Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 189 od 18.01.2017.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 13 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Leskovca

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Smedereva

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 190 od 18.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Irig

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 34 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ljubovija

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 159 od 06.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ražanj

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 34 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Trstenik

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 159 od 06.01.2017.


Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 99 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 31 od 13.01.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 3 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 19 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 22 od 13.01.2017.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Plandište

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 35 od 13.01.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. Už-5745/2014

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 116 od 06.01.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 30 od 13.01.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-8760/2014, Už-2458/2015

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 163 od 18.01.2017.


Pravilnik o načinu ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila i o vođenju registra ovlašćenih tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 16 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 26 od 13.01.2017.


Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 112 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 26 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 162 od 18.01.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 11 od 10.01.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 24/97
"Prosvetni glasnik", broj 1/00
"Prosvetni glasnik", broj 8/04, strana: 1 od 15.04.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 1 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 2 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 11 od 10.01.2017.


Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/06, strana: 10 od 10.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 27/06, strana: 20 od 31.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 139 od 18.01.2017.


Pravilnik o programu učenja znakovnog jezika

"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 1 od 10.01.2017.


Pravilnik o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 84 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 4 od 02.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 156 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 155 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 17 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/12, strana: 20 od 05.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 26 od 13.01.2017.


Pravilnik o uslovima za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 52/82, strana: 2183 od 30.10.1982.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 155 od 18.01.2017.


Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 8 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 27 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 162 od 18.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 14130/14

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 139 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 23496/13

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 150 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 24463/11

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 131 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 29430/06

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 122 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 32883/08

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 153 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41501/08

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 141 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41722/14

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 155 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 21497/13 i 21907/13

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 119 od 06.01.2017.


Rešenja Agencije za bobu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 157 od 06.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 22 od 13.01.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 32 od 13.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mađarske u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 29 od 13.01.2017.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 23 od 13.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.


Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 3 od 18.01.2017.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 3 od 13.01.2017.


Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 10/93, strana: 278 od 02.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 14/93, strana: 475 od 22.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/16, strana: 29 od 05.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 163 od 18.01.2017.


Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 11 od 13.01.2017.


Uredba o načinu davanja koncesije u fazama

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 3 od 06.01.2017.


Uredba o službi u pomoćnoj policiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 3 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Apatinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 14 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Kladovu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 12 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 3 od 13.01.2017.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 158 od 06.01.2017.


Odluka o obrazovanju i imenovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 11/11, strana: 578 od 01.07.2011.
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1146 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.
"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje racije u Bačkoj

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju projekata koje će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine nastaviti da finansira u 2016. godini, a čija je realizacija započeta, odnosno nastavljena u 2015. godini iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 119 od 11.02.2016.
"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 143 od 18.02.2016.
"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 709 od 17.04.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 844 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2376 od 29.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2382 od 29.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 2/17, strana: 15 od 11.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2365 od 21.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 1/17, strana: 1 od 04.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2365 od 21.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2377 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 1/17, strana: 4 od 04.01.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2392 od 29.12.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2367 od 21.12.2016.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 34 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 124 od 29.12.2016.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 124 od 29.12.2016.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 51 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 56 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 11 od 26.12.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 11 od 26.12.2016.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 20 od 29.12.2016.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 184 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 123 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 18 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 13 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 29 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 1 od 14.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 26 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 1 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 26 od 07.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 23 od 14.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 91/15, strana: 4 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 1 od 24.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 2 od 21.12.2016.


Odluka o dodeli nagrada i javnih priznanja gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 10 od 26.12.2016.


Odluka o gradskoj upravi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/08 i 126/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/04, strana: 1 od 21.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/05, strana: 27 od 10.02.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/06, strana: 1 od 15.09.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/06, strana: 47 od 12.10.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 2 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 1 od 07.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 2 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o građevinskom zemljištu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 1 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 30 od 29.12.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz ulicu Kneza Višeslava

"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 7 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 39 od 29.12.2016.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 127 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 115 od 29.12.2016.


Odluka o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 1 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 34 od 29.12.2016.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 169 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 123 od 29.12.2016.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 28 od 29.12.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 15/09, strana: 23 od 13.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/09, strana: 8 od 03.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 13 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 9 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 9 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 2 od 26.12.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 2 od 26.12.2016.


Odluka o osnivanju i radu Kancelarije za mlade

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 18 od 29.12.2016.


Odluka o osnivanju ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 84 od 14.12.2016.


Odluka o poslovnom prostoru gradske opštine Mladenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 121/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 41 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 76 od 14.12.2016.


Odluka o poslovnom prostoru gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 76 od 14.12.2016.


Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 3 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 28 od 29.12.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 27 od 21.12.2016.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 21 od 14.12.2016.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 20 od 29.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 14 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 21 od 14.12.2016.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

"Službeni list grada Beograda", broj 78/15, strana: 118 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 124/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 43 od 29.12.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u novembru 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u javnim preduzećima i ustanovama (grad Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 42 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada UFK SRC "Tašmajdan" za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 40 od 29.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 77 od 23.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 40 od 29.12.2016.


Rešenje o osnivanju Budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 1 od 21.12.2016.


Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2949 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 80/16, strana: 2833 od 28.12.2016.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju JKP "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3007 od 29.12.2016.


Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar 2016. godine - avgust 2017. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2013 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3006 od 29.12.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3031 od 30.12.2016.


Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/09, strana: 1872 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Odluka o obezbeđivanju sredstava za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1311 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2999 od 29.12.2016.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2999 od 29.12.2016.


Odluka o prenosu građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3007 od 29.12.2016.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2977 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2985 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2990 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 7 od 12.01.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2987 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2994 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 7 od 12.01.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2996 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2996 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2997 od 29.12.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2984 od 29.12.2016.


Odluka o programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2983 od 29.12.2016.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2981 od 29.12.2016.


Odluka o programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2950 od 29.12.2016.


Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3054 od 30.12.2016.


Odluka o taksi prevozu putnika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2141 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2714 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3013 od 30.12.2016.


Plan održavanja sednica Skupštine grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Program prevencije zloupotrebe droga za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2821 od 27.12.2016.


Program za realizaciju sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 165 od 12.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/16, strana: 240 od 10.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2822 od 27.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3008 od 29.12.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3058 od 30.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2827 od 27.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3037 od 30.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2827 od 27.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 2 od 12.01.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3056 od 30.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa javne higijene za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3008 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2822 od 27.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 975 od 16.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 75/16, strana: 2756 od 01.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2823 od 27.12.2016.


Rešenje o odobravanju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada rasporede sredstva iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 1 od 12.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 1 od 12.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2829 od 27.12.2016.


Odluka o imenovanju glavnog budžetskog inspektora grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 22 od 30.12.2016.


Odluka o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 11 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 101 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/11, strana: 25 od 27.05.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 8 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 14 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 86 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 71 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 164 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 44 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 56 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 9 od 30.12.2016.


Odluka o radnom vremenu Doma zdravlja Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/08, strana: 71 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 19 od 30.12.2016.


Odluka o vršenju osnivačkih prava nad Privrednim društvom "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 4 od 30.12.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na izveštaje i programe o radu javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 1 od 30.12.2016.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim i posebnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 10 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 13 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 34 od 30.12.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 4 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 23 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 3 od 22.09.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 7 od 07.11.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 5 od 12.12.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Program raspodele sredstava budžeta grada Kragujevca, namenjenih za funkcionisanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 127 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 33 od 30.12.2016.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 18 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 3 od 09.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 26 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 137 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 8 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/16, strana: 3 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 25 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija Sportskom privrednom društvu FK "Radnički 1923" d.o.o. u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 14 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 5 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 25 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 17 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 24 od 30.12.2016.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 4 od 09.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 2 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 26 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 40 od 30.12.2016.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 19 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije za odlučivanje po žalbama službenika i nameštenika koji su zaposleni u jedinici lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/16, strana: 23 od 25.10.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 37 od 30.12.2016.


Rešenje o stavljanju van snage dela Rešenja 400-372/12-V

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 931 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 268 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/16, strana: 743 od 23.12.2016.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/16, strana: 871 od 23.12.2016.


Odluka o gradskim administrativnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/06, strana: 234 od 15.12.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 339 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 301 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 986 od 23.12.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 608 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1052 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 981 od 23.12.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 85 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 616 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 708 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 998 od 23.12.2016.


Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1057 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1001 od 23.12.2016.


Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 1/2017)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 766 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 403 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 555 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 622 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 728 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 988 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/17, strana: 1 od 10.01.2017.


Odluka o osnivanju jedinice za internu reviziju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/13, strana: 447 od 11.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/16, strana: 1028 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/11, strana: 1 od 12.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 35 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/16, strana: 1028 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 618 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 990 od 23.12.2016.


Odluka o osnivanju Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 35/16)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 694 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 995 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/16, strana: 1015 od 26.12.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na besplatan gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 543 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 987 od 23.12.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 987 od 23.12.2016.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1051 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 249 od 10.06.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 352 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 991 od 23.12.2016.


Odluka o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Lazarevo"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 991 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Beli dud u Belom Blatu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 133 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 997 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Hrast lužnjak" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 135 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 996 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Županijski park u Zrenjaninu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 137 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 201 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 997 od 23.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/16, strana: 1019 od 26.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1001 od 23.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1005 od 23.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na korekciju cena pogrebnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1024 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na cene pojačnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1025 od 29.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 612 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1011 od 23.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1011 od 23.12.2016.


Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1012 od 23.12.2016.


Statut Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 700 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1004 od 23.12.2016.


Statut Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 716 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1003 od 23.12.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 2 od 28.12.2016.


Odluka o osnivanju Fondacije "Subotička Sinagoga"

"Službeni list grada Subotice", broj 11/01
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 52 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 2 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 1 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 4 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 180 od 28.12.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 1 od 28.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

"Službeni list grada Subotice", broj 40/15, strana: 1 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 57/16, strana: 2 od 23.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 164 od 28.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike usluga komunalnih službi na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 189 od 28.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 165 od 28.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 2 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 57/16, strana: 1 od 23.12.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 1 od 28.12.2016.