Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Pravilnik o metrološkim uslovima za regloskope - uređaje za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 37/00, strana: 12 od 11.08.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 13 od 14.03.2015.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 86 od 13.03.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 2 od 02.03.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenje

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 118 od 13.03.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javno komunalno preduzeće "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 37 od 29.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Dinamic Tobacco)

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 118 od 13.03.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 118 od 13.03.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 117 od 13.03.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 118 od 13.03.2015.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 44 od 09.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 86 od 13.03.2015.


Obaveštenja o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/15, strana: 7 od 06.03.2015.


Obaveštenje o stupanju na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/15, strana: 29 od 13.03.2015.


Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa "rijaliti programima"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 17/11, strana: 23 od 15.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.


Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 6 od 13.03.2015.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 87 od 13.03.2015.


Odluka o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju tih korisnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 29 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 87 od 13.03.2015.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje likvidnosti budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 11 od 09.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 32 od 13.03.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za razvoj odbrambene industrije

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 31 od 13.03.2015.


Odluka o prestanku funcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 73 od 06.03.2015.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 71 od 06.03.2015.


Odluka o proglašenju Dana žalosti

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 93 od 13.03.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 63 od 06.03.2015.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 7 od 13.03.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-923/2012

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-7644/2012, IIIU-128/2014

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 89 od 13.03.2015.


Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 59 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 40 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.


Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 52 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.


Poseban kolektivni ugovor za državne organe

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 105 od 13.03.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 39 od 10.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 27 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 25 od 28.01.2015.


Pravilnik o detergentima

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.


Pravilnik o detergentima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 30 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 30 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.


Pravilnik o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda

PAŽNJA - primenjuje se od 1. avgusta 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.


Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 30 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 11 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 17 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 85 od 13.03.2015.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/11, 38/12, 26/15 - osim nekih odredaba - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list SRJ", broj 54/99, strana: 18 od 20.08.1999.
"Službeni list SRJ", broj 39/02, strana: 5 od 12.07.2002.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 89 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 21 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 46 od 02.03.2015.


Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 134 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 16 od 14.03.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za regloskope - uređaje za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 37/00, strana: 12 od 11.08.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 13 od 14.03.2015.


Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 103 od 13.03.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 1/15, strana: 1 od 02.03.2015.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.


Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 26 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 83 od 13.03.2015.


Pravilnik o regloskopima

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 13 od 14.03.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/08, strana: 13 od 06.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 28 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.


Pravilnik o stručnom ispitu za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 49 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 35 od 06.03.2015.


Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa

"Službeni glasnik RS", broj 26/08, strana: 12 od 14.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 104 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 46 od 02.03.2015.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.


Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 116 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 118 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 105 od 13.03.2015.


Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.


Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave, sa Obaveštenjem o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/15, strana: 1 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/15, strana: 7 od 06.03.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 5 od 02.03.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Subotica, Bor)

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 74 od 06.03.2015.


Rešenja o usvajanju zahteva za upis izmena u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 73 od 06.03.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa za stavljanje u promet

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 16 od 06.03.2015.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 77 od 06.03.2015.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 117 od 13.03.2015.


Rešenje o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 6 od 02.03.2015.


Rešenje o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.


Sporazum između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj o saradnji u oblasti veterine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/15, strana: 24 od 13.03.2015.


Sporazum između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa "Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 105/09, strana: 9 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 2 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/15, strana: 7 od 06.03.2015.


Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 81/11, strana: 26 od 01.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 22 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/12, strana: 27 od 14.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 427 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 27 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 47 od 02.03.2015.


Uredba o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje programa zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 4 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 88/08, strana: 3 od 26.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 31 od 13.03.2015.


Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 27 od 13.03.2015.


Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 5 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 28/12, strana: 10 od 07.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 11 od 13.03.2015.


Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 11 od 13.03.2015.


Zakon o biocidnim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 47 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 159 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 25 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 4 od 13.03.2015.


Zakon o hemikalijama

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 33 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 158 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 26 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 26 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 3 od 13.03.2015.


Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 23 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 6 od 13.03.2015.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2015. godini za decu i porodicu

"Službeni list APV", broj 6/15, strana: 78 od 19.02.2015.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2015. godini za decu i porodicu

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 79 od 02.03.2015.


Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 97 od 25.02.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 96 od 25.02.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 97 od 25.02.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 95 od 25.02.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za upravljanje strategijom eUprave pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 393 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 15/10, strana: 746 od 18.08.2010.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 6 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.
"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 83 od 25.02.2015.


Odluka o poslaniku u radnom odnosu u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 6/15, strana: 77 od 19.02.2015.


Pravilnik o izgledu "Službenog lista Autonomne pokrajine Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 85 od 25.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 6/15, strana: 73 od 19.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 83 od 25.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 6/15, strana: 73 od 19.02.2015.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 40/09, strana: 18 od 26.08.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 26 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 30 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 21/13, strana: 6 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 30 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" - Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 20 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" - Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 25 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 20 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 11 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 45 od 08.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 20 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 25 od 05.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 44 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 31 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 31 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 75 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 93 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 75 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 29 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 23 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 47 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 47 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 44 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 37 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 6 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 67 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 67 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 46 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 11 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 46 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 20 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 3 od 25.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 22 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 105 od 09.02.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 74 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 10 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 74 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 45 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Javno osvetljenje" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 33 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 63 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Zelenilo - Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 45 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 1 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 1 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Beogradska tvrđava"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 87 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograd JP

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 1 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 1 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Veterinarska ustanova "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 84 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Veterinarska ustanova "Veterina Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 55 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 84 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 26 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 1 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 63 od 29.01.2015.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "10. oktobar Barajevo"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 95 od 09.02.2015.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Sava centar"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 65 od 29.01.2015.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 10 od 28.01.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 10 od 24.02.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 20 od 13.02.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 57 od 30.12.2014.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 1/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/05, strana: 24 od 08.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 2 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 30 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 19 od 24.02.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 18 od 13.02.2015.


Odluka o Upravi gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 17/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 8 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 12 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 30 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 28 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 49 od 13.02.2015.


Odluka o usvajanju Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 4 od 20.02.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 4 od 20.02.2015.


Odluka o značajnim datumima koje proslavlja - obeležava gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 51 od 13.02.2015.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad u periodu 2014-2016. godina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 4 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 15 od 13.02.2015.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u januaru 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 1 od 24.02.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 25 od 28.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 39 od 10.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 27 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 25 od 28.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/12, strana: 9 od 19.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 14 od 28.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 14 od 28.01.2015.


Pravilnik o radu zaposlenih u organima grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 13 od 13.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte u ustanovama kulture na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 1 od 24.02.2015.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 7 od 20.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 19 od 13.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 57 od 13.02.2015.


Rešenja o razrešenju i imenovanju (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 19 od 24.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 19 od 13.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 4 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 7 od 20.02.2015.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.


Strategija za uvođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u gradskoj opštini Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 2 od 24.02.2015.


Uputstvo o izgledu izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 15 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 1 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/15, strana: 67 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 113 od 26.02.2015.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 102 od 26.02.2015.


Program prevencije zloupotrebe droga za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 102 od 26.02.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i veze

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 110 od 26.02.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 105 od 26.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 107 od 26.02.2015.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i veze

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/15, strana: 117 od 03.03.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 104 od 26.02.2015.


Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1512 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 113 od 26.02.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 74 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 112 od 26.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 106 od 26.02.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 90 od 26.02.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 92 od 26.02.2015.


Finansijski plan Direkcije za robne rezeve grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 5 od 13.02.2015.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 2 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 43 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.


Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 2 od 27.02.2015.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 58 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 169 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 57 od 27.02.2015.


Odluka o merilima za utvrđivanje cene za otuđenje, zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 73 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.


Odluka o organizaciji i radu stručne službe za skupštinske poslove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04, strana: 304 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 64 od 27.02.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 103 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 167 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 54 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 57 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 64 od 27.02.2015.


Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 25 od 27.02.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za načelnike gradskih uprava

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/15, strana: 1 od 12.03.2015.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 73 od 27.02.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 1 od 27.02.2015.


Program obeležavanja Sretenja - Dana državnosti Srbije u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 11 od 13.02.2015.


Program obrazovanja gradskih robnih rezervi u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 1 od 13.02.2015.


Program raspodele sredstava udruženjima / organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2015. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 12 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 9 od 13.02.2015.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 10 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 8 od 13.02.2015.


Program unapređenja socijalne zaštite za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 6 od 13.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 66 od 27.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za načelnike gradskih uprava

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/15, strana: 7 od 12.03.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 3 od 06.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 120 od 27.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup kioska i prodajnih pultova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 4 od 11.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 15 od 13.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup kioska i prodajnih pultova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 15 od 13.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 8 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 14 od 13.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 13 od 13.02.2015.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Instituta za strna žita"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 12 od 13.02.2015.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 57 od 27.02.2015.


Odluka o Generalnom planu Zrenjanina 2006-2026. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/07, strana: 251 od 20.12.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 20 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 339 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 349 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 57 od 27.02.2015.


Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/06, strana: 8 od 20.10.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 79 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 430 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.


Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 898 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 122 od 27.02.2015.


Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 791 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 123 od 27.02.2015.


Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 63 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/10, strana: 92 od 27.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 139 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 429 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 126 od 27.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 126 od 27.02.2015.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 1/10, strana: 12 od 18.01.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/10, strana: 14 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 90 od 02.03.2015.


Odluka o osnivanju ustanove Savremena galerija Subotica - Kortars Galeria Szabadka - Suvremena galerija Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 8/92
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 4/01
"Službeni list grada Subotice", broj 27/05 od 02.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 50/12, strana: 31 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/12, strana: 24 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 91 od 02.03.2015.


Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 158 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 101 od 02.03.2015.


Odluka o preuzimanju osnivačkih prava

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 90 od 02.03.2015.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 53 od 02.03.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 37 od 02.03.2015.


Odluka o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst - sa 29/12)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 29/12, strana: 1 od 04.05.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 36/12, strana: 74 od 18.06.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 37 od 02.03.2015.


Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 93 od 02.03.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti (Skupština grada Subotice)

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 95 od 02.03.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 46 od 02.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 49 od 02.03.2015.