Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 50 od 01.02.2016.


Odluka o prestanku funkcije sudje porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 106 od 01.02.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 106 od 01.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 68 od 01.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.


Uredba o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 3 od 01.02.2016.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 9 od 01.02.2016.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 7 od 01.02.2016.


Javni konkursi za sufinansiranje projekat i programa iz budžeta APV u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 40 od 20.01.2016.


Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 106 od 04.03.2015.
"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1962 od 04.11.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 48 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1616 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 24 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1620 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 33 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1618 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 23 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1629 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 25 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 37 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1635 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 37 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1623 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 30 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1624 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 29 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1619 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 38 od 20.01.2016.


Pravilnik o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1633 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 27 od 20.01.2016.


Pravilnik o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 27 od 20.01.2016.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1625 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 31 od 20.01.2016.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo naprvu šansu"

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 31 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 15 od 20.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 16 od 20.01.2016.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.


Odluka o dodeli Februarske nagrade grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 34 od 21.01.2016.


Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Novog Sada za 2016. i 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 30 od 21.01.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 69 od 29.01.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 30 od 21.01.2016.