Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

U PENZIJU, u 2011. godini - MOŽE - AKO

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

IMATE - 53 godine života (žene), odnosno 53 godine i 4 meseca (muškarci)  i 35 (žene), odnosno  40 (muškarci) godina radnog staža.

Sve ovo i još mnogo više, možete naći u  Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 i 107/09) sa NAJNOVIJIM, ZNAČAJNIM IZMENAMA I DOPUNAMA, objavljenim u "Sl. glasniku RS", br. 101/2010 od 29. decembra 2010. godine (u daljem tekstu: Zakon).

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona ("Sl. glasnik RS", br.  101/2010, u daljem tekstu: Zakon o izmenama 101/2010) – STUPIO je NA SNAGU narednog dana, a POČEO je da se PRIMENJUJE – od 1. januara 2011. godine (osim nekih odredbi, koje se odnose na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine).

Zakonom o izmenama 101/2010 - propisane su značajne izmene Zakona, od kojih na ovom mestu izdvajamo samo neke.

 

Pre svega, izmenom člana 13. PRECIZIRANO je određenje – OSIGURANIKA POLJOPRIVREDNIKA – sa detaljnijim i jasnijim definisanjem poljoprivrednog domaćinstva, nosioca i članova.

 

U tom kontekstu - Osiguranici poljoprivrednici su - lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci poljoprivrednog domaćinstva, članovi poljoprivrednog domaćinstva, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili članovi mešovitog domaćinstva, ako nisu korisnici penzije ili nisu na školovanju.

- Poljoprivrednim domaćinstvom, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom, odnosno mešovitim domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se - zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda, bez obzira na srodstvo između njegovih članova, na poljoprivrednom domaćinstvu, odnosno gazdinstvu sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, drugog zemljišta ili građevinske celine na kojem se obavlja stočarska, povrtarska ili vinogradarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i drugi uzgoj ili gajenje.

- Nosilac poljoprivrednog domaćinstva, odnosno porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u smislu ovog zakona, je - lice koje je obveznik poreza na imovinu po osnovu poljoprivrednog zemljišta ili poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na imovinu i porez na dohodak građana.

- Član poljoprivrednog domaćinstva, porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno mešovitog domaćinstva, u smislu ovog zakona, je lice koje živi i radi na poljoprivrednom domaćinstvu, porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno u mešovitom domaćinstvu."

 

Takođe, LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE, AUTORI, Lica po UGOVORU o DELU – mogu sticati, odnosno može im prestati svojstvo osiguranika – ukoliko se NE MOŽE UTVRDITI početak i prestanak obavljanja posla.

 

Posle više dekada – VOJNA LICA (od 2012. godine) „potpadaju pod domen“ ovog Zakona, odnosno – shodno članu 11. Zakona – OSIGURANICI zaposleni (pored civilnih lica na službi u Vojsci Srbije) jesu - i profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije.

 

Preciznije i detaljnije su uređene ODREĐENE KATEGORIJE OSIGURANIKA koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju.

To su: 1) policijski službenici - uniformisana ovlašćena službena lica i policijski službenici koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima;

2) zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova - koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

3) pripadnici - Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije;

4) zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: zaposleni u Upravi);

5) ovlašćena službena lica Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji;

6) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

7) ostali policijski službenici koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Određenje osiguranika-zaposlenih koji mogu pod posebnim uslovima steći prava na penziju, kao i uslova za sticanje prava - uređeno je čl. 42. i 43. Zakona (odnosno čl. 20. i 21. Zakona o izmenama 101/2010, kojima su - izmenjene i dopunjene odredbe člana 43. i u celosti izmenjen član 42), ali i čl. 73. i 84 Zakona o izmenama 101/2010.

 

Videti i - Određene kategorije osiguranika - tabele VIIa, VIIb i VIIc

 

Možda ipak najzanimljivije izmene odnose se na odredbe kojima su regulisani uslovi sticanja prava.

Prvo, u vezi prava na sticanje starosne penzije – u osnovnim odredbama člana 19. stav 1. tačka 2) – PODIGNUTA je starosna granica za žene (sa 53 na 58 godina života) i potrebne godine staža za žene (sa 35 na 38 godina staža).

Istina, shodno prelaznim odredbama Zakona o izmenama 101/2010 (član 69.) – u 2011. i 2012. godini - potrebne godine staža za žene su – 35 godina i navršene 53. godine života.  

 

Videti i - Sticanje prava na starosnu penziju - tabela I

 

Drugo, u vezi prava na sticanje starosne penzije osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i kojima se - starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju (shodno članu 20. – vrši se snižavanje u zavisnosti od stepena uvećanja staža za po jednu godinu) i to:

1) za svakih PET (bilo – tri) godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 14 meseci;

2) za svake ČETIRI (bilo – dve) godine i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci;

3) za svake TRI (bilo – dve) godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci;

Mogućnost snižavanja starosne granice – pomerena je sa 53 na 55 godine (dakle - starosna granica iz stava 1. člana 20. - može se snižavati najviše do 55 godine života). ALI – ovo važi tek od 2016. godine, a do tada – shodno članu 70. Zakona o izmenama 101/2010 (na pr. u 2011. godini – 53 godine i četiri meseca).

 

Videti i - Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za staž sa uvećanim trajanjem - tabela II

 

Takođe, u vezi prava na sticanje porodične penzije udove, udovca, dece (čl. 27. – 32. i 71. - 72.) – pomerene su starosne granice za ostvarivanje prava i preciziraju neka određenja.  

 

Videti i -

 

Ko što je rečeno, Zakonom o izmenama 101/2010 regulisano je (izmenjeno, dopunjenjo, precizirano …) mnogo toga i nemoguće je ovde sve pomenuti (Zakon o izmenama 101/2010 ima 84 članova, od kojih je 67 inkorporisano u prečišćeni tekst Zakona, dok 17 odredbi članova čine prelazne i završne članove).

 

 

 

Detaljnije – videti -

Tabele -

 

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 26.01.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 55 | Sledeća | Poslednja strana
SANJA
Ukupno: 55
Komentar
pitanje
Komentar #45 objavljen : Fri January 03, 2014, 09:21:36
MOLIM VAS MENE INTERESUJE KAKO DA MOJI RODITELJI KOJI SU NAVRSILI STEROSNE GODINE ZA PENZIJU A BAVE SE POLJOPRIVREDOM,A PRITOM IMAJU UPLACENO 13 GODINA I 5 MESECI PENZIONALNO OSIGURANJE.A GLAVNI DUG POSTOJI I NEKA KAMATA KOJA JE OGROMNA SUMA. DALI MOZE DA SE ISPLATI DO 15 GODINA STAZA A DA DUG SE ODBIJA OD JEDNE TRECINE PENZIJE.A STA SE DESAVA SA KAMATOM? UNAPRED ZAHVALNA.
nikolic svetlana
Ukupno: 55
Komentar
Svetlana
Komentar #44 objavljen : Wed December 11, 2013, 12:23:25
Majka sam petoro dece.Da nisam bila prinudjena da zbog njih uzmem neplaceno 1,5god. imala bih 28 god staza. Zanima me da li ce biti skracenje staza za zene sa vise dece. Pozdrav
majka
Ukupno: 55
Komentar
majka
Komentar #43 objavljen : Sat December 07, 2013, 02:25:08
iteresuje me predlog za penziju majkama sa cetvoro dece .
Zora
Ukupno: 55
Komentar
Povezivanje staža
Komentar #42 objavljen : Sat October 12, 2013, 14:27:51
Nedavnim uvidom u matičnu evidenciju Fonda PIO utvrdila sam da mi za 1995. god. nije uplaćen doprinos za PIO tj. da nedostaje obrazac M-4, iako sam u periodu od 1978. do 2004. god. bila zaposlena u društvenom preduzeću konfekcije "Kluz-Plitvice" iz Vršca i staž mi je upisan u radnu knjižicu. Za navedeno duštveno preduzeće je 2009. god. pokrenut stečajni postupak koji je 2010. god. od strane Privrednog suda u Pančevu okončan donošenjem rešenja o zaključenju stečajnog postupka. Obzirom na navedeno, te da bi u maju 2014. god. ispunila uslov za odlazak u starosnu penziju, interesuje me na koji način da regulišem staž za spornu 1995. god. kao i da li država ima obavezu da mi poveže staž?
Branislav Manojlov
Ukupno: 55
Komentar
unos staza iz JNA I VJ
Komentar #41 objavljen : Mon June 17, 2013, 18:11:20
u radnoj knjizici imam unet staz u JNA i VJ od 07.ll.l98o.godine do 3l.o8.l995.godine posto je bio beneficirani uneto mi je u rsdnu knjizicu l8.god.4,meseca i l9.dana podatke unela Vojna posta 1122 Beograd po prestanku vojne sluzbe 31.o8.l995.godine
Vesna Vujičić
Ukupno: 55
Komentar
Majka četvoro dece
Komentar #40 objavljen : Mon June 03, 2013, 08:23:49
Poštovani

Muž mi je poginuo kada je navršio 35 godina starosti , dakle pre 17 godina, sama sam odgajila naših troje dece , porodičnu penziju dobijam od tog momenta. Sada imam 48 godina starosti, 4 dece i 22 godine staža. Interesuje me po Zakonu o poroduičnim penzijama i na materinstvo , kakve uslove moram da ostvarim i kada mogu da ih steknem , što se tiče godina starosti,da bih otišla u porodičnu penziju.

Unapred hvala i srdačan pozdrav Vesna V.
zoran
Ukupno: 55
Komentar
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #39 objavljen : Tue February 05, 2013, 16:09:16
1997. god. sam otisao u prevremenu penziju sa 35 god. radnog staza i 55 god. zivota. 2002. god. sam dobio samo resenje o starosnoj penziji. Da li sam tada stekao pravo na pun iznos penzije?
jovancevic ranka
Ukupno: 55
Komentar
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #38 objavljen : Mon February 04, 2013, 12:22:38
imam 58 godina i 35godina i cetirimeseca radnog staza. Da li imam pravo na penziju sobzirom da poslednjih pet godina nije placeno. Mogu li se pozvati na clan 120 Zakona o PIO ako me odbiju.
Svetlana
Ukupno: 55
Komentar
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #37 objavljen : Mon February 04, 2013, 06:35:52
U decembru mesecu ću imati 53 godine i 4 meseca života i 33 godine i 2 meseca radnog staža .
Kada mogu da ostvarim pravo na penziju ?
dragan
Ukupno: 55
Komentar
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #36 objavljen : Tue January 08, 2013, 21:32:33
imam 58godina zivota i 38god.staza punim u junu ove godine.zbog stecaja firme bio sam na birou godinu dana placeno.da li imam pravo na koriscenje biroa od dve godine
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 55 | Sledeća | Poslednja strana

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>