Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

KOLIKO NAS JE... GDE ŽIVIMO I KAKO? POPIS STANOVNIŠTVA

Popis stanovništva Republike Srbije

Narodna skupština Republike Srbije je na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2009. godini, održanoj 11. decembra 2009. godine, donela Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine (u daljem tekstu: Zakon).

Ovim zakonom je utvrđen pravni okvir Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine u Republici Srbiji (u daljem tekstu: popis), kao i obaveze državnih i drugih organa i organizacija u popisu, obaveze i dužnosti davalaca popisnih podataka i lica koja vrše poslove popisa, objavljivanje popisnih rezultata i finansiranje popisa. 

 

Popis se sprovodi u periodu od 1. do 15. oktobra 2011. godine.
Prvobitno (104/09) - period popisa je određen od 1. do 15. aprila ALI je Izmenom Zakona (24/2011) POMEREN na oktobar.

Videti - Popis, popis... treba... ne treba...?

 

Popisom su obuhvaćeni

a) LICA          

- državljani Republike Srbije,
- strani državljani i lica bez državljanstva koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, bez obzira da li se u momentu popisa nalaze u Republici Srbiji ili u inostranstvu;
- državljani Republike Srbije, strani državljani i lica bez državljanstva koji imaju prebivalište u inostranstvu, a koji u momentu popisa najmanje godinu dana borave u Republici Srbiji.

b) domaćinstva ovih lica; 

c) stanovi i druge nastanjene prostorije.

 

Popisom se ne obuhvata - osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, članovi njihovih domaćinstava i stanovi u svojini stranih država.

 

PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA U POPISU

 

a) LICA KOJA VRŠE POPIS     

- Popisivači, instruktori, kontrolori i druga lica koja vrše poslove u vezi s popisom - dužna su da blagovremeno i na propisan način obavljaju poslove popisa i da strogo vode računa o tačnosti upisa, odnosno o tačnoj obradi podataka koje su dali davaoci podataka;

- Popisivači, instruktori, kontrolori i druga lica koja vrše poslove u vezi s popisom - dužna su da čuvaju kao tajnu sve podatke prikupljene od popisanih lica;

- Ako popisivač, u vreme popisa - ne zatekne u stanu lice obuhvaćeno popisom, a podatke ne može da prikupi na način predviđen u članu 27. Zakona, ostaviće pismeno obaveštenje da je to lice dužno da se najkasnije do 15. oktobra 2011. godine javi nadležnom organu radi davanja podataka u vezi s popisom.

 

Predviđena je novčana kazna (od 20.000 do 50.000 dinara, odnosno od 35.000 do 50.000 dinara - za prekršaj) za popisivače, instruktore ili kontrolore i druga lica koja vrše poslove u vezi s popisom, ako neblagovremeno i nepropisno obavljaju poslova popisa, zahtevaju da se lica (obuhvaćena popisom) izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti ili veroispovesti, ne čuvaju kao tajnu podatke prikupljene od popisanih lica odnosno postupaju suprotno članu 25. Stav 2. Zakona. 

 

b) LICA KOJA SU OBUHVAĆENA POPISOM     

- Lice obuhvaćeno popisom - dužno je da dâ podatke koji se od njega traže popisom i da na sva pitanja u popisnim obrascima da tačne i potpune odgovore;
- Odsutno lice - podatke o odsutnim članovima domaćinstva daje član domaćinstva kome su podaci najviše poznati;
- Deca mlađa od 15 godina - podatke o deci mlađoj od petnaest godina daje roditelj, usvojitelj ili staratelj.

 

Predviđena je novčana kazna (od 20.000 do 50.000 dinara – za fizizička lica, za prekršaj) u slučaju ODBIJANJA davanja propisanih podataka, odnosno za DAVANJE NETAČNIH I NEPOTPUNIH odgovora.
 

Lice obuhvaćeno popisom nije dužno - da se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti, a popisni obrazac mora da sadrži pouku o tome. U popisnom obrascu za pitanje o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku - predviđen je odgovor otvorenog tipa. 

 

PODACI OBUHVAĆENI POPISOM

 

a) PODACI O LICIMA

ime i prezime,
pol,
datum rođenja i jedinstveni matični broj građana,
mesto rođenja,
mesto stanovanja majke u vreme kada je lice rođeno,
naselje iz kojeg se lice doselilo i godina doseljenja,
država iz koje se lice doselilo, godina doseljenja i glavni razlog doseljenja,
bračno stanje,
broj živorođene dece i godine njihovog rođenja,
državljanstvo,
nacionalna pripadnost,
maternji jezik,
veroispovest,
pismenost,
školska sprema,
stečeno zvanje,
pohađanje škole,
aktivnost,
zanimanje,
radni status,
delatnost,
izvori prihoda,
svojstvo izdržavaoca,
mesto rada, odnosno pohađanja škole i učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja,
funkcionalna sposobnost lica za obavljanje svakodnevnih aktivnosti,
srodstvo s licem na koje se vodi domaćinstvo i razlog odsutnosti,
odnosno prisutnosti u mestu popisa.  

 

Za lica koja rade u inostranstvu, kao i o članovima njihovih domaćinstava koji s njima borave u inostranstvu - prikupljaju se (pored gornjih) i podaci o nazivu strane države i dužini boravka.

 

b) PODACI O DOMAĆINSTVIMA

ime i prezime lica na koje se vodi domaćinstvo,
srodnički i porodični sastav domaćinstva,
naziv naselja,
ulica i kućni broj gde je domaćinstvo nastanjeno,
tip domaćinstva i osnov po kome domaćinstvo koristi stan.  

 

Pored gornjih podataka, u popisu se prikupljaju podaci o poljoprivrednim fondovima i poljoprivrednoj proizvodnji domaćinstva, u cilju identifikacije poljoprivrednih gazdinstava za potrebe popisa poljoprivrede. 

 

c) PODACI O STANOVIMA i drugim nastanjenim prostorijama

tip stana,
vrsta kolektivnog stana,
način korišćenja stana,
ukupna površina i broj soba u stanu,
površina kuhinje,
opremljenost stana instalacijama i sanitarnim prostorijama,
vrsta energije koja se koristi za grejanje stana,
oblik svojine na stanu,
sprat na kome se stan nalazi,
godina izgradnje zgrade,
vrsta zgrade i materijal spoljnih zidova zgrade u kojoj se stan nalazi.  

 

Podaci prikupljeni u popisu - koristiće se isključivo u statističke svrhe. 

Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku. 

 

Direktor Republičkog zavoda za statistiku propisuje popisne obrasce (popisnica i upitnik za domaćinstvo i stan) i organizaciono-metodološko uputstvo za sprovođenje popisa, a obrasci se objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Određene poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa (shodno Zakonu) obavljaju i drugi (ministrastva, jedinice lokalne samouprave i drugi državni organi i organizacije) – u skladu sa čl. 8. do 19. Zakona.

 

Finansiranje popisa je regulisano čl. 20. do 24. Zakona.

Neposredno po završetku popisa - vrši se kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom u izabranim popisnim krugovima.

Popis i kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom sprovode se prema stanju na dan 30. septembra 2011. godine u 24,00 sata

Prve rezultate popisa - Republički zavod za statistiku objavljuje - u roku od 30 dana od dana završetka popisivanja, i 

Konačne rezultate popisa, utvrđene jedinstvenim programom obrade - Republički zavod za statistiku objavljuje -  u periodu od 1. januara 2012. do 31. decembra 2013. godine. 

 

Za detalje – videti:

Videti i:

 

Pročitajte i povezane tekstove:

LJ.M.V.

Objavljeno: 21.12.2009.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 31 do 32 od ukupno 32
Mirko Mitrovic
Ukupno: 32
Komentar
drzavljani na privremenom radu u Inostranstvu
Komentar #2 objavljen : Tue April 05, 2011, 16:34:38
Postovani,
Zelim da pitam za lica koja se nalaze u inostranstvu ( tamo rade i zive duze godina), a u vreme ovog popisa nece biti u Srbiji,jeli moguce urdaiti ovaj posao u nasim Konzulatima ili pak u Ambasadama??.U pitanju je Kanada!.
U napred zahvalan,
Mirko Mitrovic, Torotno , Kanada
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 31 do 32 od ukupno 32

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>