Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

REORGANIZOVANJE MINISTARSTVA I DELOKRUGA RADA

Ministarstvo finansija prestaje sa radom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013 - stupio na snagu 29.08.2013. godine), propisao je određene izmene u organizaciji ministarstava. Konkretnije, PRESTAJE da radi - MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE, POČINJU sa radom 2 ministarstva - MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE, a za dva ministarstva propisana je i izmena u okviru njihovog delokruga rada, s tim da je ostavljeno 30 dana - da se usklade, odnosno donesu nove pravilnike o unutrašnjem uređenju.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasniku RS", br. 76/2013 – u daljem tekstu: Zakon o izmenama Zakona), propisana je i PROMENA u okviru DELOKRUGA rada ministarstva, i to – MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA I MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE.

Ova ministarstva (shodno članu 6. Zakona o izmenama Zakona), od 29. avgusta 2013. godine - nastavljaju rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim Zakonom o izmenama Zakona, imaju 30 dana (do 29. septembra 2013. godine) da usklade svoje pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona (shodno članu 11. Zakona o izmenama Zakona).

MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE (shodno članu 7. Zakona o izmenama Zakona), od 29. avgusta 2013. godine - počinju da rade - prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom (čl. 2. i 4. Zakona o izmenama Zakona, koji se odnose na čl. 4. i 7a osnovnog Zakona o ministarstvima. “Sl. glasnik RS”, br. 72/2012) i takođe imaju 30 dana (do 29. septembra 2013. godine) da donesu svoje pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Rečeno je već, da - Ministarstvo finansija i privrede – prestaje sa radom, a Organi uprave (u sastavu Ministarstva finansija i privrede, koje prestaje da radi) - nastavljaju da rade - u sastavu Ministarstva finansija, odnosno Ministarstva privrede, u skladu sa ovim zakonom.

 

PREUZIMANJE POSLOVA

Ministarstvo finansija - preuzima od Ministarstva finansija i privrede - poslove vršenja nadzora nad radom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, kao i zaposlene i postavljena lica, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti finansija i nadzora nad radom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Ministarstvo privrede - preuzima od Ministarstva finansija i privrede - zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti privrede.

Ministarstvo pravde i državne uprave - preuzima od Ministarstva finansija i privrede -zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti svojinsko-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa i u oblasti analize efekata propisa.

I na kraju, podsetimo na sadašnje (aktuelno) stanje.

 

Ministarstva su (shodno članu 2. Zakona o ministarstvima):

1) Ministarstvo unutrašnjih poslova;
2) Ministarstvo finansija;
3) Ministarstvo spoljnih poslova;
4) Ministarstvo odbrane;
5) Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;
6) Ministarstvo privrede;
7) Ministarstvo saobraćaja;
8) Ministarstvo građevinarstva i urbanizma;
9) Ministarstvo pravde i državne uprave;
10) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
11) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
12) Ministarstvo zdravlja;
13) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;
14) Ministarstvo kulture i informisanja;
15) Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;
16) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;
17) Ministarstvo omladine i sporta;
18) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

 

Detaljnije – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 30.09.2013.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>