Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

ODUZETA IMOVINA - BIĆE VRAĆENA

Oduzeta imovina biće vraćena

Donet je Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – kojim se konačno rešava otvoreno pitanje prava ljudi kojima je, posle Drugog svetskog rata, imovina oduzeta od strane države, a koji za nju nisu uopšte dobili naknadu, ili nisu dobili odgovarajuću naknadu.

Naime, predložena rešenja utiču kako u finansijskom, tako i u moralnom smislu na lica koja imaju pravo na vraćanje imovine i obeštećenje. Obeštećenje će - zavisno od vrednosti oduzete imovine, a u skladu sa ekonomsko-finansijskom snagom naše države, moći da dostigne iznose koji omogućavaju i započinjanje ili dalje razvijanje poslovnih aktivnosti, tako da indirektno podržavaju razvoj tržišne konkurencije.

 

Posle Drugog svetskog rata država je sprovela niz privredno-političkih mera na osnovu kojih su stvari u privatnoj svojini - prešle u državnu, odnosno društvenu svojinu.

Ovo prenošenje imovine iz privatne u državnu svojinu - imalo je više pravnih oblika, a najznačajniji među njima su agrarna reforma, nacionalizacija i konfiskacija.

Pojedini zakoni kojima su uređene ove mere – predviđali su (i) isplatu naknade za oduzetu imovinu, ali propisana naknada uglavnom nije isplaćena.

Konfiskacija je bila široko primenjena kazna oduzimanja imovine bez naknade, koju su izricali sudovi (u nekim slučajevima u toku 1945. godine i upravni organi).

Sprovođenjem ovih mera - iz privatne u državnu svojinu – prešlo je poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, građevinsko zemljište, kao i privredna preduzeća, stanovi i stambene zgrade.

Pitanje imovine oduzimane posle Drugog svetskog rata sprovođenjem navedenih privredno-političkih mera, za koju raniji vlasnici nisu dobili naknadu - dobilo je dodatno na aktuelnosti otvaranjem procesa tranzicije i povratka na privredu zasnovanu na privatnoj inicijativi i tržišnoj konkurenciji. Ovo pitanje zahteva rešavanje, kako iz razloga poštovanja principa pravičnosti i poštovanja ljudskih prava, koji predstavljaju osnov svakog demokratskog društva, tako i zbog potrebe unapređivanja uslova za dalji razvoj privrede i preduzetništva.

Imajući u vidu da se ovde radi o rešavanju pitanja vezanog za oblast svojinsko-pravnih odnosa i stvaranju obaveza za državu - ovo pitanje je nužno urediti zakonom.

S obzirom na navedeno, na sednici Trinaestog vanrednog zasedanja u 2011. godini, 26. septembra 2011. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (u daljem tekstu: Zakon), koji je Predsednik Republike Srbije Ukazom proglasio 28.09.2011. godine, a koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 72/2011 od 28. septembra 2011. godine.

 

Zakon STUPA na snagu – 6. oktobra 2011. godine.

Pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje (podnošenje zahteva Agenciji), u skladu sa ovim zakonom - imaju svi bivši vlasnici oduzete imovine, njihovi zakonski naslednici ili pravni sledbenici, bez obzira da li su podneli prijavu, u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine ("Sl. glasnik RS", br. 45/05) – ili ne.  

Prijave koje su podnete Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na osnovu Zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine („Sl. glasnik RS”, br. 45/05). Republička direkcija za imovinu Republike Srbije će, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona (do 6. januara 2012. godine), dostaviti podnosiocima prijava preporučenom poštom na adresu navedenu u prijavi.

Radi vođenja postupka i odlučivanja o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje, kao i radi isplate novčane naknade i obeštećenja, ali i obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom, članom 51. Zakona - osniva se Agencija za restituciju (u daljem tekstu: Agencija).

Agencija će navedene poslove obavljati kao poverene. Agencija ima sedište u Beogradu, kao i područne jedinice u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, koje se osnivaju za teritoriju opština prema propisima kojima se uređuje regionalni razvoj (član 53. Zakona). Agencija počinje sa radom do 1. januara 2012. godine i preuzima predmete, sredstva za rad, arhivu, zaposlene i postavljena lica od Direkcije za restituciju (član 63. Zakona).

Podzakonski akti za bliže uređenje nekih od odredaba Zakona, doneće se u roku od 30 dana (do 5. novembra 2011. godine), odnosno u roku od 3 meseca (do 6. januara 2012. godine) od dana stupanja na snagu Zakona.

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 05.10.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 16 od ukupno 16
Gost
Ukupno: 16
Komentar
bravo!!!
Komentar #6 objavljen : Thu November 03, 2011, 20:50:51
Živela Republika Srbija! Neka bogati budu još bogatiji, a siromašnima naplatite još veće takse i poreze, da bismo pokrili troškove naplate ovih naknada.
Uostalom, zašto opet privatizacija, kad će opet sve preći u ruke radnika i seljaka za 10-20 godina, kao što se sad to dešava u Venecueli.
Andjelka Balac
Ukupno: 16
Komentar
DONET JE - ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU
Komentar #5 objavljen : Fri October 07, 2011, 23:30:08
Zasto nova agencija ne preuzme nase stare zahteve , jer sve sto je moglo da se nadje, poslali smo ...
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 16 od ukupno 16

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>