Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


EPravilnik o metrološkim uslovima za - automatske refraktometre kojima se meri maseni sadržaj šećera u širi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 70/89, strana: 1740 od 10.11.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2187 od 23.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o letenju vazduhoplova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 10/79, strana: 301 od 09.03.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 4/83, strana: 51 od 28.01.1983.
"Službeni list SRJ", broj 40/95, strana: 2 od 01.09.1995.
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 1 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za ručne i Abbe refraktometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 10 od 17.07.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za letenje vazduhoplova

PAŽNJA - sa 61/15 - prestaju da važe odredbe koje se odnose na potvrđivanje plana leta
"Službeni list SFRJ", broj 43/82, strana: 1104 od 23.07.1982.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o sadržini, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice SFRJ

PRESTAJE DA VAŽI - osim odredaba koje se odnose na brodske isprave i knjige pomorskih brodova - sa 60/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 16/80, strana: 509
"Službeni list SFRJ", broj 25/88, strana: 677 od 22.04.1988.
"Službeni list SRJ", broj 6/93, strana: 170 od 12.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 29 od 08.07.2015.


Pravilnik o službi prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 66/87, strana: 1545 od 09.10.1987.
"Službeni list SFRJ", broj 57/90, strana: 1805 od 05.10.1990.
"Službeni list SRJ", broj 51/92, strana: 979 od 25.12.1992.
"Službeni list SRJ", broj 38/95, strana: 2 od 18.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 104 od 10.07.2015.


EPravilnik o metrološkim uslovima za - automatske refraktometre kojima se meri maseni sadržaj šećera u širi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 70/89, strana: 1740 od 10.11.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2187 od 23.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Finansijski izveštaji (Narodna banka Srbije) sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 25 od 10.07.2015.


Indeksi potrošačkih cena za jun 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.


JAVNE NABAVKE - javni poziv za prikupljanje ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 2 od 10.07.2015.


JAVNE NABAVKE - javni poziv za prikupljanje ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 2 od 14.07.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 2 od 14.07.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 2 od 24.07.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 24 od 17.07.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 9 od 19.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 29 od 08.07.2015.


Liste biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda (u 2012. godini)

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 142 od 08.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (FDS)

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 348 od 17.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 45 od 02.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 47 od 02.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 47 od 02.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 180 od 08.07.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 14 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 12 od 02.07.2015.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 206 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 29 od 05.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 329 od 17.07.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za Javno snabdevanje, Javno preduzeće "Gas", Temerin

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 151 od 10.07.2015.


Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 22 od 02.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 54 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 33 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 50 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 354 od 24.07.2015.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 6 od 10.07.2015.


Odluka o imenovanju direktora Pravosudne akademije

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 151 od 10.07.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 4 od 24.07.2015.


Odluka o izboru Republičkog javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 3 od 24.07.2015.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 330 od 17.07.2015.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.


Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 29 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 4 od 02.07.2015.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje 5. avgusta - Dana sećanja na stradanje i progon Srba

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 14 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 24 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 15 od 08.07.2015.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 8 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 3 od 02.07.2015.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 3 od 02.07.2015.


Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 8 od 08.07.2015.


Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za železnički prevoz robe

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 10 od 08.07.2015.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 67 od 10.07.2015.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 329 od 17.07.2015.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 329 od 17.07.2015.


Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 20 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 12 od 02.07.2015.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.


Odluka o upravljanju rizicima banke

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 135 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 35 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 120 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 23 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 115 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.


Odluka o usklađivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima (Prečišćen tekst - sa 124/14)

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 6 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 20 od 12.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 4 od 02.07.2015.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 7 od 07.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 24 od 17.07.2015.


Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za hitno obezbeđenje likvidnosti banaka

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 21 od 10.07.2015.


Odluka o uslovima odobravanja kredita za održavanje likvidnosti banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 9 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 21 od 10.07.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 43 od 02.07.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 18 od 02.07.2015.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 3 od 24.07.2015.


Odluke o prestanku funkcija javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 330 od 17.07.2015.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 65 od 10.07.2015.


Odluke o razrešenju i izboru članova Zdravstvenog saveta Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 3 od 24.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-899/2012

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 64 od 10.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUz-479/2014 i izdvojeno mišljenje sudije

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 54 od 10.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Ustavnog suda broj IUo-439/2014

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 174 od 08.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Ustavnog suda broj Už-1696/2013

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 172 od 08.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Ustavnog suda broj Už-7623/2012

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 170 od 08.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-799/2012, IUz-156/2014 i izdvojena mišljenja sudija

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 300 od 17.07.2015.


Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u drugom kvartalu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 37 od 24.07.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća grada Pančeva

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 30 od 02.07.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Čačak

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 40 od 14.07.2015.


Pravila o promeni snabdevača

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 224 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 368 od 24.07.2015.


Pravila o promeni snabdevača

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 368 od 24.07.2015.


Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama

PAŽNJA - stupa na snagu 16. jula 2015. g - POČINJE DA SE PRIMENJUJE od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 29 od 08.07.2015.


Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 17 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 21 od 10.07.2015.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 117 od 10.07.2015.


Pravilnik o dozvolama pilota paraglajdera i centrima za obuku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 37 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 117 od 10.07.2015.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 1 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 363 od 23.07.2015.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 3 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 365 od 23.07.2015.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 25 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 28 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 28 od 14.07.2015.


Pravilnik o letačkom osoblju

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 129 od 14.07.2015.


Pravilnik o letenju vazduhoplova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 10/79, strana: 301 od 09.03.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 4/83, strana: 51 od 28.01.1983.
"Službeni list SRJ", broj 40/95, strana: 2 od 01.09.1995.
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 1 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o letenju vazduhoplova

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 67 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za ručne i Abbe refraktometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 10 od 17.07.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o načinu dodele neraspodeljenih pojedinačnih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 30 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 20 od 10.07.2015.


Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za letenje vazduhoplova

PAŽNJA - sa 61/15 - prestaju da važe odredbe koje se odnose na potvrđivanje plana leta
"Službeni list SFRJ", broj 43/82, strana: 1104 od 23.07.1982.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 53 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 30 od 20.07.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile stolara i tehničara za oblikovanje nameštaja i enterijera

"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 10 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 10 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 5 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 1 od 23.07.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar primarne obrade drveta

"Prosvetni glasnik", broj 8/07, strana: 1 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 121 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 165 od 23.07.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 1 od 23.07.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 6/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 7 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 9 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 415 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 135 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 165 od 23.07.2015.


Pravilnik o obrascu dozvole za emitovanje programa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/06, strana: 45 od 25.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 334 od 17.07.2015.


Pravilnik o obrascu dozvole za kablovsko emitovanje programa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 433 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 339 od 17.07.2015.


Pravilnik o obrascu zahteva za dodelu dozvole za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 354 od 24.07.2015.


Pravilnik o poletanju i sletanju vazduhoplova izvan aerodroma

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 102 od 10.07.2015.


Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 134 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 68 od 10.07.2015.


Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 339 od 17.07.2015.


Pravilnik o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 88 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 104 od 10.07.2015.


Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 104 od 10.07.2015.


Pravilnik o rečnim informacionim servisima

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 29 od 17.07.2015.


Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 27 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 31 od 24.07.2015.


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/10, strana: 255 od 11.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 55 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 38 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 30 od 20.07.2015.


Pravilnik o sadržini, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice SFRJ

PRESTAJE DA VAŽI - osim odredaba koje se odnose na brodske isprave i knjige pomorskih brodova - sa 60/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 16/80, strana: 509
"Službeni list SFRJ", broj 25/88, strana: 677 od 22.04.1988.
"Službeni list SRJ", broj 6/93, strana: 170 od 12.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 29 od 08.07.2015.


Pravilnik o službi prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 66/87, strana: 1545 od 09.10.1987.
"Službeni list SFRJ", broj 57/90, strana: 1805 od 05.10.1990.
"Službeni list SRJ", broj 51/92, strana: 979 od 25.12.1992.
"Službeni list SRJ", broj 38/95, strana: 2 od 18.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 104 od 10.07.2015.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 16 od 10.07.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 316 od 17.07.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Lisine"

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 390 od 24.07.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Resavska pećina"

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 383 od 24.07.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi u Strogom rezervatu prirode "Felješana"

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 48 od 14.07.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.


Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 82 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 155 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 371 od 24.07.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.


Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 175 od 08.07.2015.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 331 od 17.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 27 od 17.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 13 od 24.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 10 od 02.07.2015.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 383 od 24.07.2015.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 354 od 24.07.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 15 od 10.07.2015.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 28 od 17.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vod-kom", Jabuka

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 46 od 14.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bogatić)

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 42 od 02.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Prokuplje)

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 348 od 17.07.2015.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 29 od 17.07.2015.


Rešenje o o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.


Rešenje o oduzimanju Rešenja o ovlašćenju broj 532-01-00040/2012-01

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 39 od 14.07.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 19 od 14.07.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 10 od 02.07.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 14 od 24.07.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 17 od 08.07.2015.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 18 od 08.07.2015.


Spisak srpskih standarda iz oblasti gasnih aparata

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 33 od 24.07.2015.


Statut Agencije za osiguranje depozita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 84/05, strana: 58 od 04.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 36 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 25 od 02.07.2015.


Statut Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 25 od 02.07.2015.


Statut Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 19 od 08.07.2015.


Statut Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 22 od 08.07.2015.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 6 od 08.07.2015.


Uredba o kontroli prelaska administrastivne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 3 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 37 od 24.07.2015.


Uredba o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 10 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 8 od 08.07.2015.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 3 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 12 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 3 od 02.07.2015.


Uredba o potvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 3 od 27.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 90 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 23 od 17.07.2015.


Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 6 od 24.07.2015.


Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 5 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 6 od 24.07.2015.


Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 19 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 4 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 3 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 21 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.


Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/15 - Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 4 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 82 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 11 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 3 od 20.07.2015.


Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 3 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 4 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 27 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 74 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.


Uredba o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 6 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 6 od 10.07.2015.


Uredba o utvrđivanju Metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/2015 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 68/11, strana: 3 od 15.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 3 od 14.07.2015.


Zakon o hipoteci

"Službeni glasnik RS", broj 115/05, strana: 10 od 27.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 3 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 300 od 17.07.2015.


Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

PAŽNJA - primenjuje se do 31. decembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 15 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 6 od 20.07.2015.


Zakon o policiji

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 135 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 52 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 8 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 7 od 20.07.2015.


Zakon o Pravosudnoj akademiji

"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 7 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 15 od 20.03.2014.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 6 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 301 od 17.07.2015.


Odluka o osnivanju ustanove studentskog standarda Studentski dom "Evropa" - Europa Kollegium u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 8/08, strana: 290 od 21.04.2008.
"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1533 od 15.07.2015.


Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1197 od 21.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1261 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 47 od 05.02.2014.
"Službeni list APV", broj 28/15, strana: 953 od 01.07.2015.


Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

"Službeni list APV", broj 23/11, strana: 1198 od 28.12.2011.
"Službeni list APV", broj 1/12, strana: 71 od 25.01.2012.
"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 369 od 12.06.2013.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 43 od 04.02.2015.
"Službeni list APV", broj 28/15, strana: 953 od 01.07.2015.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima koje je donela Skupština APV

"Službeni list APV", broj 30/15, strana: 1526 od 08.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1823 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2112 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1166 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2021 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1521 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2022 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1522 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2020 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1523 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2024 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1518 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Instituta BioSens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 205 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1532 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2013 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1519 od 07.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 28/15, strana: 953 od 01.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Ruma

"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1537 od 15.07.2015.


Kolektivni ugovor Turističke organizacije Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 43 od 18.06.2015.


Kolektivni ugovor Turističke organizacije Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 20 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 43 od 18.06.2015.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 31 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 1 od 23.06.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 37 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 47 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 21 od 18.06.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 28 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/15, strana: 11 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 44 od 15.06.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 20 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 77 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 69 od 15.06.2015.


Odluka o cenama pijačnih usluga (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 41 od 18.06.2015.


Odluka o cenama zakupa pijačnog prostora na zelenoj pijaci u Barajevu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 41 od 18.06.2015.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2016. i 2017. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 162 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 117 od 23.06.2015.


Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/09, strana: 28 od 16.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Odluka o izradi Izmena i dopuna Regionalnog prostornog plana administrativnog područja Grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Bloka 13, Gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 3 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Bloka 68, Gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 5 od 09.06.2015.


Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 2 od 15.06.2015.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 27 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 115 od 23.06.2015.


Odluka o podizanju biste Borislava Pekića

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 20 od 09.06.2015.


Odluka o podizanju skulpture "Prijateljstvo"

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 20 od 09.06.2015.


Odluka o podizanju spomenika Gavrilu Principu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 19 od 09.06.2015.


Odluka o podizanju spomenika Nikoli Tesli

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 20 od 09.06.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 1 od 23.06.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 1 od 18.06.2015.


Odluka o pridruženom članstvu grada Beograda Asocijaciji gradova "Eurocities"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/03, strana: 325 od 12.05.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 1 od 15.06.2015.


Odluka o pridruženom članstvu Grada Beograda u Asocijaciji gradova "EUROCITIES"

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 1 od 15.06.2015.


Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2016-2021. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 95 od 15.06.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 20 od 09.06.2015.


Odluka o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

"Službeni list grada Beograda", broj 12/01, strana: 373 od 02.06.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01, strana: 452 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 20 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 125 od 23.06.2015.


Odluka o usklađivanju cena iznošenja smeća (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 42 od 18.06.2015.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 12 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 117 od 23.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 27 od 15.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 66 od 15.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 1 od 18.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 13 od 18.06.2015.


Plan detaljne regulacije dela bloka 41A, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 31/15, strana: 33 od 09.06.2015.


Plan detaljne regulacije Trga Slavija, gradske opštine Vračar i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 21 od 09.06.2015.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u maju 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 2 od 15.06.2015.


Poslovnik Skupštine Gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 12 od 15.06.2015.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Čukarica (prečišćen tekst - sa 61/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 10 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 21 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 13 od 10.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 12 od 15.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 1 od 15.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih ustanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 35 od 09.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 42 od 18.06.2015.


Rešenja o imenovanju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 13 od 18.06.2015.


Rešenja o prestanku funkcije i imenovanju zamenika gradskog pravobranioca grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 35 od 09.06.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 36 od 09.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Druge izmene Programa poslovanja JP Direkcija Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 66 od 15.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2015. godinu Centra za kulturu Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 65 od 15.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena "Belgrade" u poslovnom imenu preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 35 od 09.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za upravljanje rizicima gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 82 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 41 od 18.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 4 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 2 od 15.06.2015.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.


Statut Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 31 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 35 od 09.06.2015.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/15, strana: 41 od 04.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1342 od 17.07.2015.


Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/15, strana: 791 od 01.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1154 od 02.07.2015.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1537 od 29.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1157 od 03.07.2015.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.


Odluka o držanju domaćih životinja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1917 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 170 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/11, strana: 429 od 09.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 1 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 155 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 217 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1323 od 04.07.2015.


Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1314 od 04.07.2015.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 218 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1124 od 25.06.2015.


Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1421 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1702 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1121 od 25.06.2015.


Odluka o mreži dečjih vrtića i osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/06, strana: 337 od 11.05.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/09, strana: 33 od 03.02.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/09, strana: 719 od 24.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 473 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1190 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1308 od 04.07.2015.


Odluka o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 924 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.


Odluka o obezbeđenju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1439 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1311 od 04.07.2015.


Odluka o obezbeđivanju sredstava za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1311 od 04.07.2015.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1112 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1141 od 02.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1141 od 02.07.2015.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1660 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1280 od 03.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1678 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 28 od 03.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1300 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1685 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1304 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1682 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1305 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1675 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 27 od 03.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1302 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad i tekućeg održavanja grobalja za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1679 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1297 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1681 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1306 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1684 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1306 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1677 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1299 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1671 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1293 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1670 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1307 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja čistoće i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1673 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1295 od 04.07.2015.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1663 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 223 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1282 od 03.07.2015.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 222 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1289 od 03.07.2015.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1668 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1288 od 03.07.2015.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1643 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1262 od 03.07.2015.


Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne Zajednice "Begeč"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1117 od 19.06.2015.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1292 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 163 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 284 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 444 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1312 od 04.07.2015.


Odluka o ustanovama kulture čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 212 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1135 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1345 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 960 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1150 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1121 od 25.06.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.


Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/15, strana: 827 od 15.06.2015.


Oglas za prijem u radni odnos (Gradska uprava za inspekcijske poslove grada Novog Sada)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/15, strana: 1329 od 08.07.2015.


Plan detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 127 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 408 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/09, strana: 1465 od 01.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 503 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1126 od 25.06.2015.


Plan detaljne regulacije starog gradskog centra i područja Malog Limana u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/11, strana: 1175 od 28.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1123 od 25.06.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Čenej

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1204 od 01.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1324 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1003 od 16.06.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Veternik

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1005 od 16.06.2015.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1061 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 218 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1124 od 25.06.2015.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/10, strana: 659 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1085 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1172 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/12, strana: 89 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/12, strana: 681 od 18.06.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.


Program za polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa koji regulišu taksi prevoz i oblasti poznavanja grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/10, strana: 110 od 25.02.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1144 od 02.07.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1346 od 17.07.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1152 od 02.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1128 od 25.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1152 od 02.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova kulture u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1332 od 17.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1314 od 04.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1130 od 25.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1332 od 17.07.2015.


Rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1323 od 04.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na broj i strukturu zaposlenih u Centru za socijalni rad grada Novog Sada koji se finansiraju iz budžeta grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1242 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1147 od 02.07.2015.


Rešenje o dodeljivanju novčane nagrade za ostvarene rezultate

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1345 od 17.07.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 74 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 112 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1146 od 02.07.2015.


Rešenje o izboru zamenika Zaštitnika građana

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/15, strana: 827 od 15.06.2015.


Rešenje o izmeni režima saobraćaja na Trgu Ferenca Fehera u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/15, strana: 1119 od 24.06.2015.


Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici Ulice Pavleka Miškina i Ulice Polgar Andraša u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1117 od 19.06.2015.


Rešenje o izmeni režima saobraćaja u zoni Osnovne škole "Jovan Popović" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1117 od 19.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1022 od 22.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1345 od 17.07.2015.


Rešenje o odobrenju posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1335 od 17.07.2015.


Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1115 od 19.06.2015.


Rešenje o određivanju privremenog parkirališta na Temerinskom putu 31-33 u Novom Sadu - sa Rešenjem o prestanku važenja Rešenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/2015 - Rešenjem o prestanku važenja
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/09, strana: 1390 od 02.11.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1114 od 19.06.2015.


Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.


Metodologija obračuna prihoda prevoznika i obračuna i korekcije jedinične cene

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 5 od 26.06.2015.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 25 od 30.06.2015.


Odluka o Gradskom veću (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/12, strana: 17 od 01.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 26 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 44 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 19 od 30.06.2015.


Odluka o izmenama Odluke Gradskog veća (broj 112-291/15-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 2 od 26.06.2015.


Odluka o organizaciji i radu stručne službe za skupštinske poslove (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04, strana: 304 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 64 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 56 od 30.06.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke predškolske ustanove u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 1 od 26.06.2015.


Poslovnik o radu Gradskog veća (prečišćen tekst - sa 22/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/08, strana: 1 od 04.07.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 1 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/09, strana: 1 od 27.07.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/11, strana: 1 od 09.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 21 od 07.07.2015.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 3 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 5 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 20 od 07.07.2015.


Rešenje o formiranju Komisije za primopredaju objekata iz stečajne mase d.o.o. "Stragarit" u stečaju iz Stragara

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 1 od 05.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 8 od 26.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 8 od 26.06.2015.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 21 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 13 od 26.06.2015.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 5 od 30.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 13 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 22 od 07.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 13 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 9 od 26.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na liniji javnog prevoza putnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 5 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 12 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 6 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 18 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 10 od 26.06.2015.


Statut grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/12, strana: 1 od 01.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 4 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/12, strana: 1 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 4 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 1 od 30.06.2015.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 739 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/15, strana: 362 od 01.07.2015.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 201 od 01.07.2015.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Mala Amerika" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 292 od 01.07.2015.


Odluka o naknadama za usluge koje vrši gradska uprava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 289 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 317 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 70 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 393 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/12, strana: 125 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 280 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 834 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 25 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 357 od 01.07.2015.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 897 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 358 od 01.07.2015.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 352 od 01.07.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktor ajavnih preduzeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/15, strana: 483 od 03.07.2015.


Odluka o usvajanju Plana energetskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 359 od 01.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/15, strana: 481 od 03.07.2015.


Rešenja o prestanku funkcija pomoćnika predsednika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 359 od 01.07.2015.


Godišnji izveštaj za 2014. godinu Zaštitnika građana grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 232 od 19.06.2015.


Javna prodaja broj II-404-121/2015-1

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 1 od 19.06.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kratkoročnom zaduživanju JKP "Pogrebno" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 21/15, strana: 2 od 27.06.2015.


Odluka o dodeli priznanja "dr Ferenc Bodrogvari"

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 276 od 19.06.2015.


Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 12 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 51 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 263 od 19.06.2015.


Odluka o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 3 od 19.06.2015.


Odluka o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - "Szabadkai Radio Kozvallalat" Szabadka - Javno poduzeće "Radio Subotica" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 190 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/15, strana: 5 od 28.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/15, strana: 1 od 27.06.2015.


Odluka o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada

"Službeni list grada Subotice", broj 21/15, strana: 2 od 27.06.2015.


Poslovnik o radu Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 49/11, strana: 9 od 25.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/15, strana: 1 od 21.07.2015.


Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 22/15)

"Službeni list grada Subotice", broj 1/11, strana: 1 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/12, strana: 1 od 26.01.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 1 od 02.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 1 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 1 od 28.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 2 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 4 od 03.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 275 od 19.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 127 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 2 od 28.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 1 od 03.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 263 od 19.06.2015.


Rešenja o utvrđivanju rezultata izbora za članove skupština mesnih zajednica održavnih 19. jula 2015. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 27/15, strana: 1 od 22.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/15, strana: 2 od 24.07.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 15 od 03.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/15, strana: 2 od 19.07.2015.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za članove skupština mesnih zajednica

"Službeni list grada Subotice", broj 21/15, strana: 3 od 27.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/15, strana: 1 od 08.07.2015.


Rešenje o ponavljanju izbora za članove skupštine Mesne zajednice Šupljak na biračkom mestu broj 078

STAVLJENO VAN SNAGE - sa 26/15
"Službeni list grada Subotice", broj 25/15, strana: 2 od 19.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/15, strana: 1 od 21.07.2015.


Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 25/15, strana: 1 od 19.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 3 od 03.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja birača u Subotici po mesnim zajednicama

"Službeni list grada Subotice", broj 24/15, strana: 1 od 09.07.2015.