Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 52/83, strana: 1456 od 30.09.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 60/83, strana: 1672 od 25.11.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 2 od 03.10.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 2 od 06.10.2015.


Javni poziv za upis besplatnih akcija - PD RTV Vrnjačka Banja

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 107 od 03.10.2015.


JAVNI poziv za upis besplatnih udela - Informativno javno preduzeće "Preševo"

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 56 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 108 od 03.10.2015.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/15, strana: 473 od 03.10.2015.


Odluka Agencije za osiguranje depozita O broj OD-29/15

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 27 od 03.10.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 4 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o izboru predsednika i člana Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o izboru predsednika, članova i zamenika Izborne komisije Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 22 od 03.10.2015.


Odluka o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 97 od 03.10.2015.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 22 od 03.10.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 86 od 03.10.2015.


Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 197 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 32 od 03.10.2015.


Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 52/83, strana: 1456 od 30.09.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 60/83, strana: 1672 od 25.11.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 143 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 29 od 03.10.2015.


Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 144 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 30 od 03.10.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 48 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 11 od 24.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 30 od 03.10.2015.


Pravilnik o načinu označavanja državnih puteva, sadržini evidencije, načinu vođenja evidencije, načinu prikupljanja, odnosno obnavljanja podataka, kao i uslovima korišćenja podataka iz evidencije o državnim putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 43 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 101 od 06.10.2015.


Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 21 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 24 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 43 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 89 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 27 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini internog plana za hitne intervencije u ranžirnim stanicama

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 19 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 24 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 29 od 03.10.2015.


Pravilnik o visini takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 21 od 03.10.2015.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima za kontrolore letenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 203 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 200 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 32 od 03.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 14 od 28.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 69 od 06.10.2015.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 74 od 06.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 72 od 06.10.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 100 od 06.10.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Negotin)

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 119 od 06.10.2015.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 196 od 28.09.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 16 od 28.09.2015.


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 10 od 03.10.2015.


Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (prečišćen sa - 98/2007)

"Službeni glasnik RS", broj 86/07, strana: 3 od 21.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/07, strana: 3 od 12.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 98/07, strana: 4 od 30.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 5 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.


Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkh destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o turizmu (čl. 63)
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 5 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/11, strana: 4 od 30.11.2011.


Zaključak Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 119 od 06.10.2015.


Zakon o hipoteci

"Službeni glasnik RS", broj 115/05, strana: 10 od 27.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 3 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 300 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 9 od 03.10.2015.


Zakon o nacionalnim parkovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/09 i 84/15 - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik RS", broj 39/93, strana: 1746 od 31.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 44/93, strana: 2061 od 17.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 99 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 15 od 06.10.2015.


Zakon o nacionalnim parkovima

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 15 od 06.10.2015.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.


Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 6 od 03.10.2015.


Zakon o turizmu

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 177 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 180 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 24 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 3 od 06.10.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela bloka 51 - I faza, gradska opština Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 6 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 11 od 15.09.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 26 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/13, strana: 11 od 04.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 12 od 15.09.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Skupština grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 38 od 15.09.2015.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 44 od 15.09.2015.


Rešenje o proglašenju zaštite spomenika prirode "Bajfordova šuma"

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 33 od 15.09.2015.