Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 92 od 14.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 2 od 06.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 2 od 09.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 25 od 09.01.2015.


Kodeks profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 165 od 06.01.2015.


Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Varvarin

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 104 od 14.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Valjeva

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 162 od 06.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opšine Velika Plana

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 52 od 09.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Kovačica

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 104 od 14.01.2015.


Odluka o proglašenju ribarskog područja "Ritovi donjeg Potisja"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 106 od 14.01.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2015. godinu

PAŽNJA - IMA ISTA - sa 146/14
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 164 od 06.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 52 od 09.01.2015.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. IUo-184/2011

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 92 od 14.01.2015.


Odluke o emisiji državih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 23 od 09.01.2015.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 19 od 09.01.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-5238/2011, sa Izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 102 od 06.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 97 od 14.01.2015.


Pravilnik o licenci za rad geodetske organizacije i geodetskoj licenci

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 35 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 47 od 09.01.2015.


Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za redara, sticanja ovlašćenja za obavljanje poslova redara na skijalištu i izgledu i načinu izdavanja legitimacije redara

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 33 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/12, strana: 20 od 05.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 30 od 09.01.2015.


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 191 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 67 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/12, strana: 69 od 08.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 47 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 73 od 06.01.2015.


Program rada Doma zdravlja Medveđa za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 112 od 14.01.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Smederevo, Beograd, Leskovac)

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 105 od 14.01.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Novi Sad, Merošina)

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 163 od 06.01.2015.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 97 od 14.01.2015.


Rešenje o postavljenju šefa Kabineta predsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 28 od 09.01.2015.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 30 od 09.01.2015.


Statut Javne medijske ustanove "Rado-televizija Vojvodine"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 106 od 14.01.2015.


Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 53 od 06.01.2015.


Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 3 od 06.01.2015.


Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 34 od 14.01.2015.


Uputstvo o službenoj pratnji vanrednog prevoza u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 28 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 6 od 01.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 102 od 06.01.2015.


Uredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Odluka o delokrugu, organizaciji i načinu rada Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/02, strana: 129 od 08.07.2002.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2004 od 23.12.2014.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2110 od 23.12.2014.


Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1874 od 29.12.2012.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2008 od 23.12.2014.


Odluka o naknadi troškova i drugih primanja izabranih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA SE PRIMENJUJE - sa 54/14
"Službeni list APV", broj 1/03, strana: 1 od 17.01.2003.
"Službeni list APV", broj 16/05, strana: 430 od 15.11.2005.
"Službeni list APV", broj 1/06, strana: 1 od 17.01.2006.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o obezbeđenju dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za izdavanje novina pokrajinskog značaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/08, strana: 167 od 11.03.2008.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2006 od 23.12.2014.


Odluka o objavljivanju odluka i drugih akata organa Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 15/92, strana: 233
"Službeni list APV", broj 1/93, strana: 9
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2010 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju i imenovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list APV", broj 11/11, strana: 578 od 01.07.2011.
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1146 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/05, strana: 77 od 04.03.2005.
"Službeni list APV", broj 2/09, strana: 25 od 06.02.2009.
"Službeni list APV", broj 9/11, strana: 540 od 06.06.2011.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2080 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednosti

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2080 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 863 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.


Odluka o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku rada Fonda
"Službeni list APV", broj 19/06, strana: 693 od 13.12.2006.
"Službeni list APV", broj 22/13, strana: 798 od 13.06.2013.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 21/07, strana: 993 od 13.12.2007.
"Službeni list APV", broj 4/08, strana: 173 od 11.03.2008.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2007 od 23.12.2014.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima u obrazovnim ustanovama u APV

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2109 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku važenja odluka
"Službeni list APV", broj 8/03, strana: 165 od 22.05.2003.
"Službeni list APV", broj 9/03, strana: 205 od 26.06.2003.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 61 od 24.09.2010.
"Službeni list APV", broj 17/10, strana: 784 od 08.10.2010.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1823 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2112 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2004 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o objavljivanju propisa i drugih akata

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2010 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1451 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1542 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o višejezičkim obrascima izvoda iz matičnih knjiga i o načinu upisa u iste

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku važenja odluka
"Službeni list APV", broj 1/01, strana: 1 od 30.01.2001.
"Službeni list APV", broj 8/03, strana: 170 od 22.05.2003.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Poslovnik o radu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1475 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2081 od 23.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2116 od 24.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2123 od 31.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1362 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2019 od 23.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1355 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Odluka o ceni vode i odvođenja otpadnih voda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 46 od 28.11.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 6 od 28.11.2014.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 12/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluka o podizanju spomenika Isidori Sekulić

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 8 od 28.11.2014.


Odluka o proglašenju počasnog građanina Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o studentskim stipendijama

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o učeničkim i studentskim stipendijama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 4 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 45 od 28.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP "Beograd-put" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 45 od 28.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 44 od 28.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 28 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 2 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 1 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 44 od 28.11.2014.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 698 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 127 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 657 od 30.12.2014.


Odluka o kanalizaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/07, strana: 59 od 30.03.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.


Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 473 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 534 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 337 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 37 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 71 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 155 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 883 od 30.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za odbranu i bezbednost grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 883 od 30.12.2014.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 897 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 5 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju područja osnovnih škola u naseljenom mestu Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.


Odluka o poslovnom prostoru

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Odluka o poslovnom prostoru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/99
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/99
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/02
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 501 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/10, strana: 330 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 898 od 30.12.2014.


Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu zoohigijenske službe

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/11, strana: 190 od 17.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 114 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 84 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 896 od 30.12.2014.


Odluka o visini naknade zakupnine za korišćenje poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja opština Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/05, strana: 37 od 24.02.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/07, strana: 85 od 25.04.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 22 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 285 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/09, strana: 32 od 26.02.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 29 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 900 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 112 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 430 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 902 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 1 od 30.12.2015.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 739 od 30.12.2014.


Odluka o cenama za isporučenu toplotnu energiju

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 170 od 30.12.2015.


Odluka o čišćenju i uklanjanju snega i leda na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 2 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 211 od 30.12.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 183 od 30.12.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 67 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 183 od 30.12.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 182 od 30.12.2015.


Odluka o obezbeđivanju poslovnog prostora za rad političkih stranaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 40 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 183 od 30.12.2015.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 73 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 217 od 30.12.2015.


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 212 od 30.12.2015.


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 48 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 160 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 7 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 212 od 30.12.2015.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 27 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 12 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 295 od 30.12.2015.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 295 od 30.12.2015.


Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca i o boji i načinu označavanja vozila i opremi Komunalne policije

"Službeni list grada Subotice", broj 43/10, strana: 7 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/11, strana: 21 od 21.07.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 161 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 297 od 30.12.2015.


Odluka o utvrđivanju kulturnih manifestacija od posebnog značaja za grad

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 300 od 30.12.2015.


Pravila o radu distributivnog sistema i opšte odredbe

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 171 od 30.12.2015.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 45/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 301 od 30.12.2015.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 16/10, strana: 9 od 27.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 221 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 293 od 30.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 171 od 30.12.2015.


Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je korisnik Grad Subotica, sa Cenovnikom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 225 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 26 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 199 od 30.12.2015.


Zaključak o usvajanju programa razvoja sporta Grada Subotice za period od 2015. do 2018. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 240 od 30.12.2015.