Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

U PENZIJU, u 2011. godini - MOŽE - AKO

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

IMATE - 53 godine života (žene), odnosno 53 godine i 4 meseca (muškarci)  i 35 (žene), odnosno  40 (muškarci) godina radnog staža.

Sve ovo i još mnogo više, možete naći u  Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 i 107/09) sa NAJNOVIJIM, ZNAČAJNIM IZMENAMA I DOPUNAMA, objavljenim u "Sl. glasniku RS", br. 101/2010 od 29. decembra 2010. godine (u daljem tekstu: Zakon).

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona ("Sl. glasnik RS", br.  101/2010, u daljem tekstu: Zakon o izmenama 101/2010) – STUPIO je NA SNAGU narednog dana, a POČEO je da se PRIMENJUJE – od 1. januara 2011. godine (osim nekih odredbi, koje se odnose na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine).

Zakonom o izmenama 101/2010 - propisane su značajne izmene Zakona, od kojih na ovom mestu izdvajamo samo neke.

 

Pre svega, izmenom člana 13. PRECIZIRANO je određenje – OSIGURANIKA POLJOPRIVREDNIKA – sa detaljnijim i jasnijim definisanjem poljoprivrednog domaćinstva, nosioca i članova.

 

U tom kontekstu - Osiguranici poljoprivrednici su - lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci poljoprivrednog domaćinstva, članovi poljoprivrednog domaćinstva, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili članovi mešovitog domaćinstva, ako nisu korisnici penzije ili nisu na školovanju.

- Poljoprivrednim domaćinstvom, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom, odnosno mešovitim domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se - zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda, bez obzira na srodstvo između njegovih članova, na poljoprivrednom domaćinstvu, odnosno gazdinstvu sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, drugog zemljišta ili građevinske celine na kojem se obavlja stočarska, povrtarska ili vinogradarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i drugi uzgoj ili gajenje.

- Nosilac poljoprivrednog domaćinstva, odnosno porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u smislu ovog zakona, je - lice koje je obveznik poreza na imovinu po osnovu poljoprivrednog zemljišta ili poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na imovinu i porez na dohodak građana.

- Član poljoprivrednog domaćinstva, porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno mešovitog domaćinstva, u smislu ovog zakona, je lice koje živi i radi na poljoprivrednom domaćinstvu, porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno u mešovitom domaćinstvu."

 

Takođe, LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE, AUTORI, Lica po UGOVORU o DELU – mogu sticati, odnosno može im prestati svojstvo osiguranika – ukoliko se NE MOŽE UTVRDITI početak i prestanak obavljanja posla.

 

Posle više dekada – VOJNA LICA (od 2012. godine) „potpadaju pod domen“ ovog Zakona, odnosno – shodno članu 11. Zakona – OSIGURANICI zaposleni (pored civilnih lica na službi u Vojsci Srbije) jesu - i profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije.

 

Preciznije i detaljnije su uređene ODREĐENE KATEGORIJE OSIGURANIKA koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju.

To su: 1) policijski službenici - uniformisana ovlašćena službena lica i policijski službenici koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima;

2) zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova - koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

3) pripadnici - Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije;

4) zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: zaposleni u Upravi);

5) ovlašćena službena lica Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji;

6) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

7) ostali policijski službenici koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Određenje osiguranika-zaposlenih koji mogu pod posebnim uslovima steći prava na penziju, kao i uslova za sticanje prava - uređeno je čl. 42. i 43. Zakona (odnosno čl. 20. i 21. Zakona o izmenama 101/2010, kojima su - izmenjene i dopunjene odredbe člana 43. i u celosti izmenjen član 42), ali i čl. 73. i 84 Zakona o izmenama 101/2010.

 

Videti i - Određene kategorije osiguranika - tabele VIIa, VIIb i VIIc

 

Možda ipak najzanimljivije izmene odnose se na odredbe kojima su regulisani uslovi sticanja prava.

Prvo, u vezi prava na sticanje starosne penzije – u osnovnim odredbama člana 19. stav 1. tačka 2) – PODIGNUTA je starosna granica za žene (sa 53 na 58 godina života) i potrebne godine staža za žene (sa 35 na 38 godina staža).

Istina, shodno prelaznim odredbama Zakona o izmenama 101/2010 (član 69.) – u 2011. i 2012. godini - potrebne godine staža za žene su – 35 godina i navršene 53. godine života.  

 

Videti i - Sticanje prava na starosnu penziju - tabela I

 

Drugo, u vezi prava na sticanje starosne penzije osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i kojima se - starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju (shodno članu 20. – vrši se snižavanje u zavisnosti od stepena uvećanja staža za po jednu godinu) i to:

1) za svakih PET (bilo – tri) godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 14 meseci;

2) za svake ČETIRI (bilo – dve) godine i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci;

3) za svake TRI (bilo – dve) godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci;

Mogućnost snižavanja starosne granice – pomerena je sa 53 na 55 godine (dakle - starosna granica iz stava 1. člana 20. - može se snižavati najviše do 55 godine života). ALI – ovo važi tek od 2016. godine, a do tada – shodno članu 70. Zakona o izmenama 101/2010 (na pr. u 2011. godini – 53 godine i četiri meseca).

 

Videti i - Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za staž sa uvećanim trajanjem - tabela II

 

Takođe, u vezi prava na sticanje porodične penzije udove, udovca, dece (čl. 27. – 32. i 71. - 72.) – pomerene su starosne granice za ostvarivanje prava i preciziraju neka određenja.  

 

Videti i -

 

Ko što je rečeno, Zakonom o izmenama 101/2010 regulisano je (izmenjeno, dopunjenjo, precizirano …) mnogo toga i nemoguće je ovde sve pomenuti (Zakon o izmenama 101/2010 ima 84 članova, od kojih je 67 inkorporisano u prečišćeni tekst Zakona, dok 17 odredbi članova čine prelazne i završne članove).

 

 

 

Detaljnije – videti -

Tabele -

 

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 26.01.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 21 do 30 od ukupno 55 | Sledeća | Poslednja strana
bojan
Ukupno: 55
Komentar
prevremena penzija
Komentar #35 objavljen : Tue December 11, 2012, 13:00:53
imam 30godina radnog staza, i 58 godina starosti,da li postoji mogucnost za prevremenu penziju.
Radovan
Ukupno: 55
Komentar
uslov za penziju
Komentar #34 objavljen : Fri December 07, 2012, 18:07:33
Postovani, imam trenutno 63 godine, i 31 godinu staza, zanima me ima li ikakvih uslova za penziju ??? Unapred Vam se zahvaljujem ... Radovan iz Radojeva
olga
Ukupno: 55
Komentar
prevremena penzija
Komentar #33 objavljen : Fri December 07, 2012, 15:02:35
IMAM 31.GOD.RADNOG STAZA,STAROST 52GOD. ZANIMA ME DA LI POSTOJI MOGUCNOST ZA PREVREMENU PENZIJU. UNAPRED ZAHVALNA OLGA IZ BORA.
Gorgi Risteski
Ukupno: 55
Komentar
objasnjenje
Komentar #32 objavljen : Sun November 04, 2012, 23:23:56
Ja sam drzavjanin Makedonije,2011 godine ispuniosam uslov spored Zakonskih propisa MUP Makedonije za strasosnu penziju od 40 godina, a starst 49 godina i 09 meseci,sa toga sto 03 godine i 05 meseci imam benificiran staz u bifsoj SFRJ koj staz je priznat sa strane FPIO r. Srbije.
Spored navedenih pitanja sa novim Zakonom za PIO R. Srbije kad koje godine mogu se stici sa starisnoj penziji R.Srbije
Nepoznat
Ukupno: 55
Komentar
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #31 objavljen : Fri November 02, 2012, 15:38:18
Imam 28g.i 8 mj.radnog staža,a 56g.starosti,koeficijent je 1,73 zanima me kolika je osnova penzije?
Milica
Ukupno: 55
Komentar
kako otići u penziju
Komentar #30 objavljen : Fri October 26, 2012, 08:56:25
Građevinski tehničar sa 28 god staža i 56 god starosti,postoji li ikakav uslov za penziju.Žensko.
vulović vera
Ukupno: 55
Komentar
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #29 objavljen : Wed October 24, 2012, 11:43:40
Imam 28 godina staža i 56god i 6 meseci,ne radim da li postoji neki uslov za odlazak u penziju pošto nemam nikakvo izdržavanje i spadam u grupu socijalnih slučajeva.Ne posedujem nikakvu nepokretnu imovinu,živim kao podstanar u Surčinu 32 god.Bez posla sam ostala pre tri godine jer je preduzeće zatvoreno.Hvala.
sasa
Ukupno: 55
Komentar
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #28 objavljen : Fri October 05, 2012, 10:46:39
profesionalni vojnik posle 20 godina efektivnog staza u vojsci srbije
Magda Konjović
Ukupno: 55
Komentar
Poljoprivredni radni staž
Komentar #27 objavljen : Thu September 13, 2012, 14:21:22
Kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od 01.01.1995. do 30.07.1996. godine uredno sam plaćala porez na prihod od poljoprivrede. Da li je moguće da sada, naknadno, platim i doprinose i da mi se prizna taj period kao poljoprivredni radni staž?
Svetlana
Ukupno: 55
Komentar
Majka cetvoro dece
Komentar #26 objavljen : Thu September 13, 2012, 11:15:58
Da li ima nekih promena u zakonu vezanih za nas majke sa cetvoro dece?O tome se vec dugo prica pa me interesuje da li ima nesto novo?
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 21 do 30 od ukupno 55 | Sledeća | Poslednja strana

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>