Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 USTAVNI SUD - OBUSTAVIO IZVRŠENJE (određenih) POJEDINAČNIH AKTA

12.10.2015. u 16:16. Komentara: (0)

Ustavni sud Srbije

Spornim članom 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 68/15) - UKINUTO PRAVO IZBORA (ZA ODLAZAK U PENZIJU) - ŽENAMA (i to SAMO ženama zaposlenim u javnom sektoru) - pa je Ustavni sud doneo ovo Rešenje (do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o saglasnosti sa Ustavom, osporenog člana 20.). Indirektno “pretvaranje” zakonom “datog” prava (na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima) u - osnov prestanka radnog odnosa – sporno.


PLATNI PROMET - PLAĆANJA i KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE - ROKOVI

14.08.2015. u 23:44. Komentara: (0)

Platni promet 2015

Novi odnosi, načini i instrumenti - od 1. oktobra 2015. godine (dva nova zakona), ali i novi (krajnji) rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, i to od - 12. avgusta 2015. godine. 


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

04.06.2015. u 15:18. Komentara: (2)

Suđenje u razumnom roku 2015

Ljudsko pravo, Ustavom zajemčeno, oživotvoreno procesnim zakonima i u celini uređeno (po prvi put) posebnim zakonom – Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.


JAVNO BELEŽNIŠTVO - STARI / NOVI INSTITUT - “STABILIZICIJA SISTEMA”

25.02.2015. u 13:37. Komentara: (0)

Javno beležništvo 2015

Više od tri godine od objave (maja 2011. godine u broju 32/2011) i nepunih šest meseci faktičke primene “novouvedenog” instituta - javnog beležnik (ili - notara) - izazvalo je promene (očekivane i neočekivane) u celokupnom pravnom sistemu zemlje i donelo niz značajnih izmena i novina u nekoliko važnih zakona (Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju, Zakon o prometu nepokretnosti, Zakon o overavanju …)


Vlada usvojila izmene Zakona o radu, Narodna skupština ih razmatra 15. jula 2014.

15.07.2014. u 13:52. Komentara: (5)

Usvojen zakon o radu 2014.

Vlada Republike Srbije je - 12. jul 2014. godine, usvojila izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i „stavila“ ih u skupštinsku proceduru.


DONET NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - koji POČINJE DA SE PRIMENJUJE KRAJEM SEPTEMBRA

14.07.2014. u 10:57. Komentara: (1)

Novi zakon o zaštiti potrošača 2014.

Pružanje sveobuhvatne zaštite potrošačima na teritoriji Republike Srbije – predstavlja glavni razlog za donošenje Novog Zakona o zaštiti potrošača (iako je prvobitno bilo planirano donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača).


UKINUTE tzv. „IZLAZNE VIZE”

11.07.2014. u 12:10. Komentara: (0)

Ukinute izlazne vize

U cilju rada na daljem usklađivanju propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije (po rečima Predlagača izmena Zakona) unete su odgovarajuće izmene i dopune u Zakonu o putnim ispravama. Pre svega, u vezi samog definisanja PUTNE ISPRAVE kao JAVNE ISPRAVE - propisane su određene dopune (radi se o javnoj ispravi sa elektronskim nosačem podataka).  


OSNOVANA Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

11.07.2014. u 11:50. Komentara: (1)

ratel

U "Sl. glasniku RS", br. 62/2014 od 13. juna 2014. godine, objavljene su izmene i dopune - Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama, kojima se OSNIVA - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge i PRESTAJE sa radom - Republička agencija za poštanske usluge.


USVOJENI VAŽNI ZAKONI

28.05.2014. u 09:42. Komentara: (0)

Usvojeni važni zakoni maj 2014,

Produžen rok važenja postojećih vozačkih dozvola, važne izmene procesnih zakona - krivičnog, parničnog i vanparničnog, izvršenja odluka (i u krivičnoj i u građanskoj materiji) su takođe pretrpela izmene.


DAN ŽALOSTI - 21, 22. i 23. maj 2014. godine

21.05.2014. u 15:42. Komentara: (0)

Dani žalosti - 21, 22 i 23. maj 2014.

Proglašen je - Dan žalosti povodom smrti i stradanja velikog broja građana u poplavama na teritoriji Republike Srbije.


POPLAVE, BUJICE, JAKE KIŠE, OLUJE - ELEMENTARNE NEPOGODE I VANREDNE SITUACIJE

16.05.2014. u 14:35. Komentara: (0)

Poplave, bujice, jake kiše, oluje...

Jake kiše i oluje, nabujale reke i poplave, pa odroni i klizišta (i još mnogo toga) predstavljaju (već nekoliko dana) svakodnevne slike elementarne nepogode, čiji su rizici i pretnje ili posledice po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da - njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.


ZAKONI U PROCEDURI

12.05.2014. u 12:54. Komentara: (1)

Novi nacrti zakona 2014.

Zabrana (državnim poveriocima) da traže određivanje ili sprovođenje prinudnog izvršenja - protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju, produženje roka važenja postojećih vozačkih dozvola, važne izmene procesnih zakona (u cilju povećanja efikasnosti postupanja i rešavanja u sudskim postupcima, kao i ostvarivanje prava stranaka na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku) – samo su neke od predloženih novina, o kojima raspravlja Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja – 10. maja 2014. godine.


KONSTITUISANA NARODNA SKUPŠTINA I IZABRANA NOVA VLADA

30.04.2014. u 09:33. Komentara: (0)

Konstituisana narodna skupština 2014,

16. aprila 2014. godine, u velikoj sali Doma Narodne skupštine (sa početkom u 16.00 časova), održana je Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije iz prethodnog saziva - dr Nebojša Stefanović i kojom je predsedavao najstariji narodni poslanik - Milan Korać (a u radu su mu pomagali - najmlađi narodni poslanici, sa četiri izborne liste).


ZAVRŠNI RAČUNI, PORESKE PRIJAVE, FINASIJSKI IZVEŠTAJI i drugi akti i aktivnosti u prvom kvartalu svake poslovne godine

07.03.2014. u 12:03. Komentara: (0)

Završni računi, poreske prijave, izveštaji 2014.

Početak godine, konkretnije prvi kvartal u godini (januar, februar, mart) - uvek je pedstavljao vreme u kome su se, naročito u poslovnom smislu, vršile rekapitulacije, svodili računi, podnosili izveštaji ...


POČINJE PRIMENA NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA

27.02.2014. u 11:14. Komentara: (2)

Novi Zakon o prekršajima

1. marta 2014. godine, kada POČINJE PRIMENA NOVOG Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013).


POGLEDAJTE VESTI IZ PRETHODNIH GODINA >>Arhiva


Intermex Propisi online - narudzbenica

NOVI PREDLOZI I NACRTI ZAKONA

Nacrti zakona

 • PRELOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  (30.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZEMLJIŠTA
  (30.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
  (30.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O TRGOVAČKOM BRODARSTVU
  (30.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU
  (30.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA
  (23.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU
  (22.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA
  (22.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
  (22.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELEZNICI
  (06.10.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE
  (24.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI
  (23.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
  (23.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O PREDLAGANJU ZAKONA
  (23.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJE
  (23.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA
  (23.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA
  (23.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
  (23.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
  (22.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI
  (03.09.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O SPOMEN OBELEŽJIMA
  (08.05.2015.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
  (01.04.2015.)
 • Izvor: Narodna Skupština RS


  TEKSTOVI ZAKONA NA ENGLESKOM JEZIKU

   

  Narodna Banka Srbije

   

  Zakoni na engleskom jeziku

   

  Zakoni na engleskom jeziku

  Judicial package
  Civil Matter
  Criminal Matter
  Anti-Corruption
  Other legislation  Agencija za privredne registre  Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJENA NOVOM
  "Službeni list SRJ", broj 39/95, strana: 2 od 25.08.1995.
  "Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 3 od 09.10.2015.


  Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SFRJ", broj 52/83, strana: 1456 od 30.09.1983.
  "Službeni list SFRJ", broj 60/83, strana: 1672 od 25.11.1983.
  "Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


  Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bara

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 437 od 10.07.1992.
  "Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


  Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak od 4 bara

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 440 od 10.07.1992.
  "Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


  Uredba o ratifikaciji Statuta Svetske turističke organizacije (WTO)

  "Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/72, strana: 11 od 13.01.1972.
  "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 1 od 06.10.2015.


  Zakon o stranim ulaganjima

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
  "Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
  "Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.
  "Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


  Indeksi potrošačkih cena za septembar 2015. godine

  "Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 249 od 14.10.2015.


  Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

  "Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 42 od 30.10.2015.


  JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

  "Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 2 od 03.10.2015.


  JAVNE NABAVKE - Usluge

  "Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 2 od 06.10.2015.


  Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Kikindski mlin" Kikinda

  "Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 26 od 04.09.2015.
  "Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 20 od 09.10.2015.


  Javni poziv za upis besplatnih akcija - PD RTV Vrnjačka Banja

  "Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 107 od 03.10.2015.
  "Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 48 od 30.10.2015.


  JAVNI poziv za upis besplatnih udela - Informativno javno preduzeće "Preševo"

  "Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 56 od 21.09.2015.
  "Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 108 od 03.10.2015.


  Javni poziv za upis besplatnih udela - JP RTV opštine Kovačica

  "Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 51 od 11.09.2015.
  "Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 278 od 14.10.2015.  Pogledajte kompletan spisak >>