Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Porez na dohodak fizičkih lica

Pošto su pravna lica (shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica - "Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10) – „ODRADILA SVOJU PORESKU OBAVEZU“ (sastavili i predali svoje finansijske izveštaje i poreske prijave i ako je trebalo - platili poreze) – sada je –„red došao na fizička lica“.

Zakonom o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 31/2009, 44/2009, 3/2010, 18/2010, 4/2011) – u daljem tekstu: Zakon, regulisano je (i samo njime) pitanje poreza na dohodak građana.

Shodno Zakonu, oporezivanju podležu - prihodi iz svih izvora (osim Zakonom posebno izuzetih), bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način, i to deo prihoda koji predstavlja razliku između bruto prihoda i troškova koje je poreski obveznik imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju.

 

Vrste prihoda:

- zarade;
- prihodi od poljoprivrede i šumarstva;
- prihodi od samostalne delatnosti;
- prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;
 - prihodi od kapitala;
- prihodi od nepokretnosti;
- kapitalni dobici;
- ostali prihodi.

 

Dohodak (u smislu Zakona) - predstavlja zbir oporezivih prihoda (ostvarenih po nekom od gornjih osnova), ostvarenih u kalendarskoj godini.

Dakle, kalendarska godina je istekla – prvi kvartal tekuće godine (a to je sada) je vreme za prijavljivanje i plaćanje poreza i po ovom zakonu.

Konkretno, Zakonom je propisano da se porez na dohodak građana (u zavisnosti od vrste prihoda) plaća na dva načina - po odbitku od svakog pojedinačnog prihoda, i - na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa – nas ovde (u ovom trenutku) prevashodno zanima – plaćanje po osnovu rešenja nadležnog poreskog organa i to - Godišnji porez na dohodak građana.

 

Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica - rezidenti, uključujući i stranca - rezidenta, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez (dakle, veći od 1.708.200 dinara), prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Dohodak za oporezivanje (godišnjim porezom na prihode) - čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa članom 87. st. 2. do 5. Zakona (zarade, honorari, prihodi od iznajmljivanja itd.) i neoporezivog iznosa iz stava 1. člana 87. Zakona (1.708.200 din).

PAŽNJA – Prihodi od POLJOPRIVREDE i šumarstva (čl. 22. – 30.), prihodi od KAPITALA (kamate, dividende ... čl. 61. – 65.), KAPITALNI DOBICI (čl. 72. – 80.) i dobici od igara na sreću (član 83.) – NE PREDSTAVLJAJU DOHODAK ZA OPOREZIVANJE po osnovu GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA (shodno članu 87. Zakona).

Obveznik je dužan da podnese poresku prijavu - poreskom organu, na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište, najkasnije do 15. marta 2011. godine.

U vezi obrazaca poreskih prijava videti Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana.

 

Detaljnije – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 04.03.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 20
ALEKSANDAR
Ukupno: 20
Komentar
PROVERA ZADUZENJA
Komentar #10 objavljen : Thu February 16, 2012, 20:40:00
MOGU LI PREKO INTERNETA DA PROVERIM IMAM LI ZADUZENJA-POREZ NA IMOVINU ZA FIZICKA LICA U PORESKOJ UPRAVI
milena
Ukupno: 20
Komentar
Pitanje
Komentar #9 objavljen : Tue February 14, 2012, 10:04:23
Gde da izvadim potvrdu da sam (kao fizičko lice) poreski obveznik u Srbiji?
Unapred hvala!
Meho
Ukupno: 20
Komentar
pitanje
Komentar #8 objavljen : Sat February 04, 2012, 15:37:47
Postovani,
Molim da mi objasnite sta se iz potvrde o isplacenom bruto prihodu,troskovima,oporezivom prihodu i placenim javnim prihodima po odbitku uzima za obracun za godisnji porez na prihod gradjana, kolone u potvrdi bruto ili oporezivi prihod i nacin kako se obracunava ,kako se vrsi odbitak za izdrzavane clanove porodice,i da li se uyima samo razlika preko limita uz odbitak za izdrzavane clanove porodice.Unapred zahvalan.
Dragan Neskovic
Ukupno: 20
Komentar
Pitanje
Komentar #7 objavljen : Mon September 12, 2011, 17:24:02
Radim za inostranu kompaniju i posedujem rezident vizu zemlje u kojoj radim. Drzavljanin sam Srbije u kojoj sam godisnje 20-25 dana. Da li i po kom osnovu treba da platim porez na dohodak?

Zahvaljujem na odgovoru.
Nikola
Ukupno: 20
Komentar
Pitanje
Komentar #6 objavljen : Fri April 15, 2011, 12:49:53
Da li uplata svog zivotnog osiguranja je neoporezivo na moju platu?
Molim Vas tacan i precizan odgovor i naravno podrzan sa zakonom (clan.., tacka i sl)
Slavica Ivanović
Ukupno: 20
Komentar
Provera visine prihoda
Komentar #5 objavljen : Tue March 22, 2011, 14:52:21
Da li je moguće da neko traži na uvid visinu primanja iz poreskog odeljenja, samo zato što me je "izbacio kompjuter". Pored tog traže od mene i da potpišem izjavu da nemam dodatnih prihoda. To se dešava već drugu godinu i postaje prilično iritirajuće. Inače upoznata sam sa zakonskom obavezom. Moj dohodak ne poleže oporezivanju.

Unapred se zahvaljujem.
Velimir
Ukupno: 20
Komentar
Porez na nepokretnost
Komentar #4 objavljen : Wed March 09, 2011, 09:37:11
Kako mogu doci do pravih i sada vazecih propisa ,poreza stambenog prostora iPoljoprivrednog Zemljista, mojih roditelja ,Bez da pitam katastar
ili pravnike (ADVOKATE) ulokalu,. Razlog,,....Za sada su neiskreni i ne ljubazni, vec daju razne informacije po licnom nahodjenju.Tkodje je honorar,razlicit???? Unapred zahvalan.
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 20

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>