Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 36 od 07.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 30 od 05.10.2016.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 3 od 07.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 27 od 27.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 18 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 73 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 9 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 14 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o osnivanju ustanove (Nacionalni savet Vlaha)

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 60 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 30 od 05.10.2016.


Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Malezije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 8 od 05.10.2016.


Odluka o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 81 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 35 od 07.10.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 27 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 12 od 07.10.2016.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 5 od 07.10.2016.


Odluka Upravnog odobra Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 35 od 07.10.2016.


Odluka Vlade 01 broj 021-00-3/2016

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 8 od 05.10.2016.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 3 od 07.10.2016.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 108 od 10.10.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-244/2015, Už-8276/2014

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 19 od 05.10.2016.


Pravilnik o izgledu službenog odela inspektora Poreske policije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 17 od 05.10.2016.


Pravilnik o kontroli sistema za klimatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 15 od 07.10.2016.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 7 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Pravilnik o obrascu legitimacije čuvara šuma

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 33 od 07.10.2016.


Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 48 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 29 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 63 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 53 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 25 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 109 od 10.10.2016.


Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

PAŽNJA - primenjuje se od 15. decembra 2016. godine, osim izuzetaka iz člana 36.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/10, strana: 33 od 15.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 6 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 275 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 16 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Zvečan, Vlasotince)

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 31 od 05.10.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 13 od 07.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Svilajnac" u Svilajncu

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 28 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 13 od 07.10.2016.


Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 7 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (PAŽNJA - važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 14 od 09.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 19 od 05.10.2016.


Deklaracija "Jaka obnovljena regionalna politika za sve regije nakon 2020. godine"

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1385 od 15.09.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 268 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 262 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1667 od 30.09.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 273 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 812 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 44/16, strana: 1287 od 20.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1322 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1400 od 21.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na akt o proceni vrednosti osnovnog kapitala

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1428 od 28.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na završni račun

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.


Odluka o izboru zamenika pokrajinskog sekretara

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1383 od 15.09.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Odluke o razrešenju i imenovanju

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Odluke o razrešenju i imenovanju

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1428 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2063 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1435 od 30.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2303 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1427 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2301 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1426 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2310 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1425 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1412 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 76 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1412 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 73 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1380 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 80 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 213 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1407 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1407 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2269 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1417 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljšta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2304 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 276 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1420 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o upotrebi istorijskog znamenja Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/02, strana: 123 od 08.07.2002.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1363 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o zastavi Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 2/04, strana: 17 od 27.02.2004.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1363 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1379 od 15.09.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 263 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 259 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 270 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1403 od 21.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1400 od 21.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1673 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima i davanjima saglasnosti

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1386 od 15.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Rešenje o odobravanju izdavanja udžbenika

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1394 od 15.09.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1403 od 21.09.2016.


Uputstvo o bližem uređivanju korišćenja simbola Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Uputstvo o bližem uređivanju upotrebe grba Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 18/03, strana: 408 od 31.12.2003.
"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Javni konkurs za izbor direktora JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 2 od 16.09.2016.


Javni konkurs za izbor direktora JKP "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 1 od 16.09.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 22 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 26 od 12.09.2016.


Odluka o cenovniku osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 3 od 26.05.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 53 od 12.09.2016.


Odluka o cenovniku ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 4 od 26.05.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 54 od 12.09.2016.


Odluka o Cenovniku ostalih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 54 od 12.09.2016.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 12/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 5 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 1 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Odluka o osnivanju i radu službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 1 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/07, strana: 1 od 16.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 57 od 12.09.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 53 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 56 od 12.09.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 13 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o završnom budžetu gradske opštine Vračar za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 4 od 12.09.2016.


Odluke o davanju saglasnosti, odobravanju i prihvatanju akata javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 57 od 12.09.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 4 od 16.09.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 3 od 12.09.2016.


Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 3 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 4 od 16.09.2016.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 1 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 3 od 16.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 6 od 16.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 50 od 12.09.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i izborima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 58 od 12.09.2016.


Rešenja o prestanku mandata i postavljenju opštinskog pravobranioca gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 50 od 12.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na akte javnog preduzeća (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 6 od 16.09.2016.


Rešenje o izboru stalnih i povremenih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 7 od 16.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/15, strana: 49 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 5 od 16.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 9 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 21 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 23 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 5 od 16.09.2016.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 2 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/16, strana: 54 od 01.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 1 od 19.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 1 od 12.09.2016.


Rešenje o postavljenju načelnice Uprave gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 53 od 12.09.2016.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1952 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/16, strana: 2164 od 09.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2361 od 04.10.2016.


Odluka o pristupanju grada Novog Sada Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka doo Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2215 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2310 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2227 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2319 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2223 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2321 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2234 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1226 od 19.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2323 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2232 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2327 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2231 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2325 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2221 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2317 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2235 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2326 od 28.09.2016.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2193 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2313 od 28.09.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari grad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2199 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1802 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2328 od 28.09.2016.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2219 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 372 od 25.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1801 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2312 od 28.09.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 34 od 21.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1783 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2287 od 28.09.2016.


Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.


Odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1894 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 81 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 956 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 161 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2330 od 28.09.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2361 od 04.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2336 od 28.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2359 od 04.10.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2343 od 28.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti (Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2362 od 04.10.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 7 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 2 od 29.09.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Aleksandrovo" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 229 od 29.09.2016.


Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 12 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 51 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 263 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 284 od 29.09.2016.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 153 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 294 od 29.09.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 71 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 290 od 29.09.2016.


Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 158 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 101 od 02.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 295 od 29.09.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 1 od 29.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - Javnog poduzeća "Radio Subotica" Subotica - Szabadkai Radio Kozvallalat Szabadka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 65 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 37 od 17.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 294 od 29.09.2016.


Odluka o sahranjivanju i grobljima

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 164 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 323 od 29.09.2016.


Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 69 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 288 od 29.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 324 od 29.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 295 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 320 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 305 od 29.09.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 1 od 29.09.2016.