Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - C Market

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 110 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 109 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 109 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 108 od 03.04.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene nacionalnog parka Kopaonik na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 70 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 73 od 03.04.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 12 od 01.04.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu infrastrukture informacionih sistema državnih organa

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 32 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 154 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 207 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.


Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 39 od 03.04.2015.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 25 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 21 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 137 od 01.04.2015.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 9 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Odluka o utvrđivanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od velikog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 157 od 01.04.2015.


Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 193 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 106 od 03.04.2015.


Odluka o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 151 od 01.04.2015.


Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 163 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 151 od 01.04.2015.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 6 od 01.04.2015.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 3 od 01.04.2015.


Odluke o izboru sudija i prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 136 od 01.04.2015.


Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 18 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 130 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.


Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 58/12, strana: 63 od 13.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 116 od 01.04.2015.


Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 37 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.


Pravilnik o obavezama carinskih organa u spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 67/05, strana: 27 od 29.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 98 od 03.04.2015.


Pravilnik o sadržini i obrascu prijave za učestvovanje u postupku dodele sredstava za privlačenje direktnih investicija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 49/11, strana: 38 od 06.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 74 od 03.04.2015.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 124 od 01.04.2015.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 33 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 124 od 01.04.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 90 od 03.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i raspodele dobiti javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 110 od 01.04.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Subotica)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 157 od 01.04.2015.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 99 od 01.04.2015.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 108 od 03.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju regionalne konkurentnosti u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 20 od 03.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik

"Službeni glasnik RS", broj 95/09, strana: 8 od 17.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 65 od 03.04.2015.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/14, strana: 1 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 2 od 26.03.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 181 od 26.03.2015.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 1/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 32 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 61 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 1 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.


Plan detaljne regulacije "Radna zona Sobovica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 130 od 26.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 156 od 26.03.2015.


Rešenja o postavljenjima načelnika gradskih uprava grada Kragujevca

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 2 od 03.04.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 162 od 26.03.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 181 od 26.03.2015.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 10/15, strana: 4 od 28.03.2015.