Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode, žita za doručak i snek proizvode

PRESTAJU DA VAŽE neke odredbe (čl. 38. - 41) - sa 68/16 - IMA NOVI Pravilnik
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 3 od 11.08.2016.


Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 52/95, strana: 1 od 22.11.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 3 od 11.08.2016.


Indeksi potrošačkih cena za jul 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 23 od 12.08.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 10 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 11 od 31.08.2016.


Kadrovska rešenja – rešenja o postavljenju državnih sekretara

"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 3 od 19.08.2016.


Kadrovska rešenja – rešenja o prestanku dužnosti državnih sekretara

"Službeni glasnik RS", broj 70/16, strana: 4 od 17.08.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 66/16, strana: 14 od 02.08.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 62 od 31.08.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, Fortis tobacco d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 28 od 19.08.2016.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.


Odluka o izboru Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 3 od 11.08.2016.


Odluka o izmeni Javnog poziva za upis besplatnih akcija, NIPD "Reč naroda", Požarevac

"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 23 od 11.08.2016.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 70/16, strana: 3 od 17.08.2016.


Odluka o izveštavanju banaka

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 79 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 107 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 103 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 17 od 12.08.2016.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 87 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 77 od 29.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 110 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 16 od 12.08.2016.


Odluka o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 15 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 39 od 12.04.2001.


Odluka o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 72/01, strana: 1 od 21.12.2001.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Bela Palanka

"Službeni glasnik RS", broj 66/16, strana: 3 od 02.08.2016.


Odluka o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 57 od 31.08.2016.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.


Odluke o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 66/16, strana: 3 od 02.08.2016.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 6 od 12.08.2016.


Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi

"Službeni glasnik RS", broj 31/06, strana: 23 od 13.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 45 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 30 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 150 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 18 od 31.08.2016.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 17 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 26 od 31.08.2016.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 48 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 19 od 31.08.2016.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode, žita za doručak i snek proizvode

PRESTAJU DA VAŽE neke odredbe (čl. 38. - 41) - sa 68/16 - IMA NOVI Pravilnik
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 3 od 11.08.2016.


Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 52/95, strana: 1 od 22.11.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 3 od 11.08.2016.


Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 18 od 11.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil administrator računarskih mreža

"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 13 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 23/07, strana: 73 od 28.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 124 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/10, strana: 21 od 25.05.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 2/12, strana: 22 od 17.05.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 1 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 176 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 1 od 15.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 296 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 1 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 2 od 15.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 6/12, strana: 516 od 04.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 30 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 5 od 15.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za srednje škole

"Prosvetni glasnik", broj 6/03, strana: 1 od 10.10.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 23/04, strana: 1 od 10.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 9/05, strana: 3 od 26.10.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 1 od 26.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 1 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/16, strana: 1 od 05.05.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 5 od 15.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 6/12, strana: 1 od 04.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 2 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 7 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 18 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 166 od 15.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 6 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 5 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 1 od 11.09.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 563 od 26.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Matematičkoj gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 12/16, strana: 1 od 31.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Matematičkoj gimnaziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 7/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 3 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/16, strana: 1 od 31.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/04, strana: 1 od 12.08.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 20/04, strana: 1 od 29.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 81 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 1 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 6 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 1 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 124 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 1 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 8 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 181 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 1 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 1 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 168 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 573 od 26.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - kultura, umetnost i javno informisanje

"Prosvetni glasnik", broj 9/93
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 4/96
"Prosvetni glasnik", broj 19/97
"Prosvetni glasnik", broj 15/02
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 3 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 3 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 4/06, strana: 15 od 12.04.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 40 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 8 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 30 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 11/10, strana: 3 od 06.12.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 919 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 242 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 6 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 1 od 15.08.2016.


Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 6/07, strana: 1 od 25.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 5 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 9 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 129 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 18 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 177 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 364 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 580 od 26.08.2016.


Pravilnik o Nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i Nastavnom programu za treći razred osnovog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 4 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 7 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 2 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 4 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 263 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 575 od 26.08.2016.


Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 4 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 7 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 12 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 8 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 322 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 577 od 26.08.2016.


Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 13 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 129 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 7 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 505 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 586 od 26.08.2016.


Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 6/09, strana: 1 od 10.06.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 584 od 26.08.2016.


Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 5/08, strana: 1 od 26.05.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 24 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 3 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 410 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 582 od 26.08.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 42 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 32 od 31.08.2016.


Pravilnik o planu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

"Prosvetni glasnik", broj 6/90
"Prosvetni glasnik", broj 4/91
"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 193
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 61
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 22 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 2 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 3 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 2 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 162 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 131 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 4 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 15 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 25 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 77 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 3 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 163 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 9 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 3/15, strana: 3 od 07.05.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 552 od 26.08.2016.


Pravilnik o planu udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 9/16, strana: 161 od 01.07.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 276 od 15.08.2016.


Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 3 od 13.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/16, strana: 3 od 05.08.2016.


Pravilnik o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 83 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 70/16, strana: 28 od 17.08.2016.


Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka

"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 26 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.


Pravilnik o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 12 od 31.08.2016.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 50 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 30 od 31.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 1 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 1 od 28.03.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 275 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 552 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 1 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 544 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 7 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 10 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 275 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 552 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 177 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 41 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 550 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 550 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada kultura, umetnost i javno informisanje

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 201 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 548 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 195 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 184 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 230 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 25 od 08.10.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 20 od 29.12.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 544 od 26.08.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za žitarice i njihove proizvode namenjene za industrijsku preradu i pekarski kvasac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/16 - u delu koji se odnosi na žita
"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 37 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 3 od 11.08.2016.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/15, strana: 54 od 28.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 38 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 20 od 19.08.2016.


Pravilnik o upravi u Državnom pravobranilaštvu

PAŽNJA - stupa na snagu 27. avgusta 2016. godine - s tim što će se odredbe (o upisnicima) čl. 81. do 104. - PRIMENJIVATI od 1. januara 2017. godine (ali - do tada će se formirati upisnik "Ek" član 93.)
"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 11 od 19.08.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja nadzora nad poslovanjem učesnika na finansijskom tržištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/2016 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 205 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 18 od 11.08.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 32 od 25.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 11 od 19.08.2016.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plani i program ogleda za obrazovni profil vinogradar - vinar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 1 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 57 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 267 od 15.08.2016.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju

"Prosvetni glasnik", broj 1/95
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 1 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 1 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 2/12, strana: 18 od 17.05.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 551 od 26.08.2016.


Pravilnik o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 151 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/16, strana: 30 od 05.08.2016.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 47 od 31.08.2016.


Rešenja Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 48 od 31.08.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Blace, Kladovo)

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 63 od 31.08.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 66/16, strana: 14 od 02.08.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 45 od 31.08.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 72/16, strana: 8 od 24.08.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 70/16, strana: 12 od 17.08.2016.


Rešenje o postavljenju Generalnog sekretara Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 5 od 12.08.2016.


Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za švedski jezik

"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 13 od 11.08.2016.


Rešenje o razrešenju Generalnog sekretara Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 5 od 12.08.2016.


Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 70/16, strana: 14 od 17.08.2016.


Rešenje o razvrstavanju cigareta i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 13 od 11.08.2016.


Rešenje o ukidanju putnog prelaza, broj 340-01-198/2016-04

"Službeni glasnik RS", broj 70/16, strana: 14 od 17.08.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 10 od 19.08.2016.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 70/16, strana: 3 od 17.08.2016.


Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 10/93, strana: 278 od 02.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 14/93, strana: 475 od 22.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/16, strana: 29 od 05.08.2016.


Uputstvo o načinu izdavanja potvrde da se određena roba ne proizvodi u zemlji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 82/11, strana: 36 od 04.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 49 od 31.08.2016.


Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja saglasnosti zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 91 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 56 od 31.08.2016.


Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 30 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 191 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 53 od 31.08.2016.


Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 29 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 52 od 31.08.2016.


Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 72/16, strana: 3 od 24.08.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 49 od 31.08.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 812 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 44/16, strana: 1287 od 20.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1322 od 03.08.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 809 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1322 od 03.08.2016.


Odluka o imenovanju zamenika sekretara Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list APV", broj 21/12, strana: 1085 od 13.07.2012.


Odluka o izboru članova Saveta nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 85 od 14.02.2013.


Odluka o izboru članova Saveta nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 975 od 25.11.2010.


Odluka o izboru Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 893 od 20.06.2016.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST - ima NOVA
"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2110 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 520 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.


Odluka o izboru predsednika i članova Odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/04, strana: 634 od 05.11.2004.
"Službeni list APV", broj 9/05, strana: 297 od 15.06.2005.
"Službeni list APV", broj 19/05, strana: 589 od 23.12.2005.
"Službeni list APV", broj 3/06, strana: 57 od 17.03.2006.
"Službeni list APV", broj 8/06, strana: 407 od 31.05.2006.
"Službeni list APV", broj 19/06, strana: 696 od 13.12.2006.
"Službeni list APV", broj 8/07, strana: 407 od 20.04.2007.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list APV", broj 17/08, strana: 549 od 17.07.2008.
"Službeni list APV", broj 5/09, strana: 299 od 14.04.2009.
"Službeni list APV", broj 8/09, strana: 699 od 05.06.2009.
"Službeni list APV", broj 14/09, strana: 1105 od 15.10.2009.
"Službeni list APV", broj 16/09, strana: 941 od 27.11.2009.
"Službeni list APV", broj 18/10, strana: 825 od 11.10.2010.
"Službeni list APV", broj 23/10, strana: 1160 od 23.12.2010.
"Službeni list APV", broj 17/11, strana: 677 od 11.11.2011.


Odluka o izboru Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list APV", broj 21/12, strana: 1085 od 13.07.2012.


Odluka o obrazovanju Anketnog odbora za utvrđivanje istine o događajima u periodu od 1941. do 1945. godine u Vojvodini

"Službeni list APV", broj 9/00, strana: 85 od 31.12.2000.
"Službeni list APV", broj 5/01, strana: 51 od 15.03.2001.
"Službeni list APV", broj 10/01, strana: 88 od 08.11.2001.


Odluka o obrazovanju Komisije za izradu prednacrta konstitutivnog akta AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 11/01, strana: 97 od 14.12.2001.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 11/06, strana: 457 od 13.09.2006.
"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 978 od 25.11.2010.


Odluka o obrazovanju Saveta za nauku i tehnološki razvoj

"Službeni list APV", broj 9/01, strana: 76 od 25.09.2001.
"Službeni list APV", broj 11/01, strana: 100 od 14.12.2001.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list APV", broj 20/08, strana: 783 od 24.09.2008.
"Službeni list APV", broj 21/08, strana: 935 od 10.10.2008.
"Službeni list APV", broj 5/09, strana: 298 od 14.04.2009.
"Službeni list APV", broj 9/09, strana: 861 od 24.06.2009.
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 330 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 976 od 25.11.2010.
"Službeni list APV", broj 23/10, strana: 1160 od 23.12.2010.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list APV", broj 7/00, strana: 65 od 22.11.2000.
"Službeni list APV", broj 3/01, strana: 27 od 15.02.2001.
"Službeni list APV", broj 7/02, strana: 81 od 20.05.2002.
"Službeni list APV", broj 1/04, strana: 3 od 26.01.2004.
"Službeni list APV", broj 2/04, strana: 24 od 27.02.2004.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list APV", broj 30/04, strana: 684 od 04.12.2004.
"Službeni list APV", broj 32/04, strana: 728 od 24.12.2004.
"Službeni list APV", broj 4/05, strana: 78 od 04.03.2005.
"Službeni list APV", broj 9/05, strana: 297 od 15.06.2005.
"Službeni list APV", broj 10/05, strana: 1 od 12.07.2005.
"Službeni list APV", broj 17/05, strana: 437 od 22.11.2005.
"Službeni list APV", broj 8/06, strana: 407 od 31.05.2006.
"Službeni list APV", broj 14/06, strana: 624 od 28.09.2006.
"Službeni list APV", broj 19/06, strana: 697 od 13.12.2006.
"Službeni list APV", broj 8/07, strana: 408 od 20.04.2007.
"Službeni list APV", broj 4/08, strana: 167 od 11.03.2008.
"Službeni list APV", broj 5/08, strana: 205 od 24.03.2008.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list APV", broj 15/03, strana: 328 od 24.10.2003.


Odluka o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 878 od 10.06.2016.
"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 899 od 24.06.2016.
"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1278 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1313 od 29.07.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list APV", broj 23/10, strana: 1160 od 23.12.2010.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata poslanicima u Skupštini APV i prestanku mandata zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana

"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1276 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1316 od 29.07.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2314 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 33/16, strana: 836 od 30.05.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1314 od 29.07.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2317 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 33/16, strana: 835 od 30.05.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1316 od 29.07.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1323 od 03.08.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 47/16, strana: 1331 od 17.08.2016.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1299 od 29.07.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 47/16, strana: 1333 od 17.08.2016.


Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu

"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1312 od 29.07.2016.


Cenovnik usluga JKP "Gradske pijace" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 35 od 19.07.2016.


Cenovnik usluga JKP "Veterina Beograd" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 23 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 2 od 25.07.2016.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 34 od 19.07.2016.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 34 od 19.07.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 7 od 19.08.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 33 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 79 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 32 od 25.07.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/16, strana: 1 od 12.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 17 od 21.07.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 87/15, strana: 62 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 28 od 02.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 3 od 05.08.2016.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 26 od 05.08.2016.


Odluka o dodeli isključivog prava za obavljanje komunalnih usluga JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 59 od 25.07.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 1 od 07.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 2 od 19.07.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 57 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 29 od 05.08.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž selo, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 9 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 10 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela područja uz Novi avalski put, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 15 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije naselja Radiofar, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 77/16, strana: 17 od 19.08.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije naselja Rospi ćuprija, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 77/16, strana: 14 od 19.08.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije naselja Višnjica, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 18 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja Bloka 44, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 77/16, strana: 7 od 19.08.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja Bloka 70a, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 77/16, strana: 6 od 19.08.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja centra Banovog brda, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 8 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja Rakovica selo, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 12 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja u Mirijevu (Bajdina), gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 6 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja uz Ovčanski put, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 77/16, strana: 18 od 19.08.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za kompleks BIP-a, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 77/16, strana: 12 od 19.08.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za naselje Slanci, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 19 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za naselje Veliko Selo, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 20 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za novo naselje Ovča, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 17 od 19.07.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za sportski kompleks na Zvezdari, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 25 od 19.07.2016.


Odluka o javnoj rasveti

"Službeni list grada Beograda", broj 4/87, strana: 165 od 02.03.1987.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/87, strana: 578 od 27.05.1987.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/88
"Službeni list grada Beograda", broj 13/90, strana: 735 od 22.06.1990.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/91, strana: 995 od 19.07.1991.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/92, strana: 1102 od 20.11.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/93, strana: 162 od 16.04.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/93, strana: 690 od 19.10.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 819 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 42 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 23 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 112 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 29 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 3 od 19.07.2016.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 3 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 3 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/16, strana: 1 od 19.07.2016.


Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 11 od 15.06.2016.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 1 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 1 od 25.07.2016.


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 31/16)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 12 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 52 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/16, strana: 2 od 14.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 66 od 25.07.2016.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 30 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 35 od 15.06.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 15 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 30 od 21.07.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 37 od 15.06.2016.


Odluka o prenosu puteva i trotoara na teritoriji gradske opštine Surčin nadležnim institucijama

"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 31 od 05.08.2016.


Odluka o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd u Javno preduzeće "Hipodrom Beograd", Beograd (prečišćen tekst - sa 2/14 i 81/16)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/08, strana: 3 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 8 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 2 od 16.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 1 od 07.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 17 od 03.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 38 od 05.08.2016.


Odluka o promeni oblika organizovanja Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" iz ustanove u Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 11 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 33 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 12 od 19.07.2016.


Odluka o promeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 1 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 10 od 19.07.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 22 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 10 od 19.07.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 32 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 13 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 54 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 101 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 59 od 25.07.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 61 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 11 od 19.07.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 67 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 11 od 19.07.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 45 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 9 od 19.07.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 39 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 9 od 19.07.2016.


Odluka o subvencionisanju cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 73 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 36 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/15, strana: 53 od 23.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 66 od 25.07.2016.


Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 1 od 21.07.2016.


Odluka o unutrašnjem uređenju uprave gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 26 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 16 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 81 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 52 od 25.07.2016.


Odluka o unutrašnjem uređenju Uprave Gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 52 od 25.07.2016.


Odluka o upotrebi pečata i štambilja Gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 31 od 21.07.2016.


Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Uprave Gradske opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 31 od 05.08.2016.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog Izveštaja nad Javnim preduzećem "Agrar Surčin"

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 60 od 15.06.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 146 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 3 od 19.07.2016.


Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 3 od 21.07.2016.


Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 4 od 25.07.2016.


Odluka o Završnom računu budžeta opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 44 od 15.06.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 31 od 05.08.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 31 od 15.06.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 6 od 15.06.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 42 od 15.06.2016.


Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 2 od 15.06.2016.


Odluke o prestaku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 1 od 19.07.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 2 od 21.07.2016.


Plan detaljne regulacije naselja Altina

"Službeni list grada Beograda", broj 80/16, strana: 1 od 01.08.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci - celina A1, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 74/16, strana: 1 od 19.07.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u julu 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 1 od 19.08.2016.


Poslovnik o radu Opštinskog veća gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 80/15, strana: 17 od 23.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 64 od 25.07.2016.


Poslovnik o radu Veća Gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 64 od 25.07.2016.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 2 od 01.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 80 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 8 od 19.08.2016.


Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 34 od 21.07.2016.


Pravilnik o radu auto-taksi prevoznika na Aerodromu "Nikola Tesla" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 14 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 1 od 15.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 1 od 05.08.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 63 od 25.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 27 od 19.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 59 od 25.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 31 od 15.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 30 od 15.06.2016.


Rešenja o imenovanjima, izboru, postavljenjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 3 od 15.06.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i izboru (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 38 od 21.07.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 42 od 15.06.2016.


Rešenja o izboru, imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 32 od 05.08.2016.


Rešenja o izboru, postavljenju, razrešenjima i imenovanjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 7 od 15.06.2016.


Rešenja o prestanku funkcije, izboru, prestanku i potvrđivanju mandata (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 67 od 25.07.2016.


Rešenja o razrešenjima, postavljenjima i imenovanjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 2 od 05.08.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace"

"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 35 od 19.07.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 1 od 25.07.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Gradske pijace", sa Odlukom i Cenovnikom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 35 od 19.07.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 38 od 21.07.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/16 - IMA NOVO
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 6 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 38 od 21.07.2016.


Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 1 od 15.06.2016.


Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 6 od 15.06.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 77/15, strana: 24 od 17.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 61 od 25.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 61 od 25.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 32 od 05.08.2016.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 2 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/16, strana: 54 od 01.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 1 od 19.08.2016.


Rešenje o prestanku dužnosti načelnika Uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 66 od 25.07.2016.


Statut Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd" - prečišćen tekst

"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 2 od 19.08.2016.


Odluka o merama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2242 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1810 od 23.07.2016.


Odluka o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2241 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1808 od 23.07.2016.


Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 150 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1809 od 23.07.2016.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 880 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 158 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1803 od 23.07.2016.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1368 od 17.06.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1956 od 29.07.2016.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1952 od 29.07.2016.


Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1253 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1867 od 23.07.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari grad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2199 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1802 od 23.07.2016.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2219 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 372 od 25.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1801 od 23.07.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 34 od 21.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1783 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", kao javnog preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 139 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1871 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 148 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1847 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1847 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 115 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1829 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1829 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog preduzeća "Informatika" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 110 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1841 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog preduzeća "Informatika" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1841 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Čistoća" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 91 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1853 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 100 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 445 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1822 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Vodovod i kanalizacija" u Novom Sadu kao Javnog komunalnog preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 87 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1816 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije za puteve "Put" u Novom Sadu kao javnog komunalnog preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 96 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1860 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije "Novosadska toplana" u Novom Sadu kao javnog preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 105 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1835 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije "Stan" iz Novog Sada kao Javnog preduzeća za stambene usluge

PRESTAJ DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 123 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1905 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije "Urbanizam" Zavod za urbanizam u Novom Sadu kao javnog preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 128 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/13, strana: 1307 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1883 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije Sportski i poslovni centar "Vojvodina" u osnivanju kao javnog preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 133 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1895 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 143 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1878 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1878 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1890 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu

PRESTAJ DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 119 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1890 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju Grada" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1810 od 23.07.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 82 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 310 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1810 od 23.07.2016.


Odluka o Vidovdanskoj nagradi učenicima osnovnih i srednjih škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1802 od 23.07.2016.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 84 od 10.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/16, strana: 1674 od 20.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1980 od 25.08.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1983 od 25.08.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/16, strana: 1975 od 10.08.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1963 od 29.07.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/16, strana: 1973 od 05.08.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1961 od 29.07.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1920 od 23.07.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/16, strana: 1970 od 05.08.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1927 od 23.07.2016.


Rešenja o razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1982 od 25.08.2016.


Rešenje o delokrugu, sastavu i načinu rada Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/05, strana: 1095 od 15.09.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/05, strana: 1114 od 23.09.2005.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u obavljanju policijskih poslova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1982 od 25.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 3 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/12, strana: 334 od 03.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 400 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/13, strana: 1315 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 321 od 30.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1947 od 10.11.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/15, strana: 2352 od 31.12.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 173 od 23.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1926 od 23.07.2016.


Rešenje o obrazovanju odbora za podršku integraciji i jačanju položaja Roma u gradu Novom Sadu

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/07, strana: 316 od 11.04.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/09, strana: 203 od 24.03.2009.


Rešenje o odobravanju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada rasporede sredstva Gradskoj upravi za kulturu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1962 od 29.07.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 214 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1303 od 11.05.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/16, strana: 1967 od 05.08.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 197 od 22.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1979 od 25.08.2016.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/16, strana: 259 od 16.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/16, strana: 1409 od 07.07.2016.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/15, strana: 1 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 2 od 22.07.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Crveni krst" uz ulicu Svetozara Markovića u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/16, strana: 361 od 22.07.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra" uz ulicu Bore Stankovića u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/16, strana: 374 od 22.07.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra" uz ulicu Branislava Nušića u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/16, strana: 366 od 22.07.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Desimirovac - potes Gluvać"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/16, strana: 370 od 22.07.2016.


Odluka o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 155 od 23.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 58 od 22.07.2016.


Odluka o obrazovanju Gradskog saveta za zapošljavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/15, strana: 5 od 22.07.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 6 od 25.07.2016.


Odluka o određivanju prostora na teritoriji grada Kragujevca na kome nije dozvoljeno javno okupljanje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 60 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju Apoteke Kragujevac (za grad Kragujevac i opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/06, strana: 6 od 21.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/07, strana: 34 od 19.06.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 32 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 54 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam - Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 83 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 99 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 82 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 58 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 49 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 103 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 167 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 54 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 57 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 64 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 44 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 93 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 166 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 65 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 59 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 39 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Gradska groblja" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 15 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 45 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 13 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 44 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 12 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 162 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 20 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 9 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 14 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 53 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 14 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 6 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 19 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 1/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 32 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 61 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 1 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 24 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 51 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 36 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 55 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 12 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 29 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Zelenilo" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 33 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 17 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 62 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 1 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 56 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 34 od 22.07.2016.


Odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/06, strana: 9 od 21.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/07, strana: 35 od 19.06.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 33 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 172 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 56 od 22.07.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 68 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 59 od 22.07.2016.


Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom zdravlja Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/06, strana: 3 od 21.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/07, strana: 36 od 19.06.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 34 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 55 od 22.07.2016.


Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za stomatologiju Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/06, strana: 1 od 21.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/07, strana: 37 od 19.06.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 34 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 57 od 22.07.2016.


Odluka o pristupanju izradi Strategije zdravstvene zaštite grada Kragujevca za period 2017-2020. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 58 od 22.07.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 61 od 22.07.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 1 od 22.07.2016.


Plan generalne regulacije "Nova kolonija - Pivara"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/16, strana: 221 od 22.07.2016.


Plan generalne regulacije Naselja "Denino brdo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/16, strana: 1 od 22.07.2016.


Plan generalne regulacije Naselja "Uglješnica sa Avalom - Goliš - Lipe"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/16, strana: 150 od 22.07.2016.


Plan generalne regulacije Naselja "Vinogradi"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/16, strana: 70 od 22.07.2016.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 137 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 8 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/16, strana: 3 od 29.07.2016.


Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 112 od 22.07.2016.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 4 od 09.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 2 od 25.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 63 od 22.07.2016.


Rešenja o obrazovanju odbora Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 47 od 24.06.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 61 od 22.07.2016.


Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatu za odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 2 od 22.07.2016.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 23 od 13.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/15, strana: 4 od 09.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 20 od 15.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 7 od 25.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog saveta za zapošljavanje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 6 od 25.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 76 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 62 od 22.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 10 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 12 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 4 od 25.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 4 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/16, strana: 3 od 29.07.2016.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 26 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 7 od 25.07.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list grada Subotice", broj 34/08, strana: 17 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 3 od 17.12.2009.


Rešenje o uslovima i načinu davanja na korišćenje prostorija u bloku većnica u poslovnoj zgradi Gradska kuća i u poslovnoj zgradi Nova opština

"Službeni list grada Subotice", broj 43/15, strana: 1 od 14.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 41/16, strana: 2 od 26.08.2016.


Zaključci o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 1 od 13.12.2013.


Zaključci Skupštine grada Subotice o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 1 od 17.12.2009.


Zbirne izborne liste kandidata za izbor članova skupština mesnih zajednica na teritoriji grada Subotice

ISTEKLA VAŽNOST
"Službeni list grada Subotice", broj 22/11, strana: 1 od 25.05.2011.