Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Indeksi potrošačkih cena za april 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.


Indeksi potrošačkih cena za maj 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 32 od 17.06.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 2 od 17.06.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 2 od 08.05.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 2 od 22.05.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 2 od 09.06.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 2 od 05.06.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 2 od 15.05.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Fortis tobacco)

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 66 od 12.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 67 od 12.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 36 od 15.05.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 31 od 09.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 187 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 36 od 15.05.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 38 od 05.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 37 od 05.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 32 od 09.06.2015.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/15, strana: 9 od 22.05.2015.


Odluka o adekvatnosti kapitala društva za osiguranje/reosiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 37 od 12.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu davanja dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 5 od 05.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 63 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 50 od 12.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem platnih sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 21 od 05.06.2015.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 206 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 29 od 05.06.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 31 od 09.06.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 40 od 17.06.2015.


Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 11 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.


Odluka o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 23 od 25.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 33 od 12.06.2015.


Odluka o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 11 od 05.06.2015.


Odluka o načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/09, strana: 35 od 21.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 215 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 130 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 24 od 12.06.2015.


Odluka o načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka

PAŽNJA - stupa na snagu 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 24 od 12.06.2015.


Odluka o načinu održavanja i unapređenja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštavanju Narodne banke Srbije

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 11 od 05.06.2015.


Odluka o načinu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 3/05, strana: 15 od 14.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 37 od 12.06.2015.


Odluka o načinu utvrđivanja i praćenju likvidnosti društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 3/05, strana: 16 od 14.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 37 od 12.06.2015.


Odluka o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 31/05, strana: 31 od 08.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 41 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 37 od 12.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 22 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 5 od 15.05.2015.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 15 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 11 od 02.06.2015.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 10 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 10 od 02.06.2015.


Odluka o osnivanju Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Volosu, Republika Grčka

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.


Odluka o početnom kapitalu i minimalnom kapitalu operatora platnog sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 22 od 05.06.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 31 od 15.05.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 39 od 17.06.2015.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 31 od 15.05.2015.


Odluka o promeni naziva Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 7 od 12.06.2015.


Odluka o sadržaju i načinu vođenja evidencije platnih sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 24 od 05.06.2015.


Odluka o sadržini i načinu vođenja registra podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 12 od 11.05.2015.


Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje/reosiguranje

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 10 od 11.05.2015.


Odluka o sistemu internih kontrola i upravljanju rizicima u poslovanju društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 12/07, strana: 12 od 01.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 45 od 12.06.2015.


Odluka o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 45 od 12.06.2015.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 431 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 36 od 29.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 177 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.


Odluka o tehničkim rezervama

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 11 od 02.06.2015.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 16 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 33 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 16 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 10/11, strana: 16 od 18.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 15 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 154 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 19 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/06, strana: 12 od 04.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 22 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 22 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 16/07, strana: 24 od 09.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 12/08, strana: 20 od 31.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 11 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 22 od 12.06.2015.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 66 od 12.06.2015.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 3 od 20.05.2015.


Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 9 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 44 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.


Odluka o zameni javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 50 od 28.05.2015.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 2 od 20.05.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 15 od 11.05.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa i odobravanju popusta

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 53 od 28.05.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 33 od 05.06.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 51 od 28.05.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 60 od 12.06.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 33 od 17.06.2015.


Odluke o prestanku funkcije sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 30 od 05.06.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 29 od 05.06.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 67 od 20.05.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-6793/2012

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-321/2013, IUo-6/2013

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 24 od 05.06.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-626/2014, Už-9346/2012

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 58 od 12.06.2015.


Poseban kolektivni ugovor za državne organe

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 105 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 50 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 31 od 17.06.2015.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 173 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 3 od 05.06.2015.


Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa

"Službeni glasnik RS", broj 41/10, strana: 7 od 15.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.


Pravilnik o načinu ispitivanja plovidbenih nezgoda plovila

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 31 od 17.06.2015.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 50 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 25 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 12 od 09.06.2015.


Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 21 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 18 od 09.06.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 6 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 5 od 01.06.2015.


Pravilnik o periodičnom održavanju državnog puta

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 23 od 15.05.2015.


Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 122 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 190 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.


Pravilnik o registraciji kolektivnih ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 49 od 22.05.2015.


Pravilnik o regloskopima

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 13 od 14.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 5 od 05.06.2015.


Pravilnik o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 68 od 22.05.2015.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 26 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 27 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika "Kamena Gora"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 99 od 20.05.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode "Promuklica"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 111 od 20.05.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode "Mustafa"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 119 od 20.05.2015.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 140 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 24 od 02.06.2015.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 24 od 02.06.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 24 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 16 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 24 od 02.06.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 60 od 22.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 9 od 09.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 44 od 28.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 20 od 15.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte odluka javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 17 od 02.06.2015.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi upražnjenih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 4 od 15.05.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Niš, Negotin)

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 65 od 12.06.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Ćićevac, Lajkovac)

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 53 od 28.05.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 32 od 05.06.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Stara Pazova, Sombor)

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 30 od 09.06.2015.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 23 od 02.06.2015.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 31 od 05.06.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 20 od 02.06.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 19 od 15.05.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 52 od 28.05.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 39 od 17.06.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 15 od 11.05.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 97 od 20.05.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 25 od 02.06.2015.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 48 od 22.05.2015.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 32 od 02.06.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bačka Topola)

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 26 od 02.06.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Medveđa

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 5 od 09.06.2015.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 23 od 15.05.2015.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 25 od 02.06.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 4 od 17.06.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.


Rešenje o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 326 od 22.05.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 44 od 28.05.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Sažetak Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji žena

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 95 od 20.05.2015.


Strategija istraga finansijskog kriminala za period od 2015. do 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 7 od 15.05.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 3 od 11.05.2015.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 36 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 51 od 12.06.2015.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 51 od 12.06.2015.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 24/07, strana: 40 od 02.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 41/07, strana: 14 od 09.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 3/08, strana: 66 od 11.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 12 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 120/08, strana: 111 od 29.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 38/10, strana: 27 od 04.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 44 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 87 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 57 od 12.06.2015.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 35 od 22.05.2015.


Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 3 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 3 od 12.06.2015.


Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 3 od 12.06.2015.


Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 11 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 3 od 02.06.2015.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 7 od 28.05.2015.


Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.


Zaključak Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 52 od 28.05.2015.


Javni konkursi za finansiranje, odnosno sufinansiranje iz budžeta APV u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 23/15, strana: 882 od 20.05.2015.


Konkurs "Aktivni raspust"

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 851 od 30.04.2015.


Konkursi za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta APV za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 794 od 22.04.2015.


Odluka o načinu korišćenja priključaka za prijem TV signala za službene potrebe

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 789 od 22.04.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 846 od 30.04.2015.


Odluka o obrazovanju Odbora za nacionalnu ravnopravnost Skupštine APV

"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 819 od 28.04.2015.


Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 819 od 28.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 21/15, strana: 856 od 06.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 16/15, strana: 774 od 17.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 22/15, strana: 868 od 13.05.2015.


Rešenja o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 22/15, strana: 866 od 13.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 23/15, strana: 877 od 20.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 22/15, strana: 865 od 13.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 21/15, strana: 855 od 06.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 16/15, strana: 774 od 17.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 903 od 27.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 849 od 30.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 790 od 22.04.2015.
"Službeni list APV", broj 19/15, strana: 843 od 29.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 19/15, strana: 833 od 29.04.2015.


Rešenja o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca u sudovima na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 797 od 22.04.2015.


Rešenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje kolektivnih ugovora

"Službeni list APV", broj 23/15, strana: 877 od 20.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na finansijske izveštaje Garancijskog fonda

"Službeni list APV", broj 23/15, strana: 877 od 20.05.2015.


Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 1 od 11.05.2015.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 2 od 11.05.2015.


Izveštaj o radu Zaštitnika građana za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 19/15, strana: 40 od 06.04.2015.


Kolektivni ugovor za Javno radiodifuzno preduzeće "Studio B"

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 34 od 25.05.2015.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 19 od 11.05.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 10 od 24.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 7 od 20.05.2015.


Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 60 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 23 od 20.05.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 58 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 5 od 25.05.2015.


Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima u GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 39 od 20.05.2015.


Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Cenovnika za građevinske usluge

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 40 od 20.05.2015.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 1/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/05, strana: 24 od 08.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 2 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 30 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 19 od 24.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 19 od 20.05.2015.


Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Odluka o modelu i metodu privatizacije JP za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 18 od 20.05.2015.


Odluka o osnivanju Mesne zajednice "Dr Ivan Ribar" na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 20 od 20.05.2015.


Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 18 od 20.05.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 1 od 20.04.2015.


Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra

"Službeni list grada Beograda", broj 19/81, strana: 913 od 06.10.1981.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/83, strana: 56 od 04.02.1983.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/84, strana: 1075 od 20.12.1984.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/86, strana: 1362 od 16.07.1986.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/87, strana: 966 od 10.07.1987.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/89, strana: 686 od 14.07.1989.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/89, strana: 1221 od 24.11.1989.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/92, strana: 1251 od 18.12.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/94, strana: 481 od 09.12.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 7 od 12.06.2015.


Odluka o stalnoj manifestaciji u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - ZAMENJENA REŠENJEM
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/15, strana: 49 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 38 od 20.05.2015.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 17 od 20.04.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na utvrđivanje cena (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 39 od 20.05.2015.


Odluke o usvajanju Izveštaja o radu i Plana rada Štaba za vanredne situacije (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 32 od 25.05.2015.


Pijačni red - JKP "Gradske pijace", Beograd

PAŽNJA - Osnovni tekst je od 5. aprila 2002. godine, pod brojem 1458, a prva izmena - od 28. decembra 2005. godine, pod brojem 11376/1-5
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 19 od 04.05.2015.


Plan detaljne regulacije centra Lazarevca

"Službeni list grada Beograda", broj 21/15, strana: 1 od 20.04.2015.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 1 od 20.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 4 od 25.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 108 od 04.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 32 od 25.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 31 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, utvrđivanju prestanka funkcija (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 22 od 20.05.2015.


Rešenja o razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 48 od 20.04.2015.


Rešenja o razrešenju i postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 1 od 11.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 2 od 11.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama pijačnog reda JKP "Gradske pijace"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 19 od 04.05.2015.


Rešenje o izboru članova Mandatne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 50 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 41 od 07.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije

"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 33 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 23 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 21 od 20.05.2015.


Rešenje o određivanju naziva Trga Vladimira Manića u KO Varoš Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 77 od 04.05.2015.


Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 4/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 36 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 30 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 26 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 2 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 7 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 22 od 20.05.2015.


Zaključci o davanju saglasnosti na akte mesnih zajednica u GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 33 od 25.05.2015.


Plan detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 127 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 408 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/09, strana: 1465 od 01.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 503 od 29.05.2015.


Plan detaljne regulacije postrojenja za preradu vode na Petrovaradinskoj adi u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 534 od 29.05.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Rumenka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 505 od 29.05.2015.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. i 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 467 od 12.05.2015.


Regulacioni plan naselja Rumenka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/00, strana: 205
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/03, strana: 504
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/05, strana: 731
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/06, strana: 833 od 03.10.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/07, strana: 83 od 19.02.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 505 od 29.05.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 484 od 12.05.2015.


Rešenja o davaju naziva ulicama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 545 od 29.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 543 od 29.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 555 od 29.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 483 od 12.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/15, strana: 464 od 05.05.2015.


Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 546 od 29.05.2015.


Rešenje o izboru zaštitnika građana

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 543 od 29.05.2015.


Rešenje o nedavanju saglasnosti na upotrebu naziva grada Novog Sada u nazivu privrednog društva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 546 od 29.05.2015.


Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 472 od 12.05.2015.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 109 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.


Odluka o metodu i modelu privatizacije Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 142 od 10.06.2015.


Odluka o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 6 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 22/15)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 115 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 165 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 82 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 60 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 1 od 19.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 142 od 10.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 1 od 11.06.2015.


Odluka o otvaranju podračuna Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 1 od 29.05.2015.


Odluka o pristupanju izradi Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 106 od 10.06.2015.


Odluka o radnom vremenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 1 od 14.05.2015.


Odluka o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 1 od 10.06.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 161 od 10.06.2015.


Odluke o zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavaca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.


Operativni plan za odbranu od poplava grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 107 od 10.06.2015.


Plan detaljne regulacije "Dela gradskog centra"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 35 od 10.06.2015.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje delatnosti auto-taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/08, strana: 24 od 31.01.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 67 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 4 od 29.05.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrambenih priprema u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 13 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 5 od 29.05.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 165 od 10.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o nabavci opreme - sitne mehanizacije JKP "Zelenilo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 12 od 14.05.2015.


Rešenje o obrazovanju Gradskog saveta za zaštitu potrošača

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 11 od 11.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija i davanja poslovnih prostorija na korišćenje bez naknade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 15 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 12 od 11.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje posebnih uslova za postavljanje letnjih bašta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 6 od 21.05.2015.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 10 od 11.06.2015.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 5 od 30.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 13 od 11.06.2015.


Rešenje o postavljenju Gradskog revizora

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 5 od 21.05.2015.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za izbor kandidata za Gradskog revizora

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 5 od 21.05.2015.


Zaključci o prihvatanju izveštaja poslovanja javnih ustanova i preduzeća u Kragujevcu u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 144 od 10.06.2015.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za poljoprivredu na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 145 od 25.05.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora br: II-00-361-313/2015

"Službeni list grada Subotice", broj 13/15, strana: 1 od 08.05.2015.


Odluka o građevinskom zemljištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 1 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 11 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 324 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 2 od 22.05.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 182 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 12 od 22.05.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 2 od 06.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 428 od 22.05.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 1 od 22.05.2015.


Odluka o raspisivanju izbora za članove skupština mesnih zajednica na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 16/15, strana: 1 od 04.06.2015.


Odluka o snabdevanju vodom

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 23 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 11 od 22.05.2015.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za otuđenje odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 18 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 325 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 143 od 23.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 2 od 22.05.2015.


Pravilnik o dodeli sredstava u oblasti javnog informisanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni list grada Subotice", broj 16/10, strana: 2 od 27.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 422 od 22.05.2015.


Pravilnik o instrumentima radi obezbeđenja potraživanja Fonda

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 1 od 23.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 424 od 22.05.2015.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 1 od 11.02.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 425 od 22.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 423 od 22.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 15 od 03.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 422 od 22.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Jovana Cvijića u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor Koordinatora za romska pitanja u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 18/15, strana: 4 od 12.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 15 od 03.06.2015.


Rešenje o raspisivanju javnog oglasa za postavljenje načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 2 od 17.06.2015.


Rešenje o razrešenju načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 2 od 17.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 4 od 17.06.2015.


Uputstvo za sprovođenje izbora za članove Skupštine mesnih zajednica

"Službeni list grada Subotice", broj 17/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Zaključak o nameri uvećanja finansijske imovine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 17 od 03.06.2015.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 1 od 22.05.2015.


Zaključak o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu Saveta za zdravlje za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 423 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 18 od 03.06.2015.