Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

JAVNO BELEŽNIŠTVO - STARI / NOVI INSTITUT - “STABILIZICIJA SISTEMA”

Javno beležništvo 2015

Više od tri godine od objave (maja 2011. godine u broju 32/2011) i nepunih šest meseci faktičke primene “novouvedenog” instituta - javnog beležnik (ili - notara) - izazvalo je promene (očekivane i neočekivane) u celokupnom pravnom sistemu zemlje i donelo niz značajnih izmena i novina u nekoliko važnih zakona (Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju, Zakon o prometu nepokretnosti, Zakon o overavanju …)

Notar ili javni beležnik je stara pravnička profesija, koja je prvi put na našim prostorima uvedena 1930 godine, ali je od 1944. godine (ukidanjem ustavno-pravnog sistema Kraljevine Jugoslavija) - ova profesija (kao samostalna i nezavisna) prestala da postoji. Maja 2011. godine, donet je Zakon o javnom beležništvu (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 9. maja 2011. godine i čiji je početak primene odlagan u nekoliko navrata, da bi na kraju - primena (samog Zakona) počela 1. septembra 2014. godine

Javno beležništvo je služba od javnog poverenja, a javni beležnik je stručnjak iz oblasti prava, imenovan od strane ministra pravosuđa i koji obavlja javnobeležničku delatnost. Javni beležnik obavlja delatnost kao isključivo i stalno zanimanje, a u obavljanju delatnosti javni beležnik je - samostalan i nezavisan. Organizacija, delatnost, način rada, uslovi rada i druga pitanja od značaja za javno beležništvo - uređeni su Zakonom o javnom beležništvu i podzakonskim aktima, donetim na osnovu ovog Zakona (kao što su: Javnobeležnička tarifa, Javnobeležnički poslovnik, Pravilnik o javnobeležničkom ispitu, Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika).

Direktno vezan za ovaj institut (odnosno, jedan od glavnih poslova, u okviru propisane delatnosti notara) je OVERA, pa s tim uvezi je i novodoneti - Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 93/2014, koji je stupio na snagu takođe 1. septembra 2014. godine.

 

Polazeći od “zakonom datih” ovlašćenja javnom beležniku (osim - overavanja isprave) - a po kojima on i:

  • sastavlja i izdaje isprave (o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava),
  • preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete,
  • na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti,
  • preduzima druge radnje u skladu sa zakonom,

nije iznenađujuće i da su - Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju i Zakon o prometu nepokretnosti - dobili adekvatne izmene i dopune (posebno u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2015).

 

U ovom periodu (od objave), a posebno u toku primene, pojavili su se određeni problemi i nelogičnosti, na koje je ukazivano kako od strane samih učesnika, tako i od strane šire pravne javnosti i na koje je zakonodavac “odgovorio” odgovarajućim korekcijama (odnosno - izmenama i dopunama).

 

Videti i stručne tekstove:

Na kraju dodajmo da verujemo da “smo preležali dečije bolesti” i da se situacija stabilizuje, te da ulazimo u redovne tokove primene.

 

Videti i prilog – knjigu:

LJ.M.V.

Objavljeno: 25.02.2015.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>