Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

SKUPŠTINA RADI “PUNOM PAROM”

Skupština Srbije radi punom parom

Narodna skupština Republike Srbije je, na devetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine - razmatrala i usvojila izmene preko trideset veoma važnih zakona.

U utorak, 18. septembra 2012. godine, u 15h započelo je deveto zasedanje po dnevnom redu sa 36. tačaka.

Predloge zakona, narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača - ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.

U pet dana,  Narodna skupština je obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda Devetog vanrednog zasedanja.

Nakon toga, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač odredila je utorak, 25. septembar 2012. godine, sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2012. godini.

U danu za glasanje, usvojeni su sledeći zakoni:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, (videti Zakon)
2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, (videti Zakon)
3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, (videti Zakon)
4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, (videti Zakon)
5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, (videti Zakon)
6. Zakon o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama, (videti Zakon)
7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, (videti Zakon)
8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, (videti Zakon)
9. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, (videti Zakon)
10. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (videti Zakon)
11. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, (videti Zakon)
12. Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, (videti Zakon)
13. Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, (videti Zakon)
14. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama, (videti Zakon)
15. Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine, (videti Zakon)
16. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, (videti Zakon)
17. Zakon o izmenama Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, (videti Zakon)
18. Zakon o izmenama Zakona o hemikalijama, (videti Zakon)
19. Zakon o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, (videti Zakon)
20. Zakon o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju, (videti Zakon)
21. Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim putevima, (videti Zakon)
22. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, (videti Zakon)
23. Zakon o izmenama Zakona o privatizaciji, (videti Zakon)
24. Zakon o izmenama Zakona o vodama, (videti Zakon)
25. Zakon o izmenama Zakona o šumama, (videti Zakon)
26. Zakon o izmeni Zakona o stočarstvu, (videti Zakon)
27. Zakon o izmeni i dopunama Zakona o veterinarstvu, (videti Zakon)
28. Zakon o izmenama Zakona o vinu, (videti Zakon)
29. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici, (videti Zakon)
30. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžira, (videti Zakon)
31. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu ''stand by'' aranžmana Ujedinjenih nacija, (videti Zakon)
32. Zakon o potvrđivanju Predloga izmene Statuta Međunarodnog monetarnog fonda o reformi Odbora izvršnih direktora, (videti Zakon)
33. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave, (videti Zakon)

 

Na desetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine, razmatrani su i usvojeni sledeći zakoni:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, (videti Zakon)
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, (videti Zakon)
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti, (videti Zakon)
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti (videti Zakon) i
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama (videti Zakon)

 

Gore pomenuti zakoni, su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 93/2012, od 28.09.2012. godine, odnosno u “Sl. glasnilk RS – Međunarodni ugovori”, br. 2/2012, od 28.09.2012. godine.

Zakoni o izmenama i dopunama - uglavnom STUPAJU na snagu OSMOG DANA od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, osim nekih izuzetaka.

Posebno ističemo - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  - u čijem je članu 50. propisano da – stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, ALI - primenjivaće se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba

  • člana 15. (povećana opšta stopa PDV na 20%), člana 26. stav 2. (povećana opšta stopa PDV naknade poljoprivrednika na 8%)  i člana 45. (izmene u vezi refundacije kupcu prvog stana) - koje će se primenjivati od 1. oktobra 2012. godine,
  • člana 32. (brisane odredbe u vezi brisanja malih poreskih obveznika iz evidencije PDV obveznika) - koji će se primenjivati od 31. decembra 2012. godine,
  • odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 
 

LJ.M.V.

Objavljeno: 27.09.2012.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>