Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Pravilnik o metrološkim uslovima za - etilometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 124/14 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 42/91, strana: 679 od 07.06.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 82/90, strana: 2295 od 21.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 15 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 17/91, strana: 272 od 08.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 18 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 37 od 14.11.2014.


Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/14 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 12/98, strana: 25 od 06.03.1998.
"Službeni list SRJ", broj 37/02, strana: 13 od 03.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 91 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 34 od 15.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 8 od 04.11.2014.


Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra, Odluke

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 2 od 14.11.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, odluke, obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 2 od 04.11.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 27 od 05.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 60 od 19.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 59 od 19.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 43 od 07.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 43 od 07.11.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/14, strana: 3 od 20.11.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 14 od 07.11.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.


Odluka o izveštavanju banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 153 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 36 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 13 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.


Odluka o izveštavanju banaka

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.


Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamate Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 70 od 14.11.2014.


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 143 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 70 od 14.11.2014.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog odbora za investicije

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 14 od 07.11.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 25 od 05.11.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 7 od 31.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 15 od 07.11.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 57 od 19.11.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Lučani

"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupštine opštine Mionica

"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 7 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 6 od 14.11.2014.


Odluka o usklađivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima (Prečišćen tekst - sa 124/14)

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 6 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 20 od 12.11.2014.


Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 43 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 75 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.


Odluka o usvajanju Pravila o radu tržišta električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 234 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 35 od 04.11.2014.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.


Odluka o utvrđivanju kuće građevinara Karla Knola u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 15 od 07.11.2014.


Odluka o utvrđivanju vile "Palas" u Vrnjačkoj Banji za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 16 od 07.11.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa78/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 104 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.


Odluka Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 58 od 19.11.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 10 od 04.11.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-6596/2011

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 13 od 12.11.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1483/2011

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 32 od 07.11.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-38/2013, IUo-335/2013, IUz-361/2012, IUo-233/2013

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 50 od 19.11.2014.


Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

PAŽNJA - primenjuje se od 13. februara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 17 od 19.11.2014.


Pravilnik o etilometrima

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 5 od 28.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 152 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 67 od 11.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PAŽNJA - primenjuju se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - etilometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 124/14 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 42/91, strana: 679 od 07.06.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 139 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/12, strana: 5 od 18.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 50 od 19.11.2014.


Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 34 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 49 od 19.11.2014.


Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 82/90, strana: 2295 od 21.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 15 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 290 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 13/14, strana: 4 od 04.11.2014.


Pravilnik o obrascu sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 20 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 10 od 12.11.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 37 od 14.11.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 20 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 32 od 07.11.2014.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 5 od 14.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 46 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 47 od 19.11.2014.


Pravilnik o službenoj legitimaciji pripadnika službe za obezbeđenje uprave za izvršenje zavodskih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 122/14 - ZAMENJEN OVIM
"Službeni glasnik RS", broj 70/01, strana: 14 od 13.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 17/91, strana: 272 od 08.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 18 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 37 od 14.11.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 43/06, strana: 9 od 23.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 46 od 19.11.2014.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 16 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 22 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 40 od 19.11.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 40 od 19.11.2014.


Pravilnik o vatrogasno-spasilačkoj službi i vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju na aerodromima

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 164 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 42 od 07.11.2014.


Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 35 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 34 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 32 od 04.11.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 18 od 12.11.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 36 od 07.11.2014.


Rešenja o dodeli mandata članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 3 od 31.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 6 od 07.11.2014.


Rešenja o dodeli mandata članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 3 od 07.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 87 od 14.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Novi Sad, Nova Crnja)

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 30 od 05.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Velika Plana)

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 18 od 12.11.2014.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 10 od 19.11.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 6 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 10 od 19.11.2014.


Rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalnih organizacija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 27 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 27 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za stavljanje u promet fiskalne kase

"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 23 od 12.11.2014.


Rešenje o imenovanju dikretora javnog preduzeća (Mladenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 42 od 07.11.2014.


Rešenje o imenovanju direktora

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.


Rešenje o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 26 od 07.11.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 7 od 19.11.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 58 od 19.11.2014.


Rešenje o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 36 od 07.11.2014.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 26 od 07.11.2014.


Rešenje o usvajanju zahteva Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 24 od 14.11.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 13 od 03.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/14, strana: 3 od 20.11.2014.


Statut Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 83 od 14.11.2014.


Statut Republičke agencije za elektronske komunikacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/10, strana: 230 od 23.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 83 od 14.11.2014.


Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 17 od 07.11.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 3 od 14.11.2014.


Uredba o Metodologiji vrednovanja elemenata za utvrđivanje visine naknade za korišćenje železničke infrastrukture, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 122/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 3 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 10 od 07.11.2014.


Uredba o određivanju cena toplotne energije

PAŽNJA - primenjuje se do 1. maja 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 4 od 14.11.2014.


Uredba o privremenom finansiranju javnih servisa

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 3 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 5 od 14.11.2014.


Uredba o proglašenju specijalnog rezervata prirode "Ritovi donjeg Potisja"

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 4 od 05.11.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd-Niš

"Službeni glasnik RS", broj 69/03, strana: 54 od 07.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 12 od 05.11.2014.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/14 - 1. januara 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 7 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 3 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 4 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 7 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 38 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 3 od 19.11.2014.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 3 od 19.11.2014.


Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/14 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 12/98, strana: 25 od 06.03.1998.
"Službeni list SRJ", broj 37/02, strana: 13 od 03.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.


Zakon o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/14 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 14/81, strana: 1073 od 14.03.1981.
"Službeni glasnik SRS", broj 24/85, strana: 1357 od 06.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 44/91, strana: 1734 od 25.07.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.


Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 3 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 10 od 10.11.2014.


Zakon o javnom beležništvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 3 od 05.11.2014.


Zakon o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 3 od 05.11.2014.


Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.


Zakon o zdravstvenom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 48 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 29 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 64 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 41 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/12, strana: 15 od 20.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 34 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 75 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 53 od 19.11.2014.


Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1727 od 06.11.2014.


Konkurs za opremanje ustanova učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1703 od 29.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 5 od 20.01.2014.
"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1724 od 05.11.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1383 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.
"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1721 od 05.11.2014.


Odluka o postupku prenosa imovine, obaveza i arhive Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 25/13, strana: 822 od 28.06.2013.
"Službeni list APV", broj 43/14, strana: 1699 od 29.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 43/14, strana: 1696 od 29.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1723 od 05.11.2014.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1703 od 29.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 864 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1131 od 25.06.2014.
"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1721 od 05.11.2014.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 5/92, strana: 251 od 31.03.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/94, strana: 373 od 23.09.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/00, strana: 120 od 17.03.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 14 od 24.10.2014.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije blokova između ulica: Mis Irbijeve, Dolenjske, Dr Velizara Kosanovića, Pljevaljske i Vojislava Ilića, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 5 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 28 od 24.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 29 od 24.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 6 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 30 od 24.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Venizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 5 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 29 od 24.10.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone promera 700 mm - promera 500 mm od postojećeg vodovoda promera 700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda promera 400 mm u ulici Vuka Karadžića, gradska opština Stari grad.

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 8 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 29 od 24.10.2014.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 29 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 43 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 32 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 14 od 24.10.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata dobornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 4 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 30 od 24.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 19 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 15 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 33 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 4 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 31 od 24.10.2014.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/07, strana: 1 od 16.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa78/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 104 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.


Plan detaljne regulacije dela naselja Crne međe, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 79/14, strana: 34 od 24.10.2014.


Plan detaljne regulacije za saobraćajni potez Unutrašnjeg magistralnog poluprstena od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta, deonica od ulice Tošin bunar do saobraćajnog čvora "Autokomanda"

"Službeni list grada Beograda", broj 30/07, strana: 1 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/10, strana: 22 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/11, strana: 67 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 27 od 24.10.2014.


Plan generalne regulacije Sportsko-rekreativnog centra "Košutnjak"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u septembru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 60 od 24.10.2014.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 45 od 24.10.2014.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

PRESTAJU DA VAŽE - sa 78/14 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 49 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 47 od 24.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 48 od 24.10.2014.


Strategija za uvođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1022 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1140 od 24.10.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 171 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1172 od 31.10.2014.


Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1149 od 31.10.2014.


Pravilnik o rezervaciji parking mesta na javnim parkiralištima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/11, strana: 1 od 11.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 154 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1674 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 449 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1190 od 31.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 291 od 14.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1133 od 23.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 98 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1129 od 23.10.2014.


Program korišćenja sredstava stambenog fonda u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 169 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1175 od 31.10.2014.


Program tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1129 od 23.10.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1141 od 24.10.2014.


Rešenja o davanju naziva ulicama (Novi Sad, Veternik, Sremska Kamenica, Rumenka)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1176 od 31.10.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1179 od 31.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 589 od 17.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/14, strana: 1145 od 30.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2014/2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1138 od 24.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za ispitivanje postojanja zloupotrebe korišćenja službenih vozila u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 976 od 16.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1179 od 31.10.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 63 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1087 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1130 od 23.10.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za zdravlje grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1133 od 23.10.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1134 od 23.10.2014.


Javni poziv

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/14, strana: 3 od 31.10.2014.


Odluka o izboru Gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 6 od 28.10.2014.


Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 4 od 28.10.2014.


Odluka o izboru zamenika Gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 6 od 28.10.2014.


Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 4 od 28.10.2014.


Odluka o izradi Nacrta Statuta o izmeni i dopuni Statuta grada Kragujevca i sprovođenju javne rasprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/14, strana: 1 od 31.10.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za izbor i razrešenje izvršnih organa Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 5 od 28.10.2014.


Odluka o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast sporta

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1 od 29.10.2014.


Odluka o razrešenju Gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 5 od 28.10.2014.


Odluka o razrešenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast sporta

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1 od 29.10.2014.


Odluka o razrešenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast zaštite kulturne baštine i uređivanje Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/14, strana: 4 od 31.10.2014.


Odluka o razrešenju predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 3 od 28.10.2014.


Odluke o izboru članova Gradskog veća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 7 od 28.10.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 1 od 28.10.2014.


Prestanak funkcije zameniku predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 3 od 28.10.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 6 od 22.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 2 od 21.10.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-30/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 223 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 4 od 21.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 3 od 06.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 6 od 21.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 47 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 5 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 4 od 21.10.2014.


Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 4 od 06.11.2014.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 79 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 520 od 17.10.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Bagljaš" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 450 od 17.10.2014.


Odluka o gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 421 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/12, strana: 431 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 25 od 17.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/13, strana: 186 od 22.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 633 od 29.11.2013.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana grada Zrenjanina, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 20 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 515 od 17.10.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 320 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 631 od 30.10.2014.


Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 450 od 17.10.2014.


Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 77 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 221 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 450 od 17.10.2014.


Odluka o održavanju komunalne higijene

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 372 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 829 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 86 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 519 od 17.10.2014.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 522 od 17.10.2014.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 325 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 522 od 17.10.2014.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.


Odluka o pravobranilaštvu grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 631 od 30.10.2014.


Odluka o uređenju grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 518 od 17.10.2014.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 534 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.


Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja grada Zrenjanina za period od 2014. do 2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 629 od 30.10.2014.


Odluka o usvajanju Strategije razvoja kulture grada Zrenjanina za period 2014-2022

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 1 od 30.10.2014.


Pravilnik o službenim putovanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/14, strana: 410 od 19.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/14, strana: 555 od 22.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 635 od 30.10.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 540 od 17.10.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 414 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 448 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 572 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 539 od 17.10.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stambena pitanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 538 od 17.10.2014.


Rešenje o promeni naziva ulice "Ljubljanska" u ulicu "Stevo Žigon" u Zrenjaninu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - Rešenjem o stavljanju van snage Rešenja
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/13, strana: 648 od 05.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 552 od 17.10.2014.


Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 828 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 630 od 30.10.2014.


Statut Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 332 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 529 od 17.10.2014.


Statut Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 529 od 17.10.2014.


Odluka o kućnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.


Odluka o oslobađanju dela obaveza plaćanja komunalnih usluga za ratne vojne invalide, porodice palih boraca i članove porodica umrlih ratnih vojnih invalida koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - Pravilnikom o subvencionisanju cena komunalnih usluga
"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 5 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 46 od 30.10.2014.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.


Odluka o osnivanju ustanove Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica - Kozsegkozi Muemlekvedelmi Intezet Szabatka - Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica (prečišćen tekst - sa 53/12)

"Službeni list grada Subotice", broj 8/92
"Službeni list grada Subotice", broj 43/02
"Službeni list grada Subotice", broj 52/03
"Službeni list grada Subotice", broj 50/12, strana: 28 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/12, strana: 21 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 50 od 30.10.2014.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 30 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 56 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 226 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 24 od 30.10.2014.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 24 od 30.10.2014.


Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 46 od 30.10.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

"Službeni list grada Subotice", broj 1/09, strana: 4 od 11.02.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/09, strana: 117 od 14.07.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/12, strana: 1 od 27.09.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/14, strana: 16 od 10.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove "Naša radost Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 51 od 30.10.2014.


Rešenje o imenovnaju vršioca dužnosti direktora Apoteke Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 54 od 30.10.2014.


Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za tarifne kupce

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 35 od 30.10.2014.