Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE – IZMENE ZAKONA

Izmene poreskih zakona 2016.

U "Sl. glasniku RS", br. 83/2016 od 10. oktobra 2016. godine, objavljen je Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je izvršena preraspodela prihoda ostvarenih po osnovu poreza na zarade (sa lokalnog na republički nivo).

 • Konkretno, preraspodela sredstava iz poreza na zarade (propisana ovim izmenama) je sledeća:

  - OPŠTINAMA (umesto dosadašnjih 80%) pripada – 74%

  - GRADOVIMA (umesto dosadašnjih 80%) pripada – 77%

  - GRADU BEOGRADU (umesto dosadašnjih 70%) pripada – 66%

  Takođe, briše se porez na prihode od nepokretnosti - član 35. stav 1. tačka 1) podtačka (3) Zakona o finansiranju lokalne samouprave – jer su prihodi od davanja u zakup nepokretnosti predmet regulisanja Zakona kojim se uređuje oporezivanje prihoda fizičkih lica od kapitala, te isti pripadaju Republici.

   

  Videti – Razloge, objašnjenja i analizu očekivanih efekata  dato od strane Predlagača izmena Zakona (Obrazloženje Predlagača Zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 83/2016)

   

   

  Takođe, skrećemo pažnju da ove izmene stupaju na snagu – 18. Oktobra 2016. godine, a PRIMENJUJU se od 1. januara 2017. godine

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.10.2016.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>