Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

POČELA PRIMENA Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (odzvonilo zlostavljanju)

Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu

U maju 2010. godine, donet je (po prvi put u našoj zemlji) - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 36/2010 28. maja 2010. godine.

Zakon je STUPIO na snagu – 5. juna 2010. godine, s tim da je početak primene odložen za 90 dana, koji su istekli 3. septembra.


Dakle, 4. septembra  počela je primena Zakona, konkretno - Zabranjen je bilo koji vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, kao i zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja.


Ovim zakonom uređuju se - zabrana zlostavljanja na radu i u vezi sa radom;

  • mere za sprečavanje zlostavljanja; 
  • postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju,

kao i druga pitanja od značaja za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.

 

Odredbe Zakona odnose se na - poslodavce,

  • zaposlene (u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i nameštenika i zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih u jedinicama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave),
  • lica angažovana van radnog odnosa, kao što su lica koja obavljaju privremene i povremene poslove ili poslove po ugovoru o delu ili drugom ugovoru, lica na dopunskom radu, lica na stručnom osposobljavanju i usavršavanju kod poslodavca bez zasnivanja radnog odnosa, volontere i svako drugo lice koje po bilo kom osnovu učestvuje u radu poslodavca.

 

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na slučajeve seksualnog uznemiravanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.


Zlostavljanje
(u smislu ovog zakona) - jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.


Zlostavljanjem se smatra i - podsticanje ili navođenje drugih na gornje ponašanje.

 
Izvršilac zlostavljanja
(u smislu ovog zakona, smatra se) - poslodavac sa svojstvom fizičkog lica ili odgovorno lice kod poslodavca sa svojstvom pravnog lica, zaposleni ili grupa zaposlenih kod poslodavca, koji vrši zlostavljanje


Poslodavac je dužan da - organizuje rad na način - kojim se sprečava pojava zlostavljanja na radu i u vezi sa radom - i zaposlenima obezbeđuju uslovi rada u kojima neće biti izloženi zlostavljanju na radu i u vezi sa radom od strane poslodavca, odnosno odgovornog lica ili zaposlenih kod poslodavca.

 

Poslodavac je dužan - da zaposlenog, pre stupanja na rad, pismenim putem obavesti o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja. Ovo obaveštenje se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan primerak zadržava poslodavac, a drugi zaposleni, koji potpisuje prijem, a ukoliko odbije da potpiše i primi obaveštenje - smatra se da je upoznat sa njegovom sadržinom ako mu je obaveštenje dostavljeno na način i u postupku propisanom zakonom (napr. istaknuto na oglasnoj tabli).

 - da zaposlene, koji su kod njega u radnom odnosu na dan početka primene ovog zakona, u roku od 30 dana od dana početka primene ovog zakona, pismenim putem obavesti o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja.

 

NEPOŠTOVANJE OVE OBAVEZE – PREDSTAVljA PREKRŠAJ i kaznu u iznosu od       

  • 100.000 do 400.000 dinara – za poslodavaca (pravno lice) 
  • 10.000 do 40.000 dinara – za preduzetnika 
  • 5.000 do 30.000 dinara – za odgovorno lice u pravnom licu

 

Poslodavac je dužan da - zaposlenog zaštiti od zlostavljanja.

Poslodavac je dužan da - u cilju prepoznavanja, prevencije i sprečavanja zlostavljanja - sprovodi mere obaveštavanja i osposobljavanja zaposlenih i njihovih predstavnika da prepoznaju uzroke, oblike i posledice vršenja zlostavljanja.


ZAPOSLENI
- je dužan da se uzdrži od ponašanja - koje predstavlja zlostavljanje i ponašanja koje predstavlja zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja. 


Zaposleni koji vrši zlostavljanje, kao i zaposleni koji zloupotrebi pravo na zaštitu od zlostavljanja - odgovoran je za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti, u skladu sa zakonom. 

 

Za detalje – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 07.09.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
zoran
Ukupno: 2
Komentar
moglo je i bolje
Komentar #2 objavljen : Tue May 14, 2013, 21:30:52
ovaj zakon je kao i svi dosadasnji naravno dobar,ali sto vredi kada se kao i svi pozitivni zakoni u drzavi srbiji ne sprovode kako treba nego vecinom stite interese poslodavaca a nedaj boze da ponekad stite i interes zaposlenih
kao i zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, a zakon o penzionom i invalidskom osiguranju stiti prava neradnika i zaposlenih u drzavnim sluzbama i javnim preduzecima, a nikako zaposlene kod privatnih poslodavaca gde se preferiraju prava poslodavaca a ne zaposlenih

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>