Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

U PENZIJU, u 2011. godini - MOŽE - AKO

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

IMATE - 53 godine života (žene), odnosno 53 godine i 4 meseca (muškarci)  i 35 (žene), odnosno  40 (muškarci) godina radnog staža.

Sve ovo i još mnogo više, možete naći u  Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 i 107/09) sa NAJNOVIJIM, ZNAČAJNIM IZMENAMA I DOPUNAMA, objavljenim u "Sl. glasniku RS", br. 101/2010 od 29. decembra 2010. godine (u daljem tekstu: Zakon).

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona ("Sl. glasnik RS", br.  101/2010, u daljem tekstu: Zakon o izmenama 101/2010) – STUPIO je NA SNAGU narednog dana, a POČEO je da se PRIMENJUJE – od 1. januara 2011. godine (osim nekih odredbi, koje se odnose na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine).

Zakonom o izmenama 101/2010 - propisane su značajne izmene Zakona, od kojih na ovom mestu izdvajamo samo neke.

 

Pre svega, izmenom člana 13. PRECIZIRANO je određenje – OSIGURANIKA POLJOPRIVREDNIKA – sa detaljnijim i jasnijim definisanjem poljoprivrednog domaćinstva, nosioca i članova.

 

U tom kontekstu - Osiguranici poljoprivrednici su - lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci poljoprivrednog domaćinstva, članovi poljoprivrednog domaćinstva, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili članovi mešovitog domaćinstva, ako nisu korisnici penzije ili nisu na školovanju.

- Poljoprivrednim domaćinstvom, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom, odnosno mešovitim domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se - zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda, bez obzira na srodstvo između njegovih članova, na poljoprivrednom domaćinstvu, odnosno gazdinstvu sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, drugog zemljišta ili građevinske celine na kojem se obavlja stočarska, povrtarska ili vinogradarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i drugi uzgoj ili gajenje.

- Nosilac poljoprivrednog domaćinstva, odnosno porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u smislu ovog zakona, je - lice koje je obveznik poreza na imovinu po osnovu poljoprivrednog zemljišta ili poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na imovinu i porez na dohodak građana.

- Član poljoprivrednog domaćinstva, porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno mešovitog domaćinstva, u smislu ovog zakona, je lice koje živi i radi na poljoprivrednom domaćinstvu, porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno u mešovitom domaćinstvu."

 

Takođe, LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE, AUTORI, Lica po UGOVORU o DELU – mogu sticati, odnosno može im prestati svojstvo osiguranika – ukoliko se NE MOŽE UTVRDITI početak i prestanak obavljanja posla.

 

Posle više dekada – VOJNA LICA (od 2012. godine) „potpadaju pod domen“ ovog Zakona, odnosno – shodno članu 11. Zakona – OSIGURANICI zaposleni (pored civilnih lica na službi u Vojsci Srbije) jesu - i profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije.

 

Preciznije i detaljnije su uređene ODREĐENE KATEGORIJE OSIGURANIKA koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju.

To su: 1) policijski službenici - uniformisana ovlašćena službena lica i policijski službenici koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima;

2) zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova - koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

3) pripadnici - Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije;

4) zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: zaposleni u Upravi);

5) ovlašćena službena lica Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji;

6) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

7) ostali policijski službenici koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Određenje osiguranika-zaposlenih koji mogu pod posebnim uslovima steći prava na penziju, kao i uslova za sticanje prava - uređeno je čl. 42. i 43. Zakona (odnosno čl. 20. i 21. Zakona o izmenama 101/2010, kojima su - izmenjene i dopunjene odredbe člana 43. i u celosti izmenjen član 42), ali i čl. 73. i 84 Zakona o izmenama 101/2010.

 

Videti i - Određene kategorije osiguranika - tabele VIIa, VIIb i VIIc

 

Možda ipak najzanimljivije izmene odnose se na odredbe kojima su regulisani uslovi sticanja prava.

Prvo, u vezi prava na sticanje starosne penzije – u osnovnim odredbama člana 19. stav 1. tačka 2) – PODIGNUTA je starosna granica za žene (sa 53 na 58 godina života) i potrebne godine staža za žene (sa 35 na 38 godina staža).

Istina, shodno prelaznim odredbama Zakona o izmenama 101/2010 (član 69.) – u 2011. i 2012. godini - potrebne godine staža za žene su – 35 godina i navršene 53. godine života.  

 

Videti i - Sticanje prava na starosnu penziju - tabela I

 

Drugo, u vezi prava na sticanje starosne penzije osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i kojima se - starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju (shodno članu 20. – vrši se snižavanje u zavisnosti od stepena uvećanja staža za po jednu godinu) i to:

1) za svakih PET (bilo – tri) godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 14 meseci;

2) za svake ČETIRI (bilo – dve) godine i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci;

3) za svake TRI (bilo – dve) godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci;

Mogućnost snižavanja starosne granice – pomerena je sa 53 na 55 godine (dakle - starosna granica iz stava 1. člana 20. - može se snižavati najviše do 55 godine života). ALI – ovo važi tek od 2016. godine, a do tada – shodno članu 70. Zakona o izmenama 101/2010 (na pr. u 2011. godini – 53 godine i četiri meseca).

 

Videti i - Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za staž sa uvećanim trajanjem - tabela II

 

Takođe, u vezi prava na sticanje porodične penzije udove, udovca, dece (čl. 27. – 32. i 71. - 72.) – pomerene su starosne granice za ostvarivanje prava i preciziraju neka određenja.  

 

Videti i -

 

Ko što je rečeno, Zakonom o izmenama 101/2010 regulisano je (izmenjeno, dopunjenjo, precizirano …) mnogo toga i nemoguće je ovde sve pomenuti (Zakon o izmenama 101/2010 ima 84 članova, od kojih je 67 inkorporisano u prečišćeni tekst Zakona, dok 17 odredbi članova čine prelazne i završne članove).

 

 

 

Detaljnije – videti -

Tabele -

 

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 26.01.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 31 do 40 od ukupno 55 | Sledeća | Poslednja strana
boba
Ukupno: 55
Komentar
otkup staza
Komentar #25 objavljen : Wed August 22, 2012, 15:56:00
Imam 30 godina radnog staza i 54 starosti. Da li je moguce da otkupim 5godina radnog staza kako bih ostvarila pravo na penziju? Pri tome sam i nosilac poljoprivrednog domacinstva. Koja je procedura i kome da se obratim? da li postoji neka proverena agencija koju bih mogla da angazujem za to?
Djurdjija
Ukupno: 55
Komentar
Kada cu poceti dobijati penziju iz BiH
Komentar #24 objavljen : Fri August 03, 2012, 23:18:39
Drzavljanstvo imam Slovensko, i u Sloveniji sam napunila puni radni staž po slovenskom zakonu, a iz BiH imam 8 god radnog staza koji je potvrdjen da je uplacivan vec 8 meseci sam u penziji u Sloveniji, a iz BiH nema isplate jos uvek .
Zora
Ukupno: 55
Komentar
prevremena ili starosna penzija
Komentar #23 objavljen : Wed July 25, 2012, 19:20:50
Imam 15 godina radnog staza i 55 godina zivota. Interesuje me nacin za odlazakl u penziju.Postoji li mogucnost da predam dokumenta za ostvarenje
penzije u godini 2012. kad vec imam ispunjena ova dva uslova.
Citala sam na sajtu PIO da ove godine postoji uslov kakav sam vec ispunila za odlazak u prevremenu ili starosnu penziju.
Kada bi to bilo najranije ukoliko su se promenili uslovi.
Pozdrav i hvala na odgovoru
Zora
mirsad handanović
Ukupno: 55
Komentar
za odlazak u prijevremenu u penziju
Komentar #22 objavljen : Sun July 08, 2012, 16:03:16
za sada imam 52 godine starosti i u avgustu ulazim 33 godina staža a invalid sam druge kategorije sa oštečenjem sluha 74 posto i kičma 4 i 5 pršljen koji godinama me muči u godinu dana jednom ili dva puta me zaboli po mjesec dana to mi je profesionalna bolest a pogotovo radim u privatna firma a nekada je bila državna kako mogu da učinim svoja prava za penziju u normalnim uslovima šta mi predlažete
suada ganić handanović
Ukupno: 55
Komentar
sticanje pravo u penziju za žene 55 godina starosti i 35 godina staža
Komentar #21 objavljen : Sun July 08, 2012, 15:56:26
na godinu dana iduča do 7 mjeseca 2013 godina navršavam 55 godina starosti i 35 godina staža dali stičem pravo za penziju i pored toga sam invalid 100 posto oštečenje sluha i još teskoba sa zdravljem operisana sam i često imam problema sa upalom jetrom imam dosta nalaze i pored što moram iči redovnu kontrolu i reumatolog i ta vrsta sam bolesna
Danijela
Ukupno: 55
Komentar
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #20 objavljen : Fri July 06, 2012, 10:51:24
interesuje me da li mozeta da mi date internet adresu kako da odem da vidim zakon o sticanju i pravima o odlasku u starosnu penziju u 2012-oj godini, ja sam prosvetni radnik imam sva prava za odlazak u penziju (65 godina starosti, 34 godine radnog staza)a interesuje me konkretno da li imam pravo da radim do kraja kalendarske 2012 godine ili do kraja skolske 2011/2012. unapred zahvalna.
Svetlana
Ukupno: 55
Komentar
pitanje
Komentar #19 objavljen : Thu March 29, 2012, 13:56:14
imam 35god. radnog staza,stekla sam pravo na odlazak u penziju,ali mi u radnoj knjizici nije upisan staz od 30.06.1993do 01.04.1994.Firma u kojoj sam radila je ugasena na zahtev NBS-e zbog blokade racuna.Nije bilo stecajnog upravnika pa se ne zna gde je dokumentacija,posto se ista ne nalazi u Arhivu grada.Zanima me da li je uredbom Vlade R.Srbije iz 2007 i 2008.god.o povezivanju staza u privatizovanim preduzecima obuhvaceno povezivanje i pre 2000-te.,konkreto kod mene 93-94god.Unapred hvala.
Dragojlo
Ukupno: 55
Komentar
pitanje???
Komentar #18 objavljen : Sat March 24, 2012, 11:37:17
zanima me dali se moze 30 godina naseg staza i 11godina inostranog staza spojiti?? u napred hvala. Dragojlo
radmila
Ukupno: 55
Komentar
pitanje
Komentar #17 objavljen : Sun February 19, 2012, 15:13:52
imam56 godina primam 6.600 ukupno, penziju 50%,sa 22g penzijskog staža dodat 5 godina staža za invalde i 4 g dodat staž za žene ukupan staž za obračun 31 godina. Mogu li otići u prevremenu starosnu penziju jer imam ovaj dodati staž.Radmila
MILANKA NESOVANOVIC
Ukupno: 55
Komentar
odgovor
Komentar #16 objavljen : Thu February 09, 2012, 13:03:56
dali ni moze neko reci gde naci odgovore na ova nasa pitanja koja postavjlamo zahvalna MILANKA............
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 31 do 40 od ukupno 55 | Sledeća | Poslednja strana

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>