.


Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 35 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 8 od 14.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile tehničar za grafičku pripremu i tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

"Prosvetni glasnik", broj 21/04, strana: 1 od 30.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 95 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 5 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 19 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 8 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 174 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 74 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 6/12, strana: 1 od 04.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 2 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 7 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 18 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 6 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/04, strana: 1 od 12.08.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 20/04, strana: 1 od 29.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 81 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 1 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 6 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 1 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 124 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 1 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 8 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 181 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 1 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 1 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 13 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 129 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 7 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 5/08, strana: 1 od 26.05.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 24 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 3 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.


Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 34 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 12 od 14.07.2014.


Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (Sa PRILOGOM: OBRASCI –1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN ODLUKOM
"Službeni glasnik RS", broj 74/08, strana: 22 od 07.08.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 25 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 14 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 100 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 139 od 11.07.2014.


Pravilnik o obrascu i sadržini identifikacione kartice poljoprivrednog savetodavca, kao i načinu njenog korišćenja, izdavanja i poništavanja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 27 od 14.07.2014.


Pravilnik o obrazovanju odeljenja Državnog pravobranioca

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 9 od 16.07.2014.


Pravilnik o označavanju železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 17 od 18.07.2014.


Pravilnik o planu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

PRIMENJUJE SE u delu koji se odnosi na jezik nacionalne manjine - sa 16/13 - ZAMENJEN drugim pravilnikom
"Prosvetni glasnik", broj 6/90
"Prosvetni glasnik", broj 4/91
"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 193
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 61
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 22 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 2 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 3 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 2 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 162 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 131 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 4 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 15 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 25 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 77 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 3 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 163 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 9 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.


Pravilnik o planu udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 1/10, strana: 3 od 10.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 191 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 126 od 29.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 98 od 10.07.2014.


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sa OBRASCIMA: PPP-PD, PPP-PO)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 21 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 29 od 11.07.2014.


Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 33 od 21.07.2014.


Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 202 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 93 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 26 od 02.07.2014.


Pravilnik o radnoj knjižici

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 - 1. januara 2016. godine - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu (član 116. stav 1)
"Službeni glasnik RS", broj 17/97, strana: 352 od 21.04.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 3 od 21.07.2014.


Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 20 od 21.07.2014.


Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 275 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 100 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 30 od 11.07.2014.


Pravilnik o sadržini i izgledu oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mere privremene zabrane obavljanja delatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta (sa PRILOGOM: OBRASCI - NL)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 40 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 8 od 18.07.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 34 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 5 od 14.07.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra poljoprivrednih savetodavaca

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 10 od 02.07.2014.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i načinu rada lica ovlašćenih za vršenje nadzora

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 17 od 27.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 28 od 11.07.2014.


Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 25 od 21.07.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu u čuvarskoj službi Spomenika prirode "Dunavski park"

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 30 od 16.07.2014.


Pravilnik o urgentnom održavanju državnog puta

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 11 od 18.07.2014.


Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu
"Službeni glasnik RS", broj 61/12, strana: 11 od 22.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 102 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 24 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 7 od 01.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na visinu troškova overavanja merila

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 17 od 09.07.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 28 od 04.07.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Zaječar, Lajkovac, Arilje)

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 17 od 02.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 5 od 18.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 5 od 04.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 5 od 16.07.2014.


Rešenja o imenovanju, postavljenju i razrešenju, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 9 od 02.07.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 5 od 03.06.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 18 od 09.07.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 7 od 16.07.2014.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 17 od 09.07.2014.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 4 od 14.07.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 20 od 02.07.2014.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 19 od 09.07.2014.


Rešenje o izdavanju Operativne dozvole broj 008

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 216 od 11.07.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 4 od 14.07.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 20 od 09.07.2014.


Rešenje o usvajanju zahteva za promenu podataka u Registru o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 17 od 02.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju magistralnih formula

"Službeni glasnik RS", broj 91/08, strana: 18 od 07.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 103/08, strana: 66 od 07.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 17 od 11.07.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 131 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 113 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 18 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 23 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 20 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 22 od 03.07.2014.


Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 126 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 113 od 03.07.2014.


Uputstvo o obavezi i načinu prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o stanju i strukturi plasmana, potraživanja i obaveza banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENO ODLUKOM
"Službeni glasnik RS", broj 62/10, strana: 8 od 03.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 132 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 63 od 11.07.2014.


Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - 28. februara 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/96, strana: 845 od 15.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.


Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o određivanju stvari koje se smatraju sredstvima za reprezentaciju i načinu njihovog korišćenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 58/96, strana: 1 od 06.12.1996.
"Službeni list SRJ", broj 45/98, strana: 1 od 11.09.1998.
"Službeni list SRJ", broj 37/01, strana: 1 od 12.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 10 od 09.07.2014.


Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama koje koriste državni organi i organizacije i organi teritorijalnih jedinica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/96, strana: 848 od 15.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 10/99, strana: 289 od 15.03.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/96, strana: 848 od 15.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 7/97, strana: 129 od 17.02.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 54/02, strana: 1 od 06.09.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 83/03, strana: 17 od 22.08.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 110/04, strana: 2 od 08.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 27/10, strana: 3 od 28.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/10, strana: 3 od 15.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/13, strana: 1 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 14 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 5 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 3 od 16.07.2014.


Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 9 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 10 od 09.07.2014.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 12 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 112 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/12, strana: 3 od 30.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 15 od 21.07.2014.


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 34/03, strana: 1 od 02.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 64/04, strana: 3 od 07.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 3 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 27 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 67 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 45 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 179 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 180 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 6 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 13 od 21.07.2014.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezima na imovinu

"Službeni glasnik RS", broj 26/01, strana: 1 od 20.04.2001.
"Službeni list SRJ", broj 42/02, strana: 9 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 34 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 26 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 50 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 14 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 240 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 66 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 248 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 17 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 3 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 26/01, strana: 6 od 20.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 26 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 7 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 132/04, strana: 6 od 10.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 112/05, strana: 3 od 17.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 16 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/07, strana: 62 od 13.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 114/08, strana: 10 od 16.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 86 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 13 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 67 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 64 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 49 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezu na dobit pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 25/01, strana: 1 od 18.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 25 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 23 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 34 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 39 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 263 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 3 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 9 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 68 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o radu

"Službeni glasnik RS", broj 24/05, strana: 3 od 15.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 69 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 26 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 13 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 3 od 21.07.2014.


Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1369 od 03.07.2014.


Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1370 od 03.07.2014.


Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 1344 od 27.06.2014.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa razvoja AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1354 od 03.07.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1383 od 09.07.2014.


Odluke o razrešenjima i izboru u APV

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 1343 od 27.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 5/10, strana: 345 od 12.04.2010.
"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 401 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 975 od 25.11.2010.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1375 od 09.07.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1375 od 09.07.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 1139 od 27.06.2014.


Pokrajinska uredba o proglašenju parka prirode "Rusanda"

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1347 od 03.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1363 od 03.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1132 od 25.06.2014.


Rešenja o imenovanjima u nadzornim odborima javnih preduzeća na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1380 od 09.07.2014.


Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1384 od 09.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1362 od 03.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda - za zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribljeg fonda za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 127 od 05.03.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1361 od 03.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 864 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1131 od 25.06.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 7/14, strana: 111 od 26.02.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1355 od 03.07.2014.


Uputstvo o upotrebi računara u mrežnom okruženju

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1381 od 09.07.2014.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/14, strana: 21 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 11 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/14, strana: 793 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 853 od 11.07.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1266 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 813 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 855 od 11.07.2014.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 379 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/14, strana: 805 od 26.06.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1405 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 813 od 27.06.2014.


Odluke o raspisivanju dopunskih izbora za članove nadzornih odbora mesnih zajednica Kać i Petrovaradin

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/14, strana: 808 od 26.06.2014.


Plan detaljne regulacije linijskog centra duž Ulice cara Lazara u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 815 od 27.06.2014.


Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/12, strana: 460 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 441 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 827 od 27.06.2014.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.


Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Sada u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 847 od 11.07.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 854 od 11.07.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/14, strana: 807 od 26.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 850 od 11.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/14, strana: 801 od 26.06.2014.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 834 od 27.06.2014.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/14, strana: 845 od 03.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cene usluga JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/14, strana: 1 od 08.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cene usluga JKP "Čistoća" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 6/2014)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 46 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 5 od 12.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 3 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 14 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 19 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 48 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 84 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 5 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 21 od 20.06.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 26 od 20.06.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 85 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 6 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 26 od 20.06.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu PDR "Dela naselja Palilule"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 1 od 01.07.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu PDR "Dela naselja Vinogradi"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 1 od 01.07.2014.


Odluka o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/04
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/05 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/05 od 27.09.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/05
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/07, strana: 196 od 09.10.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 370 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 235 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 451 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 332 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/13, strana: 448 od 11.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 328 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 83 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 419 od 27.06.2014.


Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 63 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/10, strana: 92 od 27.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 139 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 429 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.


Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 16/14)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/08, strana: 291 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/08, strana: 356 od 08.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/08, strana: 408 od 10.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 302 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/12, strana: 330 od 07.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/13, strana: 111 od 02.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/14, strana: 125 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/14, strana: 298 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/14, strana: 304 od 10.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 432 od 27.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 431 od 27.06.2014.


Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 415 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 419 od 27.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 112 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 430 od 27.06.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.


Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 828 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 16 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.