Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/a (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 83/08, strana: 445 od 10.09.2008.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/15, strana: 1 od 04.08.2015.


Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 42/09, strana: 190 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/15, strana: 3 od 04.08.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 2 od 12.08.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 98 od 07.08.2015.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 100 od 07.08.2015.


Lista aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 100 od 07.08.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 84 od 04.08.2015.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - danom stupanja na snagu akta iz člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru - za 2015. godinu
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 11 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog komiteta za bezbednost u vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 3 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 72 od 04.08.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 105 od 07.08.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-5230/2012

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 104 od 07.08.2015.


Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 59 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 40 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 190 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 194 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 167 od 07.08.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Požarevca

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 175 od 07.08.2015.


Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 119 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 190 od 12.08.2015.


Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 167 od 07.08.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte lupine (Lupinus albus L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 82 od 04.08.2015.


Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika

"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 25 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 99 od 07.08.2015.


Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 9 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 78 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 83 od 04.08.2015.


Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitanog rada u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 30/09, strana: 3 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 99 od 07.08.2015.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

"Službeni glasnik RS", broj 55/06, strana: 3 od 28.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/07, strana: 80 od 05.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/08, strana: 13 od 09.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 36 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 82/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 109 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 89 od 12.08.2015.


Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 90/06, strana: 6 od 17.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 106 od 07.08.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 96 od 07.08.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 75 od 04.08.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 76 od 04.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje kapitala "Beograd na vodi" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 75 od 04.08.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 184 od 07.08.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Knjaževac)

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 190 od 12.08.2015.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 74 od 04.08.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 3 od 12.08.2015.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 80 od 04.08.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 80 od 04.08.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 97 od 07.08.2015.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 98 od 07.08.2015.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 99 od 07.08.2015.


Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Park Bukovačke Banje"

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 6 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 70 od 04.08.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 7 od 07.08.2015.


Zaključci Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 174 od 07.08.2015.


Zakon o budžetskom sistemu

"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 3 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 3 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 239 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 260 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 175 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 3 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 3 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 3 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 190 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 22 od 04.08.2015.


Zakon o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 3 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 13 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 4 od 04.08.2015.


Zakon o javnom dugu

"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 30 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 181 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 248 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 14 od 04.08.2015.


Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - istekom 18 meseci od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni list SRJ", broj 60/98, strana: 1 od 04.12.1998.
"Službeni list SRJ", broj 5/99, strana: 8 od 22.01.1999.
"Službeni list SRJ", broj 44/99, strana: 11 od 25.06.1999.
"Službeni list SRJ", broj 74/99, strana: 45 od 25.12.1999.
"Službeni list SRJ", broj 4/00, strana: 11 od 28.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 91 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 25 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 37 od 04.08.2015.


Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 3 od 04.08.2015.


Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 33 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.


Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 31 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 66 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 22 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 34 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 3 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 69 od 04.08.2015.


Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (primenjuje se do 31. decembra 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 15 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 6 od 20.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 4 od 04.08.2015.


Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se istekom 18 meseci od dana stupanja na snagu (osim nekih odredaba - videti član 182)
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 37 od 04.08.2015.


Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se istekom 18 meseci od dana stupanja na snagu (osim nekih odredaba - videti član 70)
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 25 od 04.08.2015.


Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - istekom 18 meseci od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1702 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 66/01, strana: 1 od 27.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 67 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 91/05, strana: 34 od 25.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 70 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 156 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 25 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 37 od 04.08.2015.


Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 9 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 15 od 04.08.2015.


Zakon o udžbenicima

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 59 od 04.08.2015.


Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 100 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 59 od 04.08.2015.


Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 3 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 100/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 51 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 28 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 182 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 3 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 27 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 69 od 04.08.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1565 od 05.08.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1567 od 05.08.2015.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za migracije

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1550 od 05.08.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1554 od 05.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1550 od 05.08.2015.


Obaveštenje povodom presude Upravnog suda broj 26 Už 46/15 od 8. jula 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 23 od 16.07.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 36 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 15 od 20.07.2015.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 83 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 35 od 20.07.2015.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 12 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 4 od 16.07.2015.


Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.


Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 6 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 6 od 20.07.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 13 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.


Odluka o završnom (konsolidovanom) računu budžeta Gradske opštine Sopot za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 8 od 20.07.2015.


Poslovnik Privremenog organa Gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 2 od 20.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 20 od 16.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odobra

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 21 od 16.07.2015.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i prestanku dužnosti (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 7 od 20.07.2015.


Odluka o utvrđivanju naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/06, strana: 678 od 17.07.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/08, strana: 207 od 05.03.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1374 od 31.07.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1372 od 31.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1363 od 31.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1371 od 31.07.2015.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 491 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1375 od 31.07.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 90 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1354 od 31.07.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 100 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 810 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1361 od 31.07.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 87 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 128 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 344 od 09.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1351 od 31.07.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 92 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 199 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1358 od 31.07.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca za zaposlene u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/15, strana: 509 od 29.07.2015.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 18/15)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 148 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/15, strana: 485 od 29.07.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Županijski park u Zrenjaninu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/15, strana: 526 od 11.08.2015.